Na komplexu Stavebních veletrhů a URBIS INVEST se představí vystavovatelé z 23 zemí

Stavební veletrhy Brno / URBIS INVEST

Celkový roční objem stavební výroby v České republice se pohybuje kolem 400 miliard Kč a loni se meziročně zvýšil o deset procent. Podle Pavla Nováka ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví letos obor očekává nárůst o 4,6 procenta; nadále by jej měla táhnout zejména výstavba dopravní infrastruktury financovaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Nejen pro zhruba 2500 českých stavebních firem s více než 20 tisíci zaměstnanci, ale i pro další zájemce je určen komplex Stavebních veletrhů Brno a prvního ročníku samostatného mezinárodního veletrhu investic, financí, realit a technologií pro města a obce URBIS INVEST. Ve dnech 25. až 29. dubna budou moci na brněnském výstavišti zhlédnout expozice 11. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu IBF, 7. ročníku me­zinárodního veletrhu technických zařízení budov SHK Brno a třetího ročníku mezinárodního veletrhu osvětlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov ELEKTRO, které jim dohromady mohou poskytnout komplexní pohled na současné stavebnictví. Celý komplex veletrhů pod mottem „Stavte na budoucnosti“ bude letos propojovat téma Zelená energie. Rostoucí zájem o Stavební veletrhy dokládají čísla o počtu vystavovatelů. Celkem se letos na veletrzích představí 179 nových vystavovatelů, z nichž 157 bude na brněnském výstavišti vystavovat poprvé, uvedla na pražské prezentaci veletrhu na kon- ci února vedoucí manažerka projektu Stavební veletrhy Brno a URBIS INVEST Jana Ostrá. Celkem očekávají pořadatelé v Brně na sto tisíc návštěvníků. Partnerskou zemí veletrhů bude letos Slovensko a Polsko, ale celkem na nich budou zastoupeni vystavovatelé z 23 zemí včetně Číny či Bangladéše. Poprvé se v Brně představí například firmy z Jihoafrické republiky, Španělska, Lucemburska a Lotyšska. Zvláště silná bude rakouská účast, poprvé v historii připravují oficiální národní prezentaci také firmy z Německa. Na URBIS INVEST i o dopravě Nově osamostatněný URBIS INVEST se uskuteční ve stejném termínu jako Stavební veletrhy Brno 2006. Jeho samostatnou existencí se naplnily specifické požadavky vystavovatelů v tomto segmentu. Veletrh představí komplexní nabídku investičních příležitostí v České republice, na Slovensku a v přilehlém pohraničí sousedních zemí a bohatou diskusi o financování projektů veřejného i soukromého sektoru. K účasti na veletrhu se poprvé přihlásily všechny samosprávné kraje České republiky, hlavní město Praha a 25 dalších českých a moravských měst a obcí. „Je to vůbec poprvé, co se s vysokým zájmem na náš veletrh přihlásily opravdu všechny české a moravské kraje. Úspěch je o to intenzivnější, že se tak stalo po vyčlenění veletrhu URBIS INVEST z komplexu Stavebních veletrhů,“ řekl manažer PR a reklamy Stavebních veletrhů Brno a URBIS INVEST David Pokorný. Veletrh URBIS INVEST doplní ryze stavební obory o pohled investorů, finančních poradců, developerů, realitních makléřů, finančních institucí a státní správy i samosprávy na problematiku staveb, finančních investic, využití strukturálních fondů a investic do oblastí spojených s výstavbou a správou nemovitostí. Z oblasti dopravy se na veletrhu představí například regionální projekt Libereckého kraje na vytvoření moderního dopravního obslužného systému na území tří států v rámci Euroregionu Nisa. Cílem systému Regiotram Nisa je provozování moderní veřejné dopravy založené na páteřní síti kolejové dopravy. Cestující by se v jeho podobě měli těšit z moderního mezinárodního veřejného dopravního systému, který zvýší nejen kapacitu, ale hlavně kvalitu dopravní obslužnosti regionu, což by mělo zastavit negativní trend poklesu zájmu o veřejnou kolejovou dopravu na Liberecku. Projekt by měl naplnit také dopravněpolitické cíle Evropské unie a České republiky, vytvořit ekologickou variantu vůči individuální automobilové do- pravě, zlepšit dostupnost center měst z příměstských oblastí, a především zlepšit kvalitu spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. O mostech, revitalizaci nádraží i o regionální dopravě Celý průběh Stavebních veletrhů i veletrhu Urbis Invest bude již tradičně obohacen i o kvalitní doprovodný program odborných konferencí a seminářů. „Hned v úvodu veletrhů je pro zájemce o veletrh URBIS INVEST připravena konference Operační programy Evropské unie,“ uvedl David Pokorný. „Rozhodně zajímavými tématy bude také revitalizace nádraží a re-generace panelových sídlišť,“ dodal. Zvláštní pozornost určitě vzbudí fórum investičních příležitostí krajů, konference k inovacím a technologiím v rozvoji regionů, Stavební fórum URBIS INVEST, zasedání komise Asociace krajů pro dopravu a v poslední den konání veletrhu také Setkání hejtmanů z České republiky a Slovenska. Pestrý program nabídne i veletrh IBF, kterému dominují konference, semináře a sympozia organizovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem dopravy ČR, Jihomoravským stavebním společenstvím při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR nebo Českou asociací ocelových konstrukcí. Prostor pro organizování odborného kongresu při příležitosti konání IBF dostaly také fakulty vysokých škol, Muzeum města Brna a Národní technické muzeum v Praze. Ke stěžejním akcím budou patřit 11. ročník mezinárodního sympozia Mosty 2006 a třetí ročník Dne ocelových konstrukcí. „Doprovodný program veletrhu SHK Brno zahájí seminář na téma Energie v budovách a jejich certifikace 2006 a veletrh Elektro konference o systémové integraci v budovách i v domácnostech,“ doplnil David Pokorný. (red) www.bvv.cz

spinner