Ing. Jaroslav Hanák (SPD ČR, SD ČR) pro DN

„Průmysl je moderní, inovativní základ české ekonomiky“¨

„Průmysl je moderní, inovativní základ české ekonomiky“¨

Nejvýznamnější událost českého průmyslu, 55. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, otevře brány příští týden. Každoroční přehlídka firem z České republiky i z mnoha zemí celého světa se stane příležitostí pro české podnikatele, aby nejen předvedli, co jejich firmy dokázaly, ale také aby se v širším kontextu zamysleli nad směřováním českého průmyslu. Před zahájením veletrhu jsme se s několika otázkami obrátili na Ing. Jaroslava Hanáka, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky a prezidenta Svazu dopravy ČR.

„Jaký význam má z vašeho pohledu MSV pro rozvoj průmyslu v České republice?“

„Mezinárodní strojírenský veletrh zůstává jednoznačně nejvýznamnějším tuzemským průmyslovým vele-trhem. Samozřejmě, že určitou roli zde hraje tradice, což naznačuje letošní kulatý, 55. ročník a účast zvučných domácích značek. Dalo by se říci, že veletržnictví je lakmusovým papírkem strojírenství, takže i ono si v posledních letech recese prošlo nelehkou dobou. Ovšem při pohledu na více než 1500 vystavujících firem – převážně menších a středních podniků i řadu nováčků – se zdá, že to nejhorší by mohlo mít za sebou. Navíc kromě domácích vystavovatelů budou silně zastoupeny i další, zejména pak evropské země.

Rád bych připomenul, že na veletrhu vystavují stovky našich členských firem i naše členské odvětvové svazy. Většinu jejich nabídky tvoří přitom odvětví, která představují základ českého průmyslu – výroba obráběcích a tvářecích strojů, strojírenské materiály a komponenty, elektrotechnika, elektronika a měřicí technika, zpracování plastů a další navazující obory. V podstatě je veletrh největší ucelenou přehlídkou české průmyslové produkce ve vztahu k potenciálním odběratelům z různých zemí. A co je hlavní, pro letošek je klíčovým tématem průmyslová automatizace. Navíc se vystavovatelé vydali cestou kumulace oborů, takže letos dojde k premiérovému propojení MSV s mezinárodním dopravním veletrhem Eurotrans.“

„V rámci MSV se již tradičně uskuteční sněm SP ČR. Jaká významná témata na něm zazní?“

„Tato platforma jednání byznysu a politiky se bude letos od jiných let lišit. Vláda v demisi premiéra Jiřího Rusnoka není pro nás tím subjektem, jehož několikaměsíční angažmá bychom chtěli hodnotit a známkovat. Pro diskusi bude přirozeně naším partnerem stejně jako i jeho ministři, ovšem návrhy a požadavky stovek kapitánů průmyslu budou mít přesah na příští vládu a na politické elity.

Pokud bych měl shrnout chystaná diskutovaná témata, celý letošní rok jsme se soustřeďovali na prosazování prorůstových opatření a na to, aby se podařilo do praxe dostat motto ,Česko v černých číslech‘. Jedenáct měsíců se naše výroba propadala, teprve v srpnu se začaly objevovat příznivější signály z globální ekonomiky, průmysl Evropské unie se odlepil ode dna a po šesti čtvrtletích se český HDP dostal z minusu.

Vyhráno ale ještě nemáme, letos by naše ekonomika měla skončit v minusu a zdaleka se neblížíme úrovni roku 2008. Podle našich šetření jen něco více než čtvrtina firem očekává pro letošek nárůst počtu zakázek, lehké oživení by mělo nastat až koncem letošního a v průběhu příštího roku. A to už nemluvím o Paskovu, což je dramatický vrchol pyramidy problémů naší ekonomiky, v jehož řešení se jako poradce prezidenta republiky výrazně angažuji. Proto budeme na našem sněmu hovořit zejména o tom, jak podpořit ekonomický růst a zmírnit rizika, která dnešní vývoj provázejí.

Je tu ale i druhé motto, které bych nazval ,Směřujme ke kořenům‘. Mám tím na mysli podporu domácího průmyslu, technického vzdělávání, vývoje, výzkumu a inovací, tedy těch faktorů, které rozhodují o budoucnosti naší ekonomiky v příštích desetiletích a na kterých tradičně stojí naše konkurenceschop­nost. Chceme zahájit kampaň, která by oslovila veřejnost a pozměnila vnímání průmyslu jako moderního, ino-vativního základu české ekonomiky, který má budoucnost.“

„Připravuje Svaz průmyslu na veletrh další aktivity?“

Jsme spoluvyhlašovateli soutěže Zlatá medaile, a je proto pro mě ctí ocenit při slavnostním večeru vítěze inovativních exponátů. Určitě bych také připomenul naše Česko-turecké byznysové fórum, na kterém vystoupí vedle ministra průmyslu a obchodu Jiřího Ciencialy turecký ministr hospodářství Zafer Çag˘layan, který s sebou přiveze podnikatelskou misi. Už počátkem roku jsme organizovali podobnou akci, kdy do Prahy přijel turecký premiér Recep Erdog˘an a také zmíněný ministr Zafer Çag˘layan. Věřím, že jak konference, tak zejména následující připravené bilaterální rozhovory mohou napomoci vzájemnému byznysu. Vedle toho se zúčast-ním konference o energetice, jednání s politickými představiteli a řady dalších akcí. Veletrh využijeme k řadě setkání a debat, jednou z nich bude středeční neformální setkání na našem stánku v pavilonu Z.“

„Jaké bude na sněmu vaše poselství k podnikatelům a k veřejnosti?“

„Naše další motto zní: Politici přicházejí a odcházejí, my zůstáváme. Myslím tím občany – voliče a průmysl, na kterém stojí česká ekonomika. Jenže zde zůstávají mnohé nedořešené problémy, které nás stahují čím dál intenzivněji dolů v mezinárodní konkurenceschop­nosti a v dalších parametrech. Co je pro nás na příští období klíčové a na čem budeme trvat, je to, aby politické reprezentace vytvořily skutečně reálnou a do praxe prosaditelnou strategii konkurenceschop­nosti. Neměla by být rozsáhlá a neprovázaná s ostatními dokumenty, a hlavně by to neměl být další z více než sto třiceti tří dokumentů, z nichž většina leží zaprášená v šuplících. Zejména o tom a o našich prioritách chceme jednat před volbami s politickými stranami a po volbách s vládní koalicí. Politici již obdrželi naše požadavky spočívajících na ,třech íčkách‘, tedy institucích a jejich výkonnosti a hospodárnosti, infrastruktuře a její kvalitě a inovacích a jejich podpoře a efektivitě. Všechny tři zůstávají bolavými místy byznysu, přitom jsou tak evidentní, že nevidíme důvod, proč se politici nedokážou dohodnout na jejich řešení.

A pak tu jsou s nadsázkou řečeno ,čtyři éčka‘. Energetika, export, edukace, tedy podpora technického vzdělávání a evropské záležitosti, včetně strukturálních fondů. Ani v jedné této oblasti není vše v pořádku, zejména pak v případě neslavné kapitoly čerpání evropských prostředků. Už si nemůžeme dovolit další experimenty. Nejen lež, ale také politický populismus mají krátké nohy. Může přinést rychlý úspěch, ale v delším čase se ukáže, že se problémy nevyřešily, ale naopak prohloubily. To není cesta pro ty, kdo v této zemi zůstávají.“

Pavel Toman

spinner