Autobusovému dopravci Adosa rostly tržby a přes další růst mezd i zisk

Autobusovému dopravci Adosa rostly tržby a přes další růst mezd i zisk

9.7. - Autobusovému dopravci Adosa z Rosic na Brněnsku loni vzrostly výnosy meziročně o čtyři miliony Kč na 260 milionů. Po dvouletém poklesu vzrostl i zisk, a to téměř dvojnásobně na 7,5 milionu Kč i přesto, že se opět zvýšily osobní náklady a dále rostly poměrně rychlým tempem mzdy. Vyplývá z výroční zprávy ve Sbírce listin.

Osobní náklady stouply z 68 milionů na 73,5 milionu, za dva roky vzrostly o 16 milionů při trvalém počtu zhruba 145 zaměstnanců. Průměrná mzda řidičů stoupla na 32 200 Kč, což je za dva roky růst o 7200 Kč, loni to bylo o 2000.

"Přesto nadále přetrvává problém v získávání kvalitních zaměstnanců, především řidičů. Akutní a celorepublikový nedostatek je velkou hrozbou do budoucna, která může vyústit až do neschopnosti zabezpečit vysoutěžené zakázky," uvedl ve zprávě předseda představenstva Luboš Hedija. Řidičů je z celkového počtu zaměstnanců více než polovina. Proto firma na vlastní náklady zabezpečuje uchazečům autoškolu pro řidičský průkaz na autobus za závazek práce ve společnosti.

Tržby z pravidelné autobusové dopravy se udržují na podobné úrovni jako v předchozích letech. Rostou tržby a zisk z provozu internetového obchodu se sportovním vybavením, který chce podnik dále rozvíjet. Prodává také pohonné hmoty a do budoucna chce zvýšit počet opravářů, aby dokázala zajistit nejen opravy vlastních vozidel, ale nabídnout služby i externím zákazníkům.

"Celkově lze výsledek loňského roku hodnotit jako dobrý. Rizika vývoje v následujícím období přetrvávají, především z důvodu navázání mezd řidičů autobusů na neovlivnitelný růst minimální mzdy v ČR," uvedl Luboš Hedija.

Firma vznikla v roce 1993 jako akciová společnost, většinu akcií vlastní téměř rovnoměrně tři fyzické osoby.

(čtk)

Foto: Adosa

spinner