Soutěž

Na veletrhu FOR ARCH bude vyhlášena Dopravní stavba roku

Poprvé se letos na slavnostním večeru 15. stavebního veletrhu FOR ARCH v září budou vyhlašovat i výsledky veřejné celostátní soutěže Dopravní stavba roku. První ročník soutěže vypsalo Ministerstvo dopravy ČR společně s akciovou společností ABF a Státním fondem dopravní infrastruktury.

Soutěž je určena pro stavební dopravní díla s rozpočtem nad 15 milionů Kč, dokončená a uvedená do provozu v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2003. Již nyní je do ní zařazeno celkem devatenáct projektů, se všemi se budou moci návštěvníci veletrhu FOR ARCH seznámit v rámci panelové prezentace.

Pro nominaci na titul odborná porota vybere maximál-ně dvanáct staveb, z nichž pak zvolí čtyři vítězné. Některá díla může porota doporučit i pro udělení zvláštních cen. Jednotlivé stavby přitom bude posuzovat zejména z hlediska ohleduplnosti k životnímu prostředí, technické náročnosti, provedení z pozice uživatele a efektivity.

Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po detail, a mohou se jí zúčastnit stavby realizované na území celé České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Cílem soutěže, která byla vyhlášena ve čtyřech kategoriích – pozemní komunikace, železniční koridory, vnitrozemské vodní cesty a tunelové stavby, je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní dopravních staveb a infrastruktury.

Vyhlášení nejlepších

Nominace na titul Dopravní stavba roku je spojena s právem používat ji jako referenční, reklamní a propagační argument. Nominace budou zveřejněny v předstihu v odborném tisku a na internetových stránkách vypisovatelů před konečným vyhlášením vítězů soutěže.

Označení titulem Dopravní stavba roku bude u každé stavby (se souhlasem jejího uživatele) odhaleno při slavnostním ceremoniálu za účasti vypisovatelů soutěže, zástupců odborné poroty, investora, projektan-ta, hlavního dodavatele stavby a uživatele a médií.

Výsledky soutěže budou zveřejněny v tisku a oceněným dílům bude věnována náležitá publicita v časopise Stavební listy a na internetu vypisovatelů. Nominované stavby budou navíc uvedeny v samostatném přehledu soutěže, v němž bude zveřejněn seznam všech přihlášených firem s plnou adresou a kontaktním spojením. Přehled bude distribuován společně s katalogem veletrhu FOR ARCH 2004.

Již nyní jsou všechny dosud přihlášené stavby zveřejněny na internetu. Vedle názvu stavby, investora, projektanta a dodavatele na něm mohou zájemci najít také charakteristické foto a stručnou charakteristiku každé stavby. Internetový přehled přihlášených staveb bude určen i k veřejnému hlasování – anketě veřejnosti.

Informace o oceněných stavbách zůstanou na internetových adresách vypisovatelů soutěže k nahlédnutí po celý následující rok.

n

www.abf.cz

spinner