MSV 2004

Na Brněnském strojírenském veletrhu se představily novinky železniční techniky

Na 46. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně mohli všichni zájemci o novou techniku ve dnech 20. až 24. září zhlédnout také zajímavosti a novinky z oblasti železniční dopravy a její automatizace. Na veletrhu vystavovali jak výrobci kolejových vozidel, tak firmy působící v odvětvích průmyslového balení, skladování a logistiky či automatizace železniční dopravy. Jaké zajímavé exponáty byly letos v Brně k vidění?

Slovenská firma ZOS Zvolen, s. r. o., na volné ploše představila inovovaný železniční nákladní vůz řady Eaos, určený pro přepravu sypkého a kusového zboží. Vagon je určen pro rozchod kolejí 1435 mm, jeho nosnost při vlastní hmotnosti 20 tun činí až 60 tun. Ložná plocha vagonu je 36 m2, ložný prostor 72 m3. Z původního vagonu ZOS ponechal jen rám s podvozky, nástavba je nová.

K dalším modernizovaným vagonům v nabídce ZOS Zvolen patří čtyřosé vagony řady Fals pro přepravu uhlí a dvouosé vagony řady Hbbis, jež umožňují prostorové dělení a mají posuvné dveře. Tyto vozy se vyrábějí z hliníkových plechů a profilů a lze je nakládat pomocí mechanizace. Jejich ložná plocha je 41 m2, ložný prostor 115 m3 a vlastní hmotnost 15 tun.

O inovované vagony ZOS Zvolen projevují zájem především soukromí dopravci z ČR, SR a Polska. Česká firma Automatizace železniční dopravy Praha, s. r. o., která zajišťuje výzkum, vývoj, projekci, výrobu, montáž, prodej a servis dopravní sdělovací, zabezpečovací, informační a automatizační techniky, představila na veletrhu například elektronické staniční zabezpečovací zařízení, světelná návěstidla pro železnice, elektromotorický přestavník, elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení, systém napájení zabezpečovacího zařízení či rozvaděčové skříně. Staniční zabezpečovací zařízení typu SZZ-ETB z dílny této společnosti je polo-elektronické zařízení s počítačovou částí, které umožňuje zabezpečit kolejiště libovolné konfigurace a rozsahu. Lze jej ovládat z více pracovišť, a to buď rovnocenných, nebo vzájemně podřízených. Pro návštěvníky veletrhu a případné zájemce o bližší informace firma připravila k nabízeným výrobkům podrobnou dokumentaci.

Firma Starmon, s. r. o., Choceň ve své expozici potenciálním zákazníkům představila hlasový a vizuální informační systém pro přepravu cestujících (světelné tabule), indikátor horkoběžnosti a plochých kol a systém pro sběr, přenos a vizualizaci dat stavu traťového zabezpečovacího zařízení.

Společnost Siemens Kolejová vozidla, s. r. o., představila kromě jiného dvoumotorové jednotky bez řidiče typu VAL 208, určené pro příměstskou dopravu. Jednotky se pohybují na gumových pneumatikách po betonové dráze. Výrobce je jedním z dodavatelů těchto jednotek pro zimní olympijské hry v Turíně.

Firma Denios, s. r. o., Strakonice předvedla návštěvníkům veletrhu prostředky pro skladování nebezpečných látek a k ochraně prostředí, systémy pro manipulaci s těmito nebezpečnými látkami, osobní ochranné prostředky a zařízení pro vybavení výroben těchto látek.

(spu)

spinner