transport logistic 2015

Letošní ročník veletrhu přilákal rekordní počet návštěvníků

Letošní ročník veletrhu přilákal rekordní počet návštěvníků

Letošní, již patnáctý ročník veletrhu transport logistic, který se uskutečnil začátkem května v Mnichově, přilákal rekordních 55 tisíc návštěvníků ze 124 zemí a 2050 vystavovatelů z 62 zemí. A to i navzdory skutečnosti, že dopravu ve dnech konání veletrhu komplikovala stávka na německé železnici. Význam veletrhu pro odvětví dopravy a logistiky zdůraznil při jeho zahájení také spolkový minstr dopravy Alexander Dobrindt, když uvedl, že transport logistic je klíčový světový obchodní veletrh pro celý logistický a zásobovací sektor.

„Výrazný růst návštěvnosti, zejména ze zahraničí, podtrhuje význam předního mezinárodního veletrhu. Také to ukazuje, že odvětví mezinárodní dopravy a logistiky nedovolí, aby železniční stávka zabránila navštívit nás v Mnichově,“ řekl generální ředitel Messe München Stefan Rummel. Podíl mezinárodních vystavovatelů se zvýšil na 48 procent a mezi návštěvníky na 41 procent. Vedle Němců, kteří mezi návštěvníky samozřejmě převládali, bylo nejvíce návštěvníků (v uvedeném pořadí) z Rakouska, Nizozemska, Itálie, Polska, České republiky, Švýcarska, Francie, Belgie, Velké Británie a Rumunska. Organizátoři také zaznamenali silný nárůst návštěvníků z Finska, Chorvatska, Turecka a Maďarska. Mezi top 10 zemí vystavovatelů, opět kromě Německa, patřily Nizozemsko, Itálie, Belgie, Francie, Velká Británie, Rakousko, Španělsko, Česká republika, Švýcarsko a Čína.

Spokojení vystavovatelé

Ano, transport logistic je stále německý veletrh, ale s velkým mezinárodním významem. A právě výrazný mezinárodní charakter veletrhu si vystavovatelé pochvalovali. „Pro nás byl transport logistic 2015 obrovskou příležitostí setkat se se zákazníky, zástupci jiných přístavů a obchodními partnery z celého světa,“ uvedla například ředitelka Přístavu Oslo Anne Sigrid Hamran. „Veletrh transport logistic je jevištěm, kde každý může předvést, ,kdo je kdo‘ v mezinárodním logistickém světě. Užili jsme si mnoha dobrých diskusí a navázali nové kontakty. Jednalo se o čtyři velmi intenzivní, nesmírně cenné dny pro nás,“ řekla Birgit Kastner-Simon ze společnosti Dachser. Velmi důležitá je také přítomnost firem a možnost navázání kontaktů v rámci celého dodavatelského řetězce. „Stejně jako veletrh je zaměřen na celý dodavatelský řetězec, jsme i my schopni splnit obě role dodavatele, vůči našim strategickým partnerům stejně jako vůči našim zákazníkům. Měli jsme možnost komunikovat s celým významným řetězcem a rozšiřovat zároveň naši síť,“ řekl například Rogier Laan ze společnosti TIP Trailer Services Germany.

Letecké cargo

Spokojeny byly také společnosti, které se v rámci veletrhu zúčastnily Air Cargo Europe, jedné z nejvýznamnějších akcí na světě v oblasti leteckého odvětví. „Veletrh transport logistic je místo, na kterém je třeba být, když se vstupuje do globální sítě v letecké nákladní dopravě. Neexistuje žádná jiná událost, jako Air Cargo Europe / trans-port logistic,“ řekl Kim Van Assche, obchodní ředitel pro Evropu DHL Express (Aviation). „Tento veletrh otevřel nové ekonomické příležitosti pro naše podnikání v nákladní dopravě a oceňujeme tuto událost kvůli výsledkům, jichž jsme zde dosáhli,“ dodal David Kerr, viceprezident Etihad Cargo.

Rozsáhlý doprovodný program

Již tradičně byl pro návštěvníky veletrhu připraven také rozsáhlý doprovodný program, který pokrýval širokou škálu aktuálních témat v logistice a dopravě – od všeobecnějších seminářů, jako například Udržitelnost jako platforma pro růst, přes konference a fóra věnující se konkrétním problémům. Návštěvníci si mohli vybrat ze široké nabídky akcí věnovaných například námořní, železniční, kontejnerové či letecké dopravě, logistice ve městech, budování nové Hedvábné stezky, intralogistice, inteligentním technologiím či digitalizaci.

Česká expozice a Český den

Také letos na veletrhu transport logistic nechyběla sdružená expozice 14 českých firem včetně Dopravních novin. Vedle toho některé společnosti, jako například ČD Cargo, AWT, Oltis Group či O.K. Trans měly své stánky v jiných částech mnichovského výstaviště. Ve středu 6. května v podvečer se v české expozici uskutečnilo setkání s názvem Český den. Jeho návštěvníky v úvodu přivítali zástupce Svazu spedice a logistiky, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR i pořadatelské organizace Messe München. Neformální atmosféra během setkání umožnila přítomným nejen pokračovat v diskusích s kolegy a zákazníky, ale také příjemně relaxovat po náročném dni na výstavišti.

Veletrh očima SSL ČR

„Letošní transport logistic hodnotím jako velmi pozitivní,“ řekl po skončení veletrhu výkonný ředitel SSL ČR Ing. Jan Ekl. „A z reakcí ostatních vystavovatelů vyplývá rovněž spokojenost. Veletrh, ačkoli byl z německé strany ohrožen stávkou na železnici, ukázal, že má své opodstatnění, význam a úspěch. Z České republiky bylo registrováno 43 společností, což je opět rekordní počet a řadí ČR na přední místo mezi vystavovateli,“ řekl dále Ing. Jan Ekl. Pochvaloval si rovněž řešení společné české exposice s otevřenými stánky jednotlivých firem a výborným strategickým umístěním v hale B5. „Toto místo bychom si chtěli i do budoucna rezervovat, neboť přivedlo k českým vystavovatelům řadu potencionálních klientů“.

Velmi pozitivně SSL hodnotí také Český den, na kterém se na společném stánku ČR setkali zástupci všech oborů logistiky. Pozvání přijali i hosté z přístavů Hamburk, Terst, Koper, zahraniční spediční a logistické firmy a zástupci obchodních firem. Přibližně dvě stovky účastníků vydržely na stánku diskutovat ještě dlouho po oficiálním skončení akce. „Ať už vystavovatelé uzavřeli kontrakty na místě nebo si pouze předjednali smlouvy, veletrh ukázal, že je místem kde se všichni mohou sejít a mluvit spolu a že osobní kontakty otvírají možnosti rychleji, než internet,“ zdůraznil Ing. Jan Ekl. Tradičně velký zájem o české vystavovatele byl podle jeho slov například ze strany tureckých firem, které poptávaly zejména spolupráci při přepravě zboží a při jeho skladování.

„Chtěl bych tímto za Svaz spedice a logistiky ČR a všechny vystavovatele ze společné i individuální exposice poděkovat ministerstvu průmyslu a obchodu za podporu, kterou udělilo této největší logistické a transportní akci Evropy. České firmy v Mnichově ukázaly, že mají co nabídnout a že Česká republika je stále v centru zájmu ostatních logistických partnerů. Proto věřím, že kontakty a kontrakty z veletrhu přivedou do ČR další logistický business,“ dodal Ing. Jan Ekl.

(lan/pat)

spinner