Autotec 2006

PR

V Brně se uskuteční mezinárodní konference Bezpečná doprava 2006 Dne 5. června se na brněnském výstavišti v rámci doprovodného programu veletrhu Autotec uskuteční odborná konference s názvem Bezpečná doprava. Jejím cílem bude prezentovat celospolečensky závažná témata z oblasti bezpečnosti provozu na silnicích se zaměřením na nákladní dopravu, umožnit o nich diskusi a upozornit na zapojení sektoru silniční dopravy i veřejnosti do projektů pro zvýšení bezpečnosti. Mezi náměty přednášek je například implementace nových technologií pro zvýšení bezpečnosti v nákladní dopravě, distribuce dopravních informací, řízení vozových parků a prezentace možného budoucího vývoje v těchto oblastech. Velmi důležitá bude také prezentace vlivu nákladní dopravy na bezpečnost silniční dopravy a další související statistické údaje a výstupy (tře- ba i dílčí), národní i evropské projekty. S příspěvky na konferenci vystoupí zahraniční i domácí experti, jejichž odbornost garantují organizace ČESMAD Bohemia, Centrum dopravního výzkumu a BESIP. Z přednášek lze jmenovat například příspěvek Francisca Ferreiry z DG INFSO (Evropská komise) věnovaný programu Evropské unie eSafety nebo příspěvek Evy Prudilové z PauEducation z Barcelony nazvaný Evropská charta bezpečnosti silničního provozu – fórum pro všechny aktéry občanské společnosti. Robert Šťastný z organizace BESIP ve svém vystoupení upozorní na význam takových faktorů, jako jsou výcvik řidičů, péče o technický stav vozidel a uložení nákladu či sebekontrola dopravních firem. Martin Benda ze společnosti Scania přednese příspěvek na téma Podpora bezpečnosti silničního provozu z pohledu výrobce dopravní techniky. Z dalších přednášejících lze jmenovat Ivu Hanzlíkovou, která se zaměří na příčiny stresu u profesionálních řidičů a jak s nimi lze bojovat, či Lubomíra Malínka, který představí projekt vývoje systému kooperujících senzorů v silniční dopravě. Jaroslav Zvára bude mít přednášku na téma Jednotný systém dopravních informací pro ČR jako nástroj zvyšování bezpečnosti dopravy. Veronika Sehnalová ve svém vstupu potvrdí, že u profesionálních řidičů hraje důležitou roli nejen posouzení zdravotního stavu praktickým lékařem, ale také psychologická diagnostika osobnosti uchazeče o toto povolání. Jan Bajgar se pak zamyslí nad tím, jak lze prostřednictvím správné činnosti řidiče dosáhnout úspory paliva a přispět i ke zvýšení bezpečnosti provozu nákladních vozidel. Hlavními partnery, kteří se budou podílet i na odborné části programu konference, jsou společnost Scania Czech Republic, dále Evropská charta bezpečnosti a BESIP. Bezpečnost a značka Scania Bezpečnost je důležitou součástí obchodní značky Scania a významným prvkem filozofie společnosti. Do výzkumu a vývoje souvisejícího s bezpečností Scania investuje přibližně 130 milionů € ročně a na výzkumných projektech se podílí více než 1200 pracovníků. Scania se snaží přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu také působením na řidiče, který je nejdůležitějším činitelem v této oblasti. Od počátku letošního roku spolupracuje Scania na poli bezpečnosti silničního provozu i se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Podrobné informace ke konferenci včetně přihlášky lze nalézt na internetových stránkách pořádající agentury MARCO/BBN. Zájemci o účast se mohou obrátit rovněž na Ing. Pavla Marka (tel.: 541 421 150). (PR) www.marco-agency.sz/doprava Základní tematické okruhy konference l Nákladní doprava a bezpečnost – zvyšování bezpečnosti v silničním provozu; l Nákladní doprava, její bezpečnost a budoucí vývoj – seznámení s budoucími vizemi v oblasti bezpečnosti nákladní dopravy, aktuální informace o vývoji, výzkumu a o nových systémech; l Dopravní informace a logistika; l Evropské programy a projekty zaměřené na zvyšování bezpečnosti silniční dopravy.

spinner