​Dopravci Adosa loni i přes růst mezd stoupl zisk na 8,1 milionu

​Dopravci Adosa loni i přes růst mezd stoupl zisk na 8,1 milionu

22.12. - Autobusovému dopravci Adosa z Rosic na Brněnsku loni vzrostly výnosy meziročně o více než 34 milionů Kč na 294 milionů. Téměř o 600 000 na 8,1 milionu Kč firmě stoupl také zisk, a to i přes další nárůst osobních nákladů kvůli zvýšení průměrné mzdy především u řidičů autobusů. Vyplývá to z výroční zprávy ve Sbírce listin.

Osobní náklady firmě vzrostly ze 73,5 milionu Kč v roce 2018 na loňských 84 milionů. Počet zaměstnanců se přitom téměř nezměnil, loni v Adose pracovalo 147 lidí. Průměrná mzda řidičů činila 38 000 Kč, což bylo zhruba o 6000 Kč více než v předchozím roce. "V průběhu celého roku 2019 trvala extrémně náročná jednání o úhradě navýšených mezd řidičů autobusů a dalších navazujících profesí v důsledku nařízení vlády. V závěru roku se je podařilo úspěšně vyřešit z prostředků Jihomoravského kraje navýšených ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury, což opět zajistilo ziskovost rozhodující aktivity společnosti a tím i kladného výsledku firmy jako celku," uvedl ve zprávě předseda představenstva Luboš Hedija.

Řidiči tvoří mezi zaměstnanci firmy více než polovinu. Společnosti se v uplynulém roce podařilo doplnit a stabilizovat jejich kolektiv, a to i za cenu příspěvků na doplnění řidičského oprávnění včetně profesních průkazů.

V oblasti přepravy zákazníků obchodních center ke konci roku 2019 skončila doprava pro obchodní centrum Futurum, jejímuž provozovateli se podle Luboše Hediji jevila jako nadbytečná. Pro následující roky je pro firmu stěžejní zvládnout dopady koronavirové krize, která se promítla například do zvýšených nákladů na ochranu zaměstnanců i veřejnosti a projevila se také snížením poptávky. Adosa chce rovněž uspět ve výběrovém řízení na provozovatele dopravy v kraji.

Firma vznikla v roce 1993 jako akciová společnost, většinu akcií vlastní téměř rovnoměrně tři fyzické osoby.

(čtk)

Foto: Adosa

spinner