​Asociace středočeských dopravců ADSSS se mění na Svaz zaměstnavatelů ve veřejné autobusové dopravě

​Asociace středočeských dopravců ADSSS se mění na Svaz zaměstnavatelů ve veřejné autobusové dopravě

30.7. - Od 1. července 2024 se po 32 letech fungování mění Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech (ADSSS) na Svaz zaměstnavatelů ve veřejné autobusové dopravě (SZVAD). Jeho zájmy zůstávají stejné, hájit své členy a podílet se na tvorbě právních předpisů, které souvisí s podnikáním v silniční dopravě. ADSSS vznikla už v roce 1992, kdy si dopravci ve Středočeském kraji po rozpadu původních podniků ČSAD začali uvědomovat potřebu vzájemné spolupráce.

Po téměř třetině století vzájemné spolupráce je potřeba nový impulz. „Chceme být mimo jiné sociálním partnerem při vyjednávání vyšší kolektivní smlouvy, protože naši členové zaměstnávají přes 3 700 řidičů autobusů,“ shrnul Daniel Adamka, prezident Svazu zaměstnavatelů ve veřejné autobusové dopravě, důvod změny původní dopravní asociace na svaz zaměstnavatelů a dodal: „To je opravdu velká skupina zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů. Potřeba a nutnost změnit dopravní asociaci na svaz zaměstnavatelů, se zvýšila ještě po nedávném podepsání memoranda k zajištění dopravní obslužnosti autobusovou dopravou v závazku veřejné služby.“

Poslání nového svazu se nemění a jeho prioritou zůstává společné hájení profesních i dalších specifických potřeb členů. „Budeme se dál iniciativně podílet na tvorbě právních předpisů, které působí na podnikání v silniční dopravě, což každodenně ovlivňuje naše fungování,“ řekl Daniel Adamka a dodal: „Navazujeme na naši dlouhotrvající a dobrou vzájemnou spolupráci s ostatními sdruženími, které působí v silniční dopravě. Dál budeme také úzce spolupracovat například i s Ministerstvem dopravy, Středočeským krajem a hlavním městem Praha prostřednictvím jejich dopravních organizací IDSK a ROPID. Nově bychom rádi spolupracovali ještě s Asociací krajů, protože naše působnost se již neomezuje jen na území středních Čech, ale pokrývá většinu území České republiky. Jedním z cílů jsou pravidelná jednání s jednotlivými organizátory k problematice závazkové dopravy“.

Svaz zaměstnavatelů ve veřejné autobusové dopravě zůstává, stejně jako Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech, nestátní dobrovolnou nepolitickou samosprávnou organizací sdružující zaměstnavatele a podnikatele v silniční dopravě v České republice. Řady členů se zároveň rozrůstají o další nové členy, o dopravce ZDAR, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a FTL - First Transport Lines.

Svaz má nyní 18 členů, kteří provozují celkem více než 3 000 autobusů, které ujedou okolo 180 milionů Km za rok.

(lan)

Foto: Busportal

spinner