52. mezinárodní strojírenský veletrh

MSV 2010: Od moderních procesů při balení až po alternativní pohony

MSV 2010: Od moderních procesů při balení až po alternativní pohony

Zatímco loni se Mezinárodní strojírenský veletrh v důsledku krize potýkal s poklesem zájmu vystavovatelů, letos už je zase všechno jinak. „Veletrh je vyprodán, všechny haly jsou obsazeny,“ mohl minulý týden na poslední tiskové konferenci před nadcházejícím nejvýznamnějším veletrhem v regionu střední a východní Evropy konstatovat generální ředitel pořádající společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Spolu s ním na půdě rezidence Rakouského velvyslanectví v Praze hosty k návštěvě veletrhu pozval i velvyslanec Rakouské republiky v ČR Ferdinand Trauttmansdorff; Rakousko je totiž letos oficiální partnerskou zemí veletrhu. A nikoli náhodou: tradičně silné hospodářské svazky České republiky s jejím jižním sousedem v poslední době dále sílí. „Rakouské investice do České republiky loni dosáhly jedné miliardy € a byly tak čtyřikrát vyšší než třeba investice z Německa,“ připomněl obchodní rada rakouského velvyslanectví v Praze dr. Nikolaus Seiwald. Celkem se na MSV představí 42 rakouských vystavovatelů, z toho dvanáct v rámci oficiální expozice v pavilonu V.

**Několik veletrhů vedle sebe **

V pořadí již 52. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu se letos ve dnech 13. až 17. září koná spolu s veletrhem obráběcích a tvářecích strojů IMT, jak je to v sudých letech obvyklé, ale také se slévárenským veletrhem FOND-EX, veletrhem svařovací techniky WELDING a veletrhem technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH). Ředitel obchodní skupiny MSV Jiří Rousek si od tohoto nově vytvořeného komplexu veletrhů slibuje zajímavé synergické efekty pro vystavovatele i návštěvníky. Celý komplex veletrhů obsadí většinu z 130 000 m2 výstavní plochy podle Jiřího Kuliše 23. největšího vý-staviště světa. Zúčastní se jej 1600 vystavovatelů, z toho 540 zahraničních z celkem 26 zemí.

Oficiální účasti: od Slovenska po Tchaj-wan

Největší počet zahraničních vystavovatelů do Brna přijede vedle partnerské země především z Německa (230) a Slovenska (60). Slovensko bude reprezentovat oficiální expozice Ministerstva hospodářství SR s jedenácti zastoupenými firmami. V rámci tradičního Slovenského dne ve čtvrtek 16. září proběhne bilaterální schůzka ministrů obou zemí. Na jejím programu bude mimo jiné zvýšení energetické bezpečnosti, spolupráce při liberalizaci podnikatelského prostředí a rozvoj zahraničně obchodní spolupráce. Oficiální expozice připravily také Francie, Itálie, Německo, Polsko a Tchaj-wan. Ovšem vůbec nejrozsáhlejší oficiální stánek letos bude mít Ruská federace, jejíž ministerstvo průmyslu a obchodu si pronajalo plochu 1000 m2.

Doprava na MSV

V oborovém celku Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika se představí celkem 63 vystavovatelů. Přímo v prostoru výstaviště bude probíhat demonstrace možností alternativních pohonů dopravních prostředků. Postará se o ně motorová lokomotiva 703.821–9 s pohonem na stlačený zemní plyn, která je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce ve společnosti Vítkovice Doprava, a městský autobus TriHyBuss s hybridním elektrickým pohonem s vodíkovými palivovými články, který vyrobila plzeňská Škoda Electric, a. s. Autobus s unikátní trojitou hybridní technologií by měl být již brzy v provozu na pravidelné městské lince v Neratovicích.

Packaging live

Moderní procesy při balení, značení, logistice a manipulaci se zbožím budou moci návštěvníci veletrhu sledovat přímo v akci na prototypu výrobní balicí linky na ploše 400 m2. Během veletrhu se linka několikrát denně rozběhne i s doprovodným výkladem moderátora. Demonstrovat bude kusové a skupinové balení strojírenských výrobků, proces značení, automatizace a identifikace čárových kódů až po paletizaci a následnou fiktivní deportaci palety zboží na místo určení. To vše pod označením Packaging Live a za spolupráce s celou řadou partnerů projektu.

Sněm Svazu průmyslu a dopravy

Vrcholnou akcí doprovodného programu bude Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR. Část jednání nejvyššího orgánu největšího zaměstnavatelského svazu se bude vysílat v přímém přenosu na ČT 24. Jak na tiskové konferenci uvedla zástupkyně svazu Alexandra Klaussmann-Mostýn, na sněmu se očekává i účast vrcholných představitelů výkonné a zákonodární moci.

Vedle sněmu je mimořádně bohatém seznamu akcí doprovodného programu na padesát konferencí, seminářů, diskusních fór, panelů a workshopů s mezinárodní účastí, například na téma nejnovějších technologií, legislativy a technických norem, zahraničně-obchodní spolupráce, exportního potenciálu, vzdělávání a výzkumu a vývoje. Součástí doprovodného programu bude při zahájení veletrhu i udělení Zlatých medailí; do dobře obsazené soutěže se letos ve čtyřech kategoriích přihlásilo více než 40 exponátů.

Souběžně poprvé i URBIS INVEST

Nabídka podnikatelských nemovitostí, otázky spojené s přeměnou a využitím brownfields, podpora ino-vačního podnikání a potenciál regionů pro investory a podnikatele patří mezi hlavní témata, kterým bude zasvěcen mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST. Souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem se na brněnském výstavišti uskuteční poprvé v historii. Veletrh by se měl jasně vyslovit k problematice transferu technologií, spolupráci vědy, výzkumu a výrobních firem, ale především potenciálu inovačního podnikání a prezentace České republiky jako znalostní ekonomiky.

(spa)

spinner