Francie

Na konci března otevře brány SITL Europe 2010

Za hlavní téma nadcházejícího ročníku mezinárodního veletrhu dopravy a logistiky SITL Europe letos pořadatelé zvolili otázku „Jak logistika odpoví na nové poměry ve světě?“. Největší evropská přehlídka oboru v sudých letech se na pařížském výstavišti Villepinte uskuteční ve dnech 23. až 26. března. Čestným hostem veletrhu bude letos Ruská federace.

Součástí veletrhu bude reprezentativní diskusní platforma. Mezinárodní dopravní a logistické fórum bude zahrnovat na čtyři desítky konferencí a workshopů, na nichž se svými příspěvky vystoupí řada mezinárodně uznávaných expertů, představitelů Evropské unie i národních vlád a zástupců zájmových svazů. Zahájení fóra se zúčastní ministři dopravy Francie, Ruska a Španělska. Jednotlivé konference jsou zasvěceny například rozvoji dopravních a logistických trhů v Rusku, Africe a Indii a stavu letecké nákladní dopravy.

Čestným hostem Rusko

Na podobě veletrhu se odrazí i pokračující hospodářská a kulturní spolupráce pořadatelské Francie a čestného hosta veletrhu – Ruské federace. SITL Europe francouzským a dalším západoevropským podnikům nabídne mnoho příležitostí ke kontaktům s potenciálními partnery v Rusku.

Podle ředitele veletrhu Laurenta Noela bude letos SITL Europe jedinou specializovanou akcí v oboru B2B ve Francii, která do svého oficiálního programu zařadila ruský blok. A Ruská federace se na veletrhu představí skutečně velkoryse – na celkové výstavní ploše 2000 m2. V doprovodném programu veletrhu bude jeden celý den vyčleněn na „objevování“ ruského logistického a dopravního trhu, který se představí z pohledu výrobců, distributorů i speditérů. Fóra se zúčastní zástupci dopravních a celních úřadů Ruské federace. První Ruský den na posledním ročníku SITL Europe v roce 2008 upoutal pozornost 600 expertů.

Den železniční dopravy

Jednou z novinek letošního ročníku bude den evropské nákladní železnice – European Rail Freight Day. Ve středu 24. března proběhne celkem pět konferencí na toto téma za účasti představitelů veřejného i soukromého sektoru z mnoha zemí, zástupců Evropské unie, speditérů, železničních podniků a dalších podniků drážního odvětví. Kromě toho se na SITL Europe 2010 vrátí sekce zaměřená na logistické a technologické inovace pro manipulaci se zbožím. K dispozici bude mít přes 3000 m2 výstavních ploch. Návštěvníci se na nich budou moci přímo v centru výstaviště seznámit s novinkami v oboru vysokozdvižných vozíků, balicích a paletovacích technologií, skladování a třídění. Ve vedlejší hale budou na 6000 m2 probíhat prezentace manipulační techniky v akci.

Inovace v logistice zůstávají jednou z klíčových priorit, kterým se SITL Europe chce věnovat. Na letošním ročníku budou uděleny již 10. výroční ceny za inovaci v logistice. Organizátoři ve spolupráci s odbornou porotou ocení moderní řešení pro dopravu a logistiku, další ceny si odnesou firmy za přínos k trvale udržitelnému rozvoji, za nejlepší logistické centrum, za nejlepší organizaci spolupráce mezi jednotlivými články zásobovacího řetězce a za nejlepší produkt s přidanou hodnotou pro bezpečnosti, ziskovost a ergonomii.

Vystavovatelé i z ČR

Očekává se účast více než 800 vystavovatelů, z toho 30 procent ze zahraničí. Své produkty a služby představí podniky ze Španělska, Německa, Nizozemska, Alžíru, Polska, Ruska, Maroka, Číny, Belgie, Lucemburska, Rakouska, Senegalu a také z České republiky. Nomenklatura akce je rozdělena do šesti oblastí: dopravní a logistické služby, manipulační technika a vybavení skladů, logistická technika, logistické nemovitosti, informační systémy a technologie a RFID.

spinner