​V Gdaňsku se v září uskuteční veletrh TRAKO

​V Gdaňsku se v září uskuteční veletrh TRAKO

Představení nových výrobků, inspirativní setkání. Prostě svět železnice na jednom místě. V září se v polském Gdaňsku uskuteční již 14. ročník Mezinárodního železničního veletrhu TRAKO.

TRAKO je největší a nejprestižnější setkání železničního průmyslu v Polsku a druhá nejvýznamnější akce svého druhu v Evropě. Uskuteční se ve dnech 21. až 24. září na výstavišti AMBEREXPO Gdańsk. Návštěvníci se v konferenčním a výstavním centru i na venkovní ploše budou moci seznámit s nejnovějšími trendy, technologickým pokrokem, úrovní rozvoje dopravních systémů a železniční infrastruktury a s novinkami v Polsku, Evropě i ve světě. Bude to také vynikající příležitost k výměně zkušeností a k setkání v rámci oboru.

Čtrnáctý ročník veletrhu TRAKO bude největším setkáním železničního průmyslu v roce 2021, který Evropská komise vyhlásila Evropským rokem železnice. Veletrhu se zúčastní téměř 500 vystavovatelů z 20 zemí. V národních pavilonech se představí mimo jiné Česká republika, Velká Británie, Rakousko, Švýcarsko a německé spolkové země: Berlín a Braniborsko, Bádensko‑Württembersko a Sasko.

Veletrh TRAKO 2021, který se koná v rámci Evropského roku železnice, bude jednou z nejvýznamnějších akcí, na níž se sejde celé odvětví, jak vyplývá z aktuálního kalendáře oborových akcí v roce 2021. Bude proto obrovskou příležitostí k propagaci polské železnice a polského průmyslu pracujícího pro železniční dopravu.

K vidění bude i vlak na vodík

Kolejová vozidla a železniční stroje budou poprvé vystaveny v novém prostředí: na výstavních kolejích gdaňského nákladového nádraží Zaspa Towarowa. Jedním ze zajímavých vozidel, která budou k vidění, bude Coradia iLint, první osobní vlak na světě na vodík. Vlak je určen pro provoz na neelektrifikovaných tratích a je vybaven palivovými články, které přeměňují vodík na elektřinu. Je tichý a pohybuje se mnohem plynuleji než dieselové jednotky. Je zcela bezemisní, protože vypouští pouze vodní páru a vodu. Mezi účastníky projektu TRAKO budou patřit jak významní mezinárodní hráči, tak i přední polské společnosti z oblasti železniční a tramvajové dopravy. Na gdaňském veletrhu si zástupci průmyslu, vystavovatelé, odborníci, investoři a výrobci budou moci prohlédnout kolejová vozidla, stroje pro infrastrukturu, systémy řízení dopravy, nejmodernější technologie pro vybavení kolejových vozidel a inovativní řešení.

Bohatý doprovodný program

TRAKO není jen o vystavování, ale také o rozsáhlém doprovodném programu a diskusích. Vedle mnoha konferencí, seminářů a firemních prezentací je avízovaná také řada vystoupení a přednášek, jako například:

zahajovací debata na téma Proměny železničního trhu v Polsku a v celé Evropě, která proběhne za účasti evropské dopravní komisařky Adiny Văleanové a polského ministra infrastruktury Andrzeje Adamczyk;

Železniční klimatická neutralita – je to v Polsku možné?;

Inovativní technologie pro železnice;

20. výročí skupiny PKP – co nás čeká v příštích letech;

Perspektivy rozvoje polské železniční infrastruktury;

Euroasijský železniční trh – výzvy v oblasti mezinárodní spolupráce;

Nákladní železnice: Strategie a výsledky.

Connecting Europe Express v Gdaňsku

V rámci 1. dne veletrhu TRAKO bude v Gdaňsku vypraven speciální vlak Connecting Europe Express, který se letos na podzim vydá na cestu napříč Evropou u příležitosti Evropského roku železnice 2021. Během 36 dní vlak navštíví 26 zemí a ujede 20000km, čímž propojí země i lidi. Connecting Europe Express navštíví více než 70 měst. V Polsku to budou například Krakov, Varšava a samozřejmě Gdaňsk. Vozový park pro sestavu vlaku poskytli národní dopravci, kteří jsou členy CER. Jízda vlaku je jedním z prvků Evropské Zelené dohody, která je v Evropské unii realizována s cílem podpořit proenvironmentálních opatření. Jedná se o propagační aktivity, které mají zvýšit zájem o železniční dopravu a umožnit lepší pochopení problémů, kterým evropská železnice v současnosti čelí. Jedná se o propagaci železnice – jako mocného hybatele sociálních, ekonomických, průmyslových a proenvironmentálních změn.

Sedm prestižních soutěží

Tradicí veletrhu TRAKO jsou prestižní soutěže, jejichž výsledky se vyhlašují během veletrhu. Ve 14. ročníku se uskuteční sedm prestižních soutěží, které zahrnují investiční projekty, výrobky, technologické inovace a další. Poprvé bude udělena mediální cena Jana Raczyńského, pojmenovaná po významném novináři a dlouholetém členu programové rady. V rámci 2. dne TRAKO proběhne slavnostní předání ceny novináři nebo redakčnímu týmu, který podporuje železniční dopravu, její rozvoj a propagaci nákladní i osobní dopravy.

Organizátoři, partneři a vystavovatelé také společně podporují potřeby nemocných dětí v rámci sbírky TRAKO pro děti, která probíhá od roku 2003. V letošním roce bude veškerý výtěžek věnován vybranému centru, které poskytuje psychologickou nebo psychiatrickou pomoc dětem a dospívajícím, kteří se potýkají s následky pandemie.

Pod záštitou ministrů
a drážního úřadu

Veletrh TRAKO pořádá společnost MTG SA Gdańsk International Fair Co. a PKP Group na výstavišti a v kongresovém centru AMBEREXPO ve dnech 21. až 24. září 2021. Partnery veletrhu TRAKO jsou: ALSTOM, Knorr‑Bremse, Medcom, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA a TRACK TEC.

Čestnou záštitu nad veletrhem převzali Jacek Sasin, polský ministr pro státní majetek, polský ministr infrastruktury Andrzej Adamczyk, a Ignacy Góra, prezident polského úřadu pro železniční dopravu UTK.

(lan)

www.trakofair.com

Foto: TRAKO

spinner