Veřejná přístaviště na Labi

Dolní Labe získá v letošním roce pět nových přístavišť

Dolní Labe získá v letošním roce pět nových přístavišť

PRAHA (11.2.) – Osobní vodní doprava na Dolním Labi se v letošní plavební sezóně dočká pěti nových přístavišť v lokalitách Dolní Zálezly, Libochovany, Lovosice, Libotenice a Nučnice. Rekonstrukcí projde také stávající pevné molo v Litoměřicích. Výstavba a modernizace šesti zmíněných přístavišť výrazně přispěje k rozvoji turistické vodní dopravy na Dolním Labi. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest.

„V České republice každoročně stoupá obliba rekreační plavby, což potvrzuje rostoucí počet zájemců o registraci malých plavidel. Zvýšenému zájmu musí odpovídat především kvalita infrastruktury. Absence přístavišť určených pro kotvení rekreačních plavidel však situaci dosud výrazně komplikovala. Od projektů realizovaných v letošním roce proto očekáváme nárůst zájmu o vodní turistiku na Dolním Labi, a to jak ze strany provozovatelů, tak i obyvatel přilehlých měst a obcí,“ vyjádřil svá očekávání ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

Výstavbu sítě veřejných přístavišť zahájilo Ředitelství vodních cest ČR v polovině loňského roku v centru Ústí nad Labem. V prosinci se nové atraktivní přístaviště objevilo v Lovosicích. Během června letošního roku se zbudováním plovoucího mola pro osobní dopravu stanou Libochovany spolu s Lovosicemi lokalitou, kde budou moci přistát pouze lodě určené k přepravě cestujících.

Kombinace pevného mola pro osobní lodě a plovoucího mola pro malá plavidla vznikne v Litoměřicích a Nučnicích. Konečně v Dolních Zálezlech a v Libotenicích se staví samostatná plovoucí mola pro osobní lodě a pro malá plavidla. V těchto již tak oblíbených lokalitách významně vzroste atraktivita pro přistání hausbótů a malých člunů, které se dnes na Labi pohybují.

V rámci modernizace stávající konstrukce mola pro osobní lodní dopravu v Litoměřicích bude snížena jedna ze dvou současných nástupních plošin. Snížení zajistí snadnější nástup osob na loď s nižší palubou. V Litoměřicích projde modernizací i plovoucí molo pro malá plavidla v lokalitě Mlýnské rameno.

Výstavbu přístavišť podporují také starostové dotčených obcí, kteří v lodní dopravě spatřují velký potenciál pro cestovní ruch i prostor pro vznik pracovních příležitostí. „Pro vodní turisty navštěvující naši obec doposud neexistovala možnost bezpečně zakotvit své lodě a kolem obce jen proplouvali. Nyní vznikne 16 nových stání pro rekreační lodě a návštěvníci tak budou moci poznávat zajímavosti v okolí Dolních Zálezel a zároveň využít nabízených služeb v obci,“ řekl starosta Dolních Zálezel Miroslav Suchý. Zde první lodě přistanou již počátkem května.

Velkým přínosem výstavby nových a úpravy stávajících přístavišť je zřízení odběrných míst pro elektrický proud v Dolních Zálezlech, Litoměřicích, Libotenicích a Nučnicích, která umožní při cestování na lodi pohodlně přečkat noc. V Litoměřicích bude pro plavidla k dispozici navíc kapacitní přípojka na pitnou vodu. Další inovací bude osvětlení většiny přístavních mol. Celkové náklady na uvedené projekty by neměly přesáhnout 99 milionů Kč.

spinner