​Ve Vsetíně budou od nového roku jezdit moderní nízkopodlažní autobusy na zemní plyn

​Ve Vsetíně budou od nového roku jezdit moderní nízkopodlažní autobusy na zemní plyn

22.12. - Obyvatelé i návštěvníci Vsetína se mohou těšit na kompletně nový vozový park a podstatně ekologičtější provoz MHD. Na linky městské hromadné dopravy vyjedou od nového roku moderní celonízkopodlažní autobusy s ekologickým pohonem. ČSAD Vsetín včera flotilu čtrnácti nových autobusů za téměř sto milionů korun představila zástupcům města Vsetín a veřejnosti.

Autobusy jezdí na ekologický stlačený zemní plyn (CNG) a jsou upraveny pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Do pořízení čtrnácti nových autobusů české výroby s typovým označením SOR NBG 12 ČSAD Vsetín investovala 98,93 milionů Kč, přispěla také Evropská unie z dotačního programu IROP.

Představené autobusy v plné míře nahradí stávající dieselové autobusy využívané pro MHD Vsetín. Nasazeny do provozu budou 1. ledna 2021 a výrazně přispějí ke snížení emisí ve městě. Autobusy na CNG produkují v porovnání s dieselem o více než 90 procent méně emisí oxidu dusíku. Největší rozdíl je pak v karcinogenních uhlovodících a mutagenních pevných prachových částicích, což jsou škodliviny s nejhorším dopadem na lidské zdraví. Ty jsou u CNG téměř nulové. Plynové motory mají také výrazně tišší chod.

Ve městě budou nepřehlédnutelné, jejich vnější vzhled každého zaujme. Jsou totiž vybarveny valašskými motivy, které jsou inspirovány valašskými písničkami.

Kromě toho, že jsou takto krásně vybarveny, jsou také i velmi dobře technicky připraveny. Výrazně se tak zvýší kvalita cestování městskou hromadnou dopravou ve Vsetíně.

„Vozidla jsou nízkopodlažní po celé své vnitřní ploše, umožňují tedy pohodlný nástup i výstup všemi dveřmi především starším lidem nebo maminkám s kočárky. U prostředních dveří mají navíc mechanickou plošinu pro nástup cestujících na vozíčku. Jsou vybavena vnitřním i vnějším elektronickým vizuálním a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých, kteří si pomocí speciálních ovladačů budou moci vyžádat ohlášení informací o lince ještě před nastoupením, kde se autobus zrovna pohybuje, aktuální čas apod. Moderní odbavovací systém umí přijímat kromě hotovosti i čipové karty, bankovní karty nebo QR kódy,“ uvedl ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

Nová plnička CNG pro veřejnost

Protože všech 14 nových autobusů jezdí na stlačený zemní plyn (CNG), vybudovala ČSAD Vsetín ve svém areálu velkokapacitní plnicí stanici CNG. Nebudou ji využívat jenom autobusy a nákladní vozidla, ale je připravena i na možnost plnit osobní vozidla pro veřejnost.

ČSAD Vsetín, a. s., je součástí dopravní skupiny Z-Group a.s. která je se svými 1400 autobusy a 1700 řidiči jedním z nejvýznamnějších tuzemských dopravců. Každým rokem přepraví zhruba 50 milionů cestujících. Úspěšně působí v několika krajích po celé ČR. Jednotlivé dceřiné společnosti zajišťují příměstskou a meziměstskou autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu v několika městech a vnitrostátní i mezinárodní zájezdovou dopravu.

ČSAD Vsetín má s městem Vsetín platnou smlouvu na zajištění MHD až do konce roku 2029.

(lan)

Foto: ČSAD Vsetín

spinner