Mezinárodní strojírenský veletrh 2013

V Brně se opět představilo to nejlepší z průmyslu

V Brně se opět představilo to nejlepší z průmyslu

Ve druhém říjnovém týdnu hostilo brněnské Výstaviště jubilejní, 55. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Vrcholné průmyslové akce roku se zúčastnilo 1551 vystavovatelů z 28 zemí, podíl zahraničních účastníků dosáhl 46 procent. Návštěvnost zůstala na úrovni loňského ročníku: během pěti veletržních dnů na Výstaviště zavítalo zhruba 75 tisíc zájemců. Většinou se jednalo o odborníky z různých průmyslových oborů, podnikatele či představitele veřejné správy.

Veletrh oficiálně zahájil premiér České republiky Jiří Rusnok. Vyzdvihl při tom minulost a současnost průmyslové tradice v České republice a zdůraznil, že Mezinárodní strojírenský veletrh představuje její nedílnou součást. „Český průmysl si vede velice dobře. Jak jsme dnes slyšeli, přebytek obchodní bilance za srpen činí 20,6 miliardy Kč. To je fantastická cifra, když vezmeme v úvahu, že jde o jediný měsíc, a to ještě o měsíc, který měl o jeden pracovní den méně než loni,“ uvedl. „Průmysl dnes zajišťuje ekonomickou stabilitu této země, a to přes všechny potíže, které zažívá Evropa a s ní samozřejmě i my, protože jsme součástí otevřené evropské ekonomiky,“ dodal premiér. V Brně nechyběla ani řada dalších významných hostů. Na veletrh přijeli například ministři České republiky nebo ministr hospodářství Slovenské republiky.

Partnerskou zemí Turecko

Letošní partnerskou zemí MSV se stalo Turecko. V Brně zřídilo svůj stánek 20 tureckých vystavovatelů a přijela také delegace podnikatelů. V průběhu veletrhu proběhla bilaterální setkání i Česko-turecké business fórum, jejichž účastníci se shodli na tom, že turecké partnerství MSV významně přispěje k rozvoji obchodních kontaktů mezi oběma zeměmi. Nejlepší exponáty se ucházely o prestižní Zlaté medaile MSV. Odborná hodnotitelská komise udělila pět hlavních cen, které získaly společnosti Kovosvit MAS, VUT v Brně, Misan, První brněnská strojírna Velká Bíteš a Vítkovice.

Bohatý doprovodný program

Mimořádně obsáhlý byl doprovodný program a během pěti dnů se uskutečnilo více než padesát mezinárodních konferencí, seminářů a workshopů. Hned v první veletržní den se již tradičně uskutečnil sněm oborového sdružení českých výrobních podniků – Svazu průmyslu a dopravy ČR, na kterém vystoupil jeho prezident Ing. Jaroslav Hanák. Mezi další doprovodné akce patřily například Evropské fórum dodavatelů jaderného průmyslu Atomex Europe, Vize v automatizaci, 3D print days či Energie pro budoucnost. Z akcí zaměřených na podporu zahraničního obchodu byl největší zájem o Business den Ruské federace, Exportní stoly CzechTrade a b2fair setkání Kontakt-Kontrakt. Na odborných konferencích se jednalo o aktuálních tématech jako digitální továrna, 3D vizualizace, možnosti energetických úspor a využití aplikovaného výzkumu. Novinkou byl projekt Robotický park v pavilonu Z. Na nové trendy v balicích technologiích upozornil projekt Packaging Live. Popáté se uskutečnil projekt Transfer technologií a inovací na podporu spolupráce vědy a průmyslu a nechyběl ani tradiční jednodenní veletrh pracovních příležitostí JobFair MSV, kterého se zúčastnilo patnáct významných zaměstnavatelů.

Eurotrans zahájil setkáním odborníků

Souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem se konal nultý ročník mezinárodního dopravního veletrhu Eurotrans. Veletrh zahájilo setkání a diskuse dopravních odborníků. Závěry shrnul ředitel Centra dopravního výzkumu Karel Pospíšil. Jejich společným jmenovatelem bylo konstatování, že investice do dopravy a dopravní infrastruktury podmiňují fungování dalších oblastí ekonomiky a že v této oblasti by měly přijít změny legislativy, které zajistí dlouhodobou platnost dopravní koncepce.

Předběžná statistika organizátorů

Branami výstaviště v prvních čtyřech dnech prošli registrovaní zahraniční návštěvníci ze 41 zemí. Nejvíce zahraničních zájemců přicestovalo ze Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, Rakouska, Ruska a Itálie. Nechyběli ani návštěvníci ze vzdálených zemí jako Austrálie, Kanada, USA, Tchaj-wan nebo Singapur. První výsledky průzkumu realizovaného mezi návštěvníky svědčí o jejich vysoké spokojenosti s letošním ročníkem. Nespokojeno opouštělo výstaviště pouze šest procent dotázaných. Ve všech ohledech převažovala vysoká spokojenost, nejvíce pak návštěvníci oceňovali odbornou úroveň veletrhu, jeho organizaci, kvalitu vystavených exponátů a množství prezentovaných novinek. Návštěvu příštího ročníku MSV plánuje 85 procent respondentů. Zvýrazněným tématem byl projekt Automatizace – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika a velká pozornost včetně specializované výstavy byla věnována problematice 3D tisku.

Příští, 56. mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční v dnech 29. září až 3. října příštího roku. Spolu s ním se budou konat Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů (IMT), Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů (PLASTEX), Mezinárodní slévárenský veletrh (FOND-EX), Mezinárodní veletrh svařovací techniky (WELDING) a Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy (PROFINTECH).

(pat)

spinner