Ukrajina

Oděsa se připravuje na veletrhy StankoMaš Expo 2004 a Elektronika i energetika

Ve veletržním centru černomořského přístavního města Oděsa se příští týden uskuteční čtvrtý ročník mezinárodní výstavy energetického a elektrotechnického zařízení a energeticky úsporných technologií Elektronika i energetika 2004. Veletrh doprovázený odbornou konferencí a podnikatelským fórem potrvá od 7. do 10. září a následuje po specializované mezinárodní přehlídce obráběcích strojů, prostředků průmyslové automatizace, elektrotechnických zařízení a nástrojů StankoMaš Expo2004, která začíná tento týden.

V rámci veletrhu Elektronika i energetika se jako každoročně uskuteční i konference Efektivní řízení hospodaření s energiemi, které se zúčastňují přední odborníci z oboru energetiky, zástupci okresních správních orgánů, představitelé stavebních i projekčních organizací a řada odborníků ostatních průmyslových odvětví z celé Ukrajiny i ze zahraničí. Další doprovodná akce – business fórum Proenergoinvest – si klade za cíl napomoci vzájemným kontaktům podnikatelů z Evropské unie a nově přistupujících zemí s podniky na Ukrajině a v Rusku. Na fóru se uskuteční setkání

s představiteli ukrajinských firem, ale také se zahraničními společnostmi, které už na Ukrajině podnikají. Zúčastní se také státní agentury na podporu zahraničního obchodu a investic. Dynamicky se rozvíjející Ukrajina – země sousedící s Evropskou unií – stále více láká podnikatele, obchodníky a investory i z České republiky. Od roku 1999 země uskutečňuje zásadní strukturální reformy, jejichž pozitivní výsledky podle poslední zprávy Mezinárodního měnového fondu z uplynulého roku předčily očekávání. K nejviditelnějším patří minimální inflace, monetarizace ekonomiky, růst hrubého domácího produktu, přebytek běžného účtu platební bilance a v roce 2002 také přebytek státního rozpočtu.

Příležitost pro české firmy

V uplynulém roce se veletrhu Elektronika i energetika v úloze vystavovatelů zúčastnilo na 80 společností, většinou z Ukrajiny, Ruska a Polska. Oba veletrhy v České republice a na Slovensku zastupuje marketingová společnost Schwarz & Partner. Návštěvníkům i vystavovatelům z obou zemí nabízí vynikající servis i odbornou pomoc při účasti na tomto oděském veletrhu a podnikatelském fóru. „České a slovenské výrobky mají velké šance se na ukrajinském trhu prosadit, firmy ale často zapomínají na dobrý marketing,“ řekl ředitel agentury Schwarz & Partner Viatcheslav Konchine.

(spa)

spinner