Na Stavebních veletrzích se představí vystavovatelé z 22 zemí

Stavební veletrhy Brno / urbis invest 2007

Největší oborové veletrhy ve střední a východní Evropě – Stavební veletrhy Brno – se blíží. Stejně jako každým rokem se i letos ve dnech 17. až 21. dubna moderní areál brněnského výstaviště stane hlavní středoevropskou adresou pro mezinárodní setkání pestré škály profesí ze stavebnictví, projektantů, investorů, řemeslníků i těch, kdo jejich služeb využívají.

Komplex veletrhů IBF, SHK Brno a Elektro a souběžný mezinárodní veletrh investic, financí a realit Urbis Invest patří mezi pět největších evropských veletrhů v oboru stavebnictví. Jako prestižní akce světového formátu se ho pravidelně účastní okolo 1500 firem z České republiky i ze zahraničí. Jeho návštěvnost se obvykle blíží hranici sta tisíc hostů, do Brna na něj každoročně přijíždějí tisíce zahraničních návštěvníků ze všech vyspělých zemí světa. Podle hodnocení Evropské federace stavebního průmyslu je jedinou stavební veletržní akcí mezinárodního významu ve střední a východní Evropě s vysokým zastoupením odborné veřejnosti (69 %).

Do února se na komplex výstav, kterému letos pořadatelé do štítu dali motto „Stavte s perspektivou“, přihlásilo 945 vystavovatelů. Zhruba o desetinu se zvýšila i celková objednaná výstavní plocha – ze 43 833 na 47 450 m2. Největší nárůst pořadatelé registrují v oborech otvorové výplně a vytápěcí technika. „Celkem očekáváme stejně jako loni nejméně 1200 vystavova­telů,“ uvedla na konci února na tiskové konferenci v Praze vedoucí manažerka projektu Stavební veletrhy Brno a Urbis Invest Ing. Jana Ostrá.

Zelená energie a bytová výstavba v popředí Hlavními tématy nadcházejícího dvanáctého ročníku Stavebních veletrhů bude stejně jako loni „zelená energie“ a nově také opravy bytového fondu. Bytový fond je v řadě českých a moravských měst již na hranici životnosti a jeho obnova patří k jejich nejnaléhavějším úkolům. Pořadatelé veletrhu slibují bezplatné konzultace a možnost získání potřebných informací v rámci poradenských center, například Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. Ústředními tématy veletrhu Urbis Invest bude letos vedle prezentace jednotlivých regionů také problematika brownfields/gre­enfields a dotačních programů Evropské unie. Do února se k účasti na veletrhu přihlásilo dvanáct krajů z ČR a tři ze Slovenska; zájem projevilo i šest regionů z Ruska. V Brně se sejde celý stavební svět

Jedním z cílů Brněnských veletrhů je zachování mezinárodního charakteru akce. Specializovat se hodlají zejména na Slovensko, Polsko, Rusko a další okolní i vzdálené státy. Letošní ročník bude z tohoto hlediska úspěšný: ze zahraničí na něj podle posledních údajů přijede asi šestnáct procent všech vystavovatelů. Do února se přihlásilo celkem 177 firem z 22 zemí; nejvíce jich přijede z Německa, Slovenska, Polska a Číny. Vysokou prestiž akce podle Jany Ostré dokládají silné oficiální účasti, které jednotlivé země finančně podporují v rámci proexportní politiky. Vedle Číny a SRN se tak v Brně představí například i firmy ze Španělska.

Doprovodný program: od kongresu starostů po železnici

Doprovodný program Stavebních veletrhů pořadatelé i letos sestavili ve spolupráci a za garance prestižních českých i zahraničních oborových svazů a asociací. Součástí mezinárodního doprovodného programu se stane Business den Ruské federace, na němž zájemci budou moci získat nejčerstvější informace o podmínkách vstupu na ruský trh a možnostech investování v Rusku. Podobně se budou prezentovat i Slovensko a Polsko. K navázání nových kontaktů poslouží i setkání podnikatelů ve stavebnictví ze Slovenska a České republiky a kooperační burza firem, kterou v rámci veletrhu uspořádá

Česko-německá obchodní a průmyslová komora. Stěžejní akcí doprovodného programu veletrhu Urbis Invest bude 14. kongres starostů a primátorů na téma Financování obcí po dnové reformě. Pořádající Svaz měst a obcí na něj pozval i Miroslava Kalouska, Radka Martínka a Viktora Nižňanského. Pro pracovníky městských úřadů svaz připraví i doprovodný seminář na téma Integrované plány rozvoje měst. O nových dopravních službách pro regiony se bude hovořit na konferenci Českých drah na téma Moderní železnice. Další odborné akce zahrnují například konferenci Inteligentní budovy 2007, Den ocelových konstrukcí a mezinárodní sympozium Mosty 2007. K tradičním akcím patří Fórum investičních příležitostí v regionech a konference Inovace a rozvoj regionů. Ministerstvo pro místní rozvoj a agentura CzechInvest na veletrh připravily informace o novém programovacím období pro využití prostředků z fondů Evropské unie pro léta 2007 až 2013.

(spa)

www.bvv.cz/…veletrhybrno www.urbisinvest.cz

Stavební veletrhy Brno.

Stavební veletrhy již tradičně tvoří komplex čtyř relativně samostatných akcí. Největší z nich – mezinárodní stavební veletrh IBF – pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví od realizace staveb přes stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky až po stavební stroje. Mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK Brno přibližuje nejnovější trendy v oblasti sanitární techniky a interiérů koupelen. Vystavují na něm i výrobci a dodavatelé vytápěcí techniky, vzduchotechniky a klimatizací, armatur, potrubí, čerpadel a dalších technických zařízení v budovách. Mezinárodní veletrh elektroinstalací a osvětlovací techniky Elektro se stal součástí komplexu výstav v souvislosti s nástupem projektů, výroby a instalace technologií tzv. inteligentních bu­dov.

Čtvrtá akce – mezinárodní veletrh investic, financí a realit Urbis Invest – je v zemích střední a východní Evropy jedinečný projekt. Původně byl založen na prezentaci technologií pro města a obce. Na základě rostoucího zájmů vystavovatelů a odborných návštěvníků jej pořadatelé postupně doplnili i o oblast investic, financí a realit. Vizí pořadatelů veletrhu Urbis Invest je představit úplnou nabídku investičních příležitostí v celé České republice a na Slovensku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Vedle prezentace nabídky krajů, regionů, měst či obcí – tedy průmyslových či rozvojových zón – je jejich cílem i pokrytí nabídky soukromých vlastníků investičních příležitostí.

Jak si stojí české stavebnictví?

České stavebnictví se dále přibližuje vyspělým členským zemím Evropské unie. Celkový obrat stavebního trhu zemí Evropské unie loni dosáhl 1265 miliard € a Česká republika se na něm podílela 1,2 procenta. Od roku 2000 vykazuje české stavebnictví hned po Irsku druhý nejrychlejší růst z celé Evropské unie, v podílu stavební produkce na hrubém domácím produktu je Česká republika na čtvrtém místě z celé evropské sedmadvacítky.

I přes mírný sezónní pokles ve třetím čtvrtletí loňského roku je tempo růstu oboru stále na vysoké úrovni. Pozitivně vyznívá i další srovnání: produktivita práce se v ČR zvýšila již na přibližně 70 procent výše původní evropské patnáctky. V termínech a kvalitě výstavby je české stavebnictví srovnatelné s hospodářsky vyspělými státy a konkurenceschopné. Technické normy, nařízení a pravidla jsou přitom v ČR často přísnější než v jiných zemích.

Ceny stavebních prací v ČR se pohybují nad 60 procenty cen v EU, a to především díky nízkým nákladům vstupů. V nejbližší budoucnosti lze podle odborníků očekávat zvýšení ceny lidské práce, dodržování přísnějších norem na vybavení staveb, na oblast bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Současně bude pokračovat růst cen energií a budou se zpřísňovat finanční podmínky zakázek, jako jsou garance, jistiny, zádržné, pojištění nebo spoluúčast na financování. V průmyslové a inženýrské produkci zaujímá Česká republika stále místo v první třetině zemí společenství. Podstatně horší je situace v bytové výstavbě: v této oblasti se ČR pohybuje ve druhé třetině žebříčku, a v dostupnosti a počtu dokončených bytů na 1000 obyvatel je dokonce na předposledním místě v celé Evropské unii – stejně jako v ukazateli užitné plochy bytů.

spinner