Ing. Jiří Rousek (BVV) pro DN

„Veletrh si udržuje stabilně vysokou přízeň vystavovatelů“

„Veletrh si udržuje stabilně vysokou přízeň vystavovatelů“

Brněnské výstaviště je připraveno na zahájení 55. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu. Příští týden se do Brna sjedou podnikatelé, státní představitelé i novináři a po pět dnů se budou účastnit přehlídky českého i světového průmyslu. Co vše se bude v Brně v prvním říjnovém týdnu odehrávat, na to jsme se zeptali ředitele MSV Ing. Jiřího Rouska.

„Vzrostl i v letošním roce zájem průmyslových firem o účast na MSV?“

„Veletrh si udržuje stabilně vysokou přízeň vystavovatelů, čehož si opravdu velmi vážíme, protože v dnešní době rozhodně nejde o samozřejmost. Očekáváme přes 1500 vystavujících firem, takže opět půjde o největší středoevropskou přehlídku strojírenských řešení, výrobků a služeb pro zpracovatelský průmysl. Zaplněny jsou již všechny pavilony a se zájmem o účast jsme spokojeni. Představí se řada nových účastníků jak z České republiky, tak ze zahraničí, odkud přijede skoro polovina vystavovatelů. Novinkou bude oficiální stánek Thajska a především početné zastoupení Turecka jako partnerské země letošního ročníku.Návštěvnost očekáváme na úrovni loňského roku. Tehdy si veletrh prohlédlo přibližně 76 tisíc odborníků z různých průmyslových oborů, kteří do Brna přijeli ze 62 zemí.“

„Čím bude podle vašeho názoru letošní MSV v Brně pro vystavovatele zajímavý?“

„V rámci České republiky i střední Evropy má MSV mimořádné postavení dané nejen tradicí – letos se koná již 55. ročník, ale především vysokou kvantitou i kvalitou jak na straně vystavovatelské nabídky, tak návštěvnické poptávky. MSV má vysokou zahraniční účast a současně velmi kvalitní návštěvnickou strukturu. Z průzkumů víme, že náš veletrh navštěvují prakticky výhradně techničtí odborníci a téměř ze tří čtvrtin jde o lidi s rozhodovacími pravomocemi, tzv. decision makers. To je pro vystavovatele samozřejmě vůbec nejdůležitější faktor, protože na veletrh se chodí v první řadě kvůli navazování nových kontaktů a hledání nových odbytových příležitostí. Zároveň je veletrh také místem setkání se stávajícími zákazníky a společenskou událostí, která přispívá k upevňování image firmy v povědomí odborné veřejnosti. To všechno MSV nabízí i letos. Vystavovatelé pro své marketingové cíle využívají jak samotné expozice, tak akce doprovodného programu, ve kterém je řada novinek.“

„Co mohou letos v Brně očekávat návštěvníci?“

„Především spoustu zajímavých inovativních řešení, a to ve všech prezentovaných oborech. Inovace jsou motorem rozvoje každé průmyslové firmy a při současné vysoké konkurenci to bez nich snad ani nejde. Českou premiéru bude mít řada nových obráběcích a tvářecích strojů, které do Brna dorazí přímo z veletrhu EMO Hannover. Rozsáhlou expozici budou mít dodavatelé zařízení pro jadernou energetiku ve spojení s evropským fórem Atomex-Europe. A na konferenci s výstavou 3D Print Days bude představena nová technologie 3D printing.“

„A srovnáme-li letošní MSV s loňským ročníkem?“

„Každý ročník je trochu jiný skladbou oborů a jejich zvýrazněním, ale základní formát MSV zůstává stejný. Stále jde o vysoce odborný veletrh věnovaný nejen strojírenství, ale obecně moderním průmyslovým technologiím. Na straně vystavovatelů i návštěvníků se opět potkají zástupci tisíců průmyslových firem především z oblasti obráběcího strojírenství, elektroniky, elektrotechniky, výroby a zpracování plastů, logistiky i dalších oborů.Hlavním tématem jsme opět vyhlásili projekt Automatizace, jehož smyslem je zviditelnění špičkových výrobků z oblasti měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky. Díky automatizaci výrobních procesů mohou firmy dosáhnout úspor jak v oblasti lidských zdrojů, tak na materiálových a energetických vstupech, což je skutečně velmi aktuální téma. Také proto jsme se rozhodli od letošního roku pořádat projekt Automatizace nikoli jako bienále, ale jako pravidelnou součást každého MSV.“

„Domníváte se, že zájem o MSV je projevem nastupující ekonomického oživení?“

„Řekl bych, že zájem o prezentaci na MSV je velmi dobrý, v řadě průmyslových oborů ale nadále přetrvává složitá situace. Hospodářská krize se projevila především v přístupu firem, které dnes daleko pečlivěji zvažují efektivitu své investice do výstavní účasti. Musely racionalizovat a optimalizovat výrobu, zvýšit svou konkurenceschopnost a dnes sice nadále šetří, ale zároveň mají zájem předvést novinky a bojovat o nové zakázky. Je to vidět i na velkém zájmu o letošní veletrh ze strany klíčových domácích výrobců, jako jsou například TOS Varnsdorf, TOS Kuřim, Kovosvit MAS, Tajmac-ZPS, ŽĎAS a další. Věříme, že se na veletrhu projeví pozitivnější ekonomická nálada, která vyplývá především z příznivých dat potvrzujících růst HDP i českého exportu.“

„Souběžně s MSV se koná také veletrh Eurotrans, který měl být původně samostatný v jiném termínu. Jak hodnotíte toto nové řešení? Je výhodné třeba z hlediska propojení průmyslové výroby a dopravy/logis­tiky?“

„Z pohledu oborových vazeb jde o logické řešení, protože průmysl, logistika a doprava k sobě mají velmi blízko. Do budoucna by Eurotrans měl mít v kalendáři své samostatné místo, ale pro návštěvníky letošního MSV je termínové spojení s dopravním veletrhem určitě zajímavým rozšířením nabídky a pro vystavovatele možnost navázat kontakty se strojírenskými firmami. Eurotrans bude probíhat tři dny od úterý 8. října do čtvrtka 10. října a jeho dějištěm bude pavilon G2, kde se uskuteční také rozsáhlý konferenční program na téma mobilita budoucnosti. Zároveň bych rád připomenul, že část oborové náplně veletrhu Transport a Logistika zůstala součástí MSV. S nabídkou z oblasti intralogistiky, tedy zejména skladování, manipulace a vnitropodnikové dopravy, se návštěvníci setkají po celých pět dnů v expozicích umístěných v pavilonu A2.“

Pavel Toman

spinner