Mezinárodní strojírenský veletrh 2014

Logistika na letošním MSV byla skromná, ale nechyběla

Logistika na letošním MSV byla skromná, ale nechyběla

V Brně se na přelomu září a října uskutečnila vrcholná přehlídka českého i mezinárodního průmyslu – 56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV). Akce se konala ve znamení pozitivního vývoje ekonomiky a průmyslové výroby v České republice i jinde ve světě. Až na výjimky však na MSV chyběly doprava a logistika, neboť souběžný veletrh Eurotrans zaměřený na dopravní a logistické obory se uskuteční až příští rok.

Veletrhu se zúčastnili vystavovatelé z 31 zemí a jejich expozice si přišlo na brněnské Výstaviště prohlédnout 65 tisíc návštěvníků ze 43 zemí světa. Na veletrh zamířili nejen domácí výrobci, ale také vystavovatelé z mnoha zemí. Návštěvníci mohli zhlédnout jedenáct oficiálních zahraničních expozic, mezi kterými dominovala Čína se 72 vystavujícími firmami. Výraznou expozici mělo také Thajsko, které bylo letošní Special Guest Country veletrhu. Do Brna přijela také řada zahraničních delegací, nechybělo Rusko, Německo či Velká Británie a další země.

Politici slibovali podporu

Význam veletrhu podtrhli i jeho první návštěvníci, mezi kterými nechyběli prezident ČR Miloš Zeman, předseda Senátu Milan Štěch a předseda vlády Bohuslav Sobotka. Do Brna dorazili i další významní hosté, členové vlády, senátoři, poslanci či představitelé vysokých škol. Prezident Miloš Zeman v rozhovoru s novináři označil tři hlavní problémy českého průmyslu – nedostatečnou podporu základního vědeckého výzkumu a jeho malé propojení s aplikovaným výzkumem, nedostatečnou podporu technického školství na všech úrovních a nízkou výkonnost ekonomické diplomacie. Miloš Zeman na veletrhu hovořil také o ekonomických sankcích, které označil za neúčinné. V této souvislosti podotkl, že rozbít dobré obchodní vztahy je možné rychleji a snadněji než je dlouhodobě opět vybudovat.

Potřebu výrazně posílit technické vzdělávání zdůraznil rovněž ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Česká republika se vypracovala do pozice středně vyspělé země, ale k tomu, aby byla skutečně vyspělou zemí, potřebuje udělat několik kroků,“ řekl ministr. „Potřebujeme, aby měla vědu a výzkum, který bude uváděn do praxe, především do praxe v průmyslu, a který bude mít konkrétní výsledky. Potřebujeme mít takové technické vzdělávání, aby nabídka pracovní síly odpovídala poptávce. O tom jsme tady vedli dlouhé debaty a jsem si téměř jist, že tuto věc posuneme,“ řekl Jan Mládek. Bez podpory technického vzdělávání podle jeho slov Česká republika nikdy nebude skutečně vyspělou zemí.

Sněm SPD ČR podpořil technické vzdělávání

Hned první den veletrhu se uskutečnil sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR. Vrcholného setkání průmyslníků České republiky se v Rotundě brněnského Výstaviště se zúčastnilo více než čtyři stovky zástupců firem. Do Rotundy brněnského Výstaviště, kde se sněm každý rok tradičně koná, zavítala také řada významných hostů v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou a členy vlády.

V projevu prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka zaznělo jako hlavní téma podpora konkurenceschop­nosti české ekonomiky. Jaroslav Hanák zmínil kvalitu legislativy a fungování státních institucí, které podle mezinárodního srovnání stále zaostávají za mezinárodními standardy. „Je potřeba zjednodušit legislativní proces a jasně vyhodnocovat, jak politická a legislativní rozhodnutí dopadají na podnikatele,“ uvedl prezident SPD ČR, který v této souvislosti připomněl i potřebu zákona o státní službě. Dále mimo jiné zdůraznil nutnost zlepšit budování dopravní infrastruktury a posílit oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Sněm na podporu technické vzdělanosti v ČR vyhlásil rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Akci podpořil předseda vlády Bohuslav Sobotka, který přislíbil finanční pomoc. Rok průmyslu a technického vzdělávání podpořili i další členové vlády, mezi nimi ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek či ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který přislíbil záštitu stejně jako ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová.

Bohatý doprovodný program

Vedle sněmu Svazu průmyslu a dopravy se v rámci veletrhu konala řada dalších akcí. Velkému zájmu se například těšilo Hospodářské fórum – 10 let ČR v EU či řada odborných konferencí. Nechyběla atraktivní témata jako možnosti využívání 3D tisku, robotika v průmyslu či dosahování energetických úspor. O návštěvníky neměl nouzi Business den Ruské federace ani další akce zaměřené na podporu obchodu s Čínou, Thajskem, Běloruskem nebo Ázerbájdžánem.

Doprava a logistika na MSV

Ačkoli se letošní Mezinárodní strojírenský veletrh konal bez doprovodného logistického veletrhu Eurotrans, do Brna se přesto vydaly i některé logistické či dopravní firmy. Svůj stánek na výstavišti měly například DHL Express, GEFCO či Kühne + Nagel. Mezi dalšími vystavovateli z oboru dopravy a logistiky nechyběli výrobci manipulačních vozíků Belet či Still.

Logistická společnost GEFCO představila v Brně například své služby pro řízení dodavatelského řetězce, pozemní, letecké a námořní přepravy. „Na letošním ročníku MSV jsme na našem stánku uvítali řadu návštěvníků z velkých a středních firem, se kterými jsme zde navázali první kontakty,“ uvedl marketing manager GEFCO Tomáš Brada. „Jako každý rok navštívil i letos stánek GEFCO velvyslanec Francouzské republiky Jeho Excelence pan Jean-Pierre Asvazadourian,“ dodal Tomáš Brada (viz foto).

Příští rok MSV doplní Eurotrans

V příštím roce by se měl na brněnském výstavišti uskutečnit také mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Eurotrans. Podle webu pořadatelů se bude konat „ve formě konference a výstavy se zaměřením na inovativní řešení v dopravě“. Eurotrans proběhne souběžně s příštím, již 57. ročníkem Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se uskuteční ve dnech 14. až 18. září 2015.

Pavel Toman

spinner