Druhý ročník čínského logistického veletrhu doprovodí světový kongres FIATA

Transport Logistic China

Čínský hospodářský zázrak pokračuje, i když řada odborníků předpovídala výrazné zpomalení čínské ekonomiky. Čína jako země s největším objemem vyrobeného zboží na světě představuje klíčový faktor pro úspěch v dopravě a logistice. S více než 1,3 miliardy obyvatel představuje i obrovský dovozní trh. Do Číny se přesouvá stále více výrobních podniků a Země středu se díky tomu vyvinula v dynamického exportéra, který vytváří enormní poptávku po spedičních a logistických službách. Všechny tyto trendy by měl reflektovat druhý ročník veletrhu transport logistic China 2006, který se ve dnech 19. až 22. září bude konat v Šanghaji. Asijská mutace největšího evropského logistického veletrhu v novém mezinárodním výstavišti v Šanghaji, nejmodernějším veletržním komplexu asijského kontinentu, se podle pořádající Messe München i při svém druhém ročníku stane výjimečnou příležitostí pro výměnu zkušeností, navázání nových kontaktů a sledování novinek v globálním obchodě. První ročník veletrhu, který pokrývá všechny hlavní sektory – logistiku, telematiku, e-commerce, vnitropodnikový materiálový tok, nákladní i osobní přepravu a další související služby, přitáhl před dvěma lety pozornost více než deseti tisíc logistických profesionálů z 54 zemí. Souběžně s kongresem FIATA Veletrh se bude konat souběžně se světovým kongresem Mezinárodní federace spedičních svazů (FIATA), který se v Šanghaji uskuteční od 17. do 21. září. Federace byla založena v roce 1926 ve Vídni jako nevládní organizace. V současné době sdružuje přibližně 40 tisíc spedičních a logistických firem, které zaměstnávají osm až deset milionů pracovníků ve 150 zemích světa. Kongresu by se mělo zúčastnit přes tisíc delegátů ze 70 zemí. Pořadatelé transort logistic China jim hodlají nabídnout řadu zajímavých příležitostí; připraví pro ně například zdarma kyvadlové autobusové spoje mezi kongresovým centrem a výstavištěm. Zatím roztříštěný logistický trh Čínský logistický trh je velmi roztříštěný a největší poskytovatelé logistických služeb mohou i přes velký záběr pokrýt pouze jeho část. Pro malé a střední podniky to znamená obrovskou příležitost. Profesor logistiky a řízení materiálového toku na katedře čínsko-německých vztahů na Tongji University v Šanghaji a vedoucí katedry managementu a logistiky Technické univerzity v německém Darmstadtu Hans- Christian Pfohl je přesvědčen o mimořádné výhodnosti těsné spolupráce s čínskými firmami. „Menší logistické podniky potřebují čínské partnery. Trh je obrovský a pro pokrytí je nutné navázat spolupráci s více firmami. Čínské podniky jsou dobře obeznámeny se situací na domácím trhu, o neustále se měnících podmínkách a administrativním rámci. Mají také vynikající vztahy s místními výrobci a obchodníky,“ řekl. Čínská vláda vytváření dlouhodobých partnerství podporuje. Do roku 2010 hodlá Peking investovat nejméně jednu miliardu USD do dalšího rozvoje dopravní infrastruktury. Faktorem přitažlivým pro investory je také nízká úroveò mzdových nákladů, která je až třicetkrát nižší než v západní Evropě. Čínské zasilatelské podniky rostou nyní ročním tempem kolem 27 procent a na trhu se vytváří gigantický potenciál pro dopravní a logistické služby. Čína stojí i za současným rozvojem námořní přepravy Zahraniční obchod Číny je i hlavním „tahounem“ mezinárodní námořní přepravy: masivní dovoz železné rudy, ropy a dalších strategických komodit „vyšrouboval“ tarify u přepravy suchého i tekutého hromadného zboží na dříve nevídanou úroveò. Vývoz hotových výrobků, které zaplavují světové trhy, nejvíce prospívá námořní kontejnerové plavbě. Podle Transpacific Stabilization Agreement (TSA), sdružení jedenácti největších kontejnerových rejdař-ství na transpacifických spojích, se objem přepravy z Číny do USA zvýšil za první dva měsíce letošního roku o 24 procent. „Růst bude dále pokračovat. Do jihovýchodní Asie, pře- devším pak samotné Číny přenáší své výrobní kapacity stále více firem,“ tvrdí prezident TSA Albert Pierce. Více než 90 procent světového obchodu se realizuje po námořních trasách. Podstatná část zboží je přepravena v námořních kontejnerech. Čínský boom oživil překlad v amerických i evropských přístavech, například v loòském roce stoupl objem překladu v Hamburku o 15,5 procenta na 8,1 milionu TEU. Čína je pro severoněmecký přístav zdaleka nejvýznamnějším obchodním partnerem. Díky kontaktům s Dálným východem zaznamená- vají svižný růst také další přístavy, například Rotterdam nebo Bremerhaven. (spa) www.transportlogistic-china.com

Všechny tyto trendy by měl reflektovat druhý ročník veletrhu trans-port logistic China 2006, který se ve dnech 19. až 22. září bude konat v Šanghaji. Asijská mutace největ-šího evropského logistického veletrhu v novém mezinárodním výstavišti v Šanghaji, nejmodernějším vele-tržním komplexu asijského kontinentu, se podle pořádající Messe München i při svém druhém ročníku stane výjimečnou příležitostí pro výměnu zkušeností, navázání nových kontaktů a sledování novinek v globálním obchodě. První ročník veletrhu, který pokrývá všechny hlavní sektory – logistiku, telematiku, e-commerce, vnitropodnikový materiálový tok, nákladní i osobní přepravu a další související služby, přitáhl před dvěma lety pozornost více než deseti tisíc logistických profesionálů z 54 zemí. Souběžně s kongresem FIATA Veletrh se bude konat souběžně se světovým kongresem Mezinárodní federace spedičních svazů (FIATA), který se v Šanghaji uskuteční od 17. do 21. září. Federace byla založena v roce 1926 ve Vídni jako nevládní organizace. V současné době sdružuje přibližně 40 tisíc spedič-ních a logistických firem, které zaměstnávají osm až deset milionů pracovníků ve 150 zemích světa. Kongresu by se mělo zúčastnit přes tisíc delegátů ze 70 zemí. Pořadatelé trans- port logistic China jim hodlají nabídnout řadu zajímavých příležitostí; připraví pro ně například zdarma kyvadlové autobusové spoje mezi kongresovým centrem a výstavištěm. Zatím roztříštěný logistický trh Čínský logistický trh je velmi roztříštěný a největší poskytovatelé logistických služeb mohou i přes velký záběr pokrýt pouze jeho část. Pro malé a střední podniky to znamená obrovskou příležitost. Profesor logistiky a řízení materiálového toku na katedře čínsko-německých vztahů na Tongji University v Šanghaji a vedoucí katedry managementu a logistiky Technické univerzity v německém Darmstadtu Hans- -Christian Pfohl je přesvědčen o mimořádné výhodnosti těsné spolu-práce s čínskými firmami. „Menší logistické podniky potřebují čínské partnery. Trh je obrovský a pro pokrytí je nutné navázat spolupráci s více firmami. Čínské podniky jsou dobře obeznámeny se situací na domácím trhu, o neustále se měnících podmínkách a administrativním rámci. Mají také vynikající vztahy s místními výrobci a obchodníky,“ řekl. Čínská vláda vytváření dlouhodobých partnerství podporuje. Do roku 2010 hodlá Peking investovat nej-méně jednu miliardu USD do dal-šího rozvoje dopravní infrastruktury. Faktorem přitažlivým pro investory je také nízká úroveò mzdových nákladů, která je až třicetkrát nižší než v západní Evropě. Čínské zasilatelské podniky rostou nyní ročním tempem kolem 27 procent a na trhu se vytváří gigantický potenciál pro dopravní a logistické služby. Čína stojí i za současným rozvojem námořní přepravy Zahraniční obchod Číny je i hlavním „tahounem“ mezinárodní ná-mořní přepravy: masivní dovoz železné rudy, ropy a dalších strategických komodit „vyšrouboval“ tarify u přepravy suchého i tekutého hromadného zboží na dříve nevídanou úroveò. Vývoz hotových výrobků, které zaplavují světové trhy, nejvíce prospívá námořní kontejnerové plavbě. Podle Transpacific Stabilization Agreement (TSA), sdružení jedenácti největších kontejnerových rejdařství na transpacifických spojích, se objem přepravy z Číny do USA zvýšil za první dva měsíce letošního roku o 24 procent. „Růst bude dále pokračovat. Do jihovýchodní Asie, především pak samotné Číny přenáší své výrobní kapacity stále více firem,“ tvrdí prezident TSA Albert Pierce. Více než 90 procent světového obchodu se realizuje po námořních trasách. Podstatná část zboží je přepravena v námořních kontejnerech. Čínský boom oživil překlad v amerických i evropských přístavech, například v loòském roce stoupl objem překladu v Hamburku o 15,5 procenta na 8,1 milionu TEU. Čína je pro severoněmecký přístav zdaleka nejvýznamnějším obchodním partnerem. Díky kontaktům s Dálným východem zaznamenávají svižný růst také další přístavy, například Rotterdam nebo Bremerhaven.

(spa) www.transportlogistic-china.com

spinner