​Praha prověří možnost zákonem omezit protesty blokující dopravu

​Praha prověří možnost zákonem omezit protesty blokující dopravu

25.5. - Praha nechá prověřit, zda by bylo možné prostřednictvím zákonodárné iniciativy zamezit blokování dopravy na dopravních tepnách při protestech či jiných shromážděních. Radě města to dnes doporučil dopravní výbor zastupitelstva. Otázku město řeší v souvislosti s protesty aktivistů z Poslední generace CZ, kteří pořádají opakované pochody po magistrále a požadují snížení nejvyšší povolené rychlosti v metropoli na 30 kilometrů v hodině.

Materiál na výbor předložil jeho předseda Martin Sedeke. Usnesení konstatuje, že výbor nepovažuje za možné plošné zavedení rychlosti 30 km/hod na všech pražských silnicích, nesouhlasí s aktivisty zvolenou formou protestů a doporučuje radě města předložit zastupitelům materiál, jehož obsahem bude zákonodárná iniciativa navrhující změnu příslušných právních norem tak, aby nebylo možné blokovat komunikace I. třídy na území Prahy.

Sedeke uvedl, že s ohledem na zakotvení shromažďovacího práva v Listině základních práv a svobod existují dva právní názory na to, zda je možné zmíněnou úpravu provést. "Cílem je požádat vedení hlavního města, aby prověřilo právní nástroje, zda to je, nebo není možné," řekl. Dodal, že otázku konzultoval s odborníky z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a ani mezi nimi nepanoval jednotný názor.

S usnesením nesouhlasil bývalý radní města pro dopravu a nynější opoziční zastupitel Adam Scheinherr . "Já bych se do toho v žádném případě nepouštěl," řekl. Protesty aktivistů jsou podle něj krátké a nijak zásadně dopravu neblokují. Pokud by někdo skutečně hodiny blokoval dopravní tepnu a významně tak zasáhl do fungování města, je možné podle Scheinherra možné zasáhnout už nyní. Pirátský zastupitel Jaromír Beránek se neúspěšně pokusil prosadit protinávrh, který by vedení města uložil prověřit omezení rychlostního limitu 30 km/h v rezidenčních zónách a dalších oblastech, kde by to mělo mít prokazatelné pozitivní přínosy.

Aktivisté začali s pořádáním pochodů blokujících frekventovanou magistrátu v centru Prahy 1. března a zatím se jich konalo 13, poslední 10. května. Podle dřívějších vyjádření hodlají v protestech pokračovat, dokud pražskou radnici k zavedení plošného snížení rychlosti nepřimějí. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se s nimi před několika týdny sešel a vyzval je k ukončení blokád. Magistrát snížit rychlost plošně neplánuje, i když se omezení rychlosti nebrání v rezidenčních čtvrtích.

Akce se konají na základě shromažďovacího práva garantovaného Listinou základních práv a svobod, takže pražský magistrát ohlášenou akci může zakázat jenom v omezeném počtu případů, například pokud se kryje s jinou dříve ohlášenou akcí na stejném místě nebo oznámený účel shromáždění podněcuje k násilí nebo rasové segregaci.

(čtk)

Ilustrační foto: LAN

spinner