Jiří Kuliš (Veletrhy Brno) pro DN

„Máme dva roky na to, abychom koncept veletrhu lépe vysvětlili“

„Máme dva roky na to, abychom koncept veletrhu lépe vysvětlili“

Brněnské výstaviště bude příští týden souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem hostit i nový samo-statný dopravní veletrh EUROTRANS 2013, který se měl původně konat ve zvláštním termínu na začátku září. O důvodech přesunutí veletrhu, jeho náplni a dalších perspektivách jsme hovořili s generálním ředitelem Veletrhů Brno Jiřím Kulišem.

„Podle vašeho dřívějšího vyjádření jste veletrh Eurotrans považoval za jednu ze stěžejních veletržních akcí letošního roku. Nyní jste ho přesunuli do termínu MSV a koná se v malém formátu. Proč?“

„Ukázalo se, že realizovat nový veletržní koncept v období nejdelší ekonomické recese je příliš ambiciózní. Příprava nového veletrhu vyžaduje nejméně dva roky, my jsme to chtěli zvládnout dříve. Nepodařilo se získat rozhodující kritickou masu, a proto jsme pro Eurotrans volili toto ,meziřešení‘.“

„Které obory jsou pro veletrh jako Eurotrans rozhodující? Které obory bylo problematické získat?“

„Součástí Eurotransu má být veletrh nákladních a užitkových vozidel Autotec. Tato branže nás zaskočila. Od importérů nákladních a užitkových vozů vzešel požadavek na přesunutí konání v lichých letech vzhledem ke koordinaci se zahraničními veletrhy. To bylo jedním z impulzů pro přeložení Autotecu a spojení s dalšími obory v rámci Eurotransu. V oboru došlo navíc k velké koncentraci na několik značek, některé značky oznámily odbytové problémy. Na účast silničních dopravních vozidel váže obor autoopravárenství a tak dále…“

„Avizovali jste přesun oboru železniční dopravy z MSV na Eurotrans…“

„MSV se vyprofiloval jako průmyslový veletrh, železniční technika vedle průmyslových strojů byla relikvie původního všeobecného strojírenského veletrhu. V posledních letech železniční zařízení a kolejová vozidla na MSV vystavována nebyla. Proto jsme nabídli novou alternativu. I železniční technika má svá specifika – výrobní a objednací lhůty, náklady spojené s přepravou exponátů, nové zájmové trhy, které leží na východ a jihovýchod od nás. Výstaviště je pro vystavení kolejových vozidel uzpůsobeno, má vlastní vlečku i kolejiště, ale to nestačí.“

„Jaké vidíte důvody pro veletrh Eurotrans v budoucnosti?“

„Dopravní infrastruktura a odpovídající dopravní zařízení jsou základem vyspělé ekonomiky. Česká republika i střední Evropa mají úroveň dopravní infrastruktury stále jen na střední úrovni. Stále je co zlepšovat. Do dopravy se bude stále investovat. Nejde jen o rekonstrukci D1, o čemž se stále mluví. Nemluví se například o vysokorychlostním vlakovém spojení střední Evropy na ose Berlín – Praha – Brno – Bratislava/Vídeň – Budapešť a dále, abychom byli skutečně v 21. století. Dosud se preferoval rozvoj dálniční sítě, která zůstává nedokončena. O mnoha dopravních projektech se jen mluví, ale nerealizují se. V regionu střední Evropy je mnoho firem, které se zabývají výrobou dopravních zařízení, řešeními pro dopravu, bezpečnost dopravy. Věřím, že se Eurotrans stane platformou pro celý obor dopravy a hledání cest pro ,mobilitu budoucnosti‘.“

„Hodláte veletrh Eurotrans dále pořádat?“

„Určitě. Doprava, dopravní zařízení i přeprava osob a zboží je velké téma, se kterým hodláme nadále pracovat. Jsem rád, že se podařilo alespoň to, co se nyní podařilo. Včetně velmi dobře obsazeného doprovodného programu, jehož pilířem je konference Mobilita budoucnosti. Nyní máme dva roky na to, abychom koncept veletrhu a jeho smysl našim partnerům a vystavovatelům lépe vysvětlili.“

(red)

spinner