Dopravci v Česku loni po vodě přepravili 1,2 milionu tun nákladu, meziročně méně

Dopravci v Česku loni po vodě přepravili 1,2 milionu tun nákladu, meziročně méně

16.4. - Dopravci v Česku loni po vodě přepravili 1,22 milionu tun nákladu, téměř o čtyři procenta méně než v roce 2022. Množství lodního nákladu se v Česku postupně snižuje od roku 2020. Vyplývá to z předběžných statistik ministerstva dopravy zveřejněných na webu Českého statistického úřadu. Množství nákladu přepraveného po řekách za loňský rok dosahuje zhruba 70 procent toho z roku 2019, před pandemií covidu-19. Tehdy ho dopravci převezli 1,73 milionu tun.

Průměrná přepravní vzdálenost loni činila 382,9 kilometru. Zkrátila se oproti roku 2022, kdy dopravci náklad průměrně přepravovali na vzdálenost 422,2 kilometru. V roce 2019 to bylo 328,2 kilometru, loni tedy dopravci přepravovali náklad na průměrně vyšší vzdálenosti než před pandemií.

Přepravní výkony dopravců, tedy součet vzdáleností, na kterou byly ve vodní dopravě přepraveny jednotlivé tuny nákladu, loni činily 467 milionů kilometrů. Meziročně přepravní výkony klesly téměř o 13 procent, oproti roku 2019 pak zhruba o 17 procent.

Vnitrostátní doprava se loni na přepravě nákladu po vodě podílela téměř 30 procenty, zbytek tvořila mezinárodní doprava. Zhruba polovinou se na mezinárodní přepravě podílela kabotáž na území cizích států, tedy přeprava nákladu mezi dvěma místy ležícími v jiném státě, než ve kterém sídlí dopravce. Přeprava ve třetích zemích tvořila 48 procent. Zbylá méně než dvě procenta mezinárodní dopravy tvořil vývoz a dovoz, vývoz převyšoval dovoz.

"Projevuje se tak zejména dlouhodobá podinvestovanost oboru, kdy v důsledku nestabilních plavebních podmínek naprostá většina přeprav je realizována v zahraničí. Zde je tvrdá konkurence s dopravci z jiných států," řekl mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský. Objem přepravy v dovozu a vývozu podle něj prudce klesá v důsledku dlouhých suchých období a obtížích při plánování přeprav.

Podle Jana Bukovského pokles objemu přeplaveného nákladu nezpůsobuje nezájem klientů o vodní dopravu. "Dopravcům se nevyplatí na krátká a nejasná období splavnosti posílat lodě na Labe z jiných západoevropských vodních cest, kde mají své zakázky," uvedl. Dopravci podle něj realizují zejména speciální přepravy nadrozměrných nákladů, pro které není jiná alternativa.

V jiné situaci je podle Jana Bukovského vnitrozemská vodní doprava. "Tam je objem závislý na zakázkách," řekl. Větší výkyvy v množství zakázek podle něj vloni vznikaly při větším objemu dopravy z důvodu údržby plavební dráhy prováděné státními podniky povodí, nejčastěji po povodních, nebo kvůli pracím Ředitelství vodních cest, například prohrábkám Vltavy na větší ponory. Stabilní zakázkou je podle Jana Bukovského doprava kameniva do Prahy pro společnost TBG Metrostav.

Nejvíce nákladu přepravili dopravci po vodě v prvním čtvrtletí, nejméně ve čtvrtém. Nejvíce kilometrů dopravci s nákladem urazili také v prvním kvartálu, průměrně nejdelší vzdálenosti s nákladem urazili ve třetím kvartálu. Výsledky prvního čtvrtletí jsou podle Jana Bukovského způsobeny lepšími a lépe predikovatelnými plavebními podmínkami.

(čtk)

Foto: EVD

spinner