​Svaz dopravy jedním z iniciátorů memoranda k řidičům autobusů v České republice

​Svaz dopravy jedním z iniciátorů memoranda k řidičům autobusů v České republice

12.6. - V rámci zájmu o udržení kvalitní dopravní obslužnosti a zajištění stabilního fungování veřejné linkové osobní dopravy bylo 30. května 2024 podepsáno klíčové memorandum. Podstatou dokumentu je potvrzení nutnosti udržet stávající pravidla pro čekací doby řidičů autobusů, jak jsou definována v nařízení Vlády. Za Stát jej podepsal ministr práce a sociálních věcí Jurečka a ministr dopravy Kupka. Kromě Svazu Dopravy se pod memorandum podepsala Asociace Krajů, Svaz průmyslu a dopravy, ČESMAD Bohemia a Odborový Svaz Dopravy.

Nařízení, které upravuje pracovní dobu a odpočinkové periody zaměstnanců v dopravním sektoru má nová pravidla. Od 1. července 2024 se předpokládá, že minimální odměna za čekací dobu by měla dosáhnout částky 140,60 Kč za hodinu.

Mezi signatáři memoranda jsou významné osobnosti a představitelé relevantních institucí a organizací: Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr dopravy Martin Kupka, místopředseda Asociace krajů ČR Martin Půta, předseda sekce silniční Svazu dopravy ČR Vladimír Homola a jeho prezident Oldřich Sládek, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj, prezident Sdružení ČESMAD Bohemia Josef Melzer a předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajblík. Toto memorandum je výsledkem důkladných jednání a vyjadřuje souhlas s metodou vyplácení odměn za čekací doby řidičů autobusů, které jsou mezi spoji.

Ministr dopravy Martin Kupka zdůraznil význam udržení dopravní obslužnosti regionálními autobusovými linkami a vyjádřil spokojenost s dosaženou shodou ohledně odměňování řidičů. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka připomněl, že novelizované nařízení vlády plánuje předložit vládě již v červnu. „Memorandum je důležité také pro nás a jeho váhu stvrzují instituce, které se pod něj podepsaly,“ nechal se slyšet Oldřich Sládek ze Svazu Dopravy.

„Pro autobusové dopravce je to obrovský posun k jistotě pro jejich zaměstnance. Třeba paní ředitelka MPSV Roučková a její právníci s námi opakovaně na jednání zdůrazňovali, že nejstabilnějším institutem pro valorizaci mezd v závazku veřejné služby autobusovou dopravou je právě vyšší kolektivní smlouva, na kterou může zákon snadněji navázat. Závazek krajů k akceptaci Vyšší kolektivní smlouvy je obrovsky posun k lepšímu,“ říká předseda silniční sekce Svazu Dopravy, Vladimír Homola.

V rámci dohody se strany shodují na zachování pravidel čekacích dob, které se budou nyní odvíjet od koeficientu 1,25násobku minimální mzdy, což znamená zvýšení odměny za čekání na již zmíněných 140,60 Kč/hod.

Zástupci zaměstnavatelů v silniční dopravě projevili ochotu zohlednit tyto změny v systému odměňování řidičů, a kraje přes Asociaci krajů ČR jsou připraveny reflektovat dopady změn na kompenzace dopravcům v souladu se stávajícími smlouvami a právními předpisy.

Diskutováno bylo také o nastavení nejnižší mzdy řidičů autobusů, přičemž došlo k dohodě na společných jednáních o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně pro období od 1. ledna 2025. Ministerstvo práce a sociálních věcí je připraveno následně tuto smlouvu rozšířit i na další subjekty podle zákona o kolektivním vyjednávání.

Novelizace nařízení Vlády se tak stává důležitým krokem k zlepšení pracovních podmínek řidičů autobusů a k zajištění efektivního provozu veřejné dopravy.

(lan)

Ilustrační foto: LAN

spinner