Konference

Konference CZ Intermodal v dubnu potřinácté

Třináctý ročník konference s mezinárodní účastí CZ Intermodal se bude konat 27. dubna v hotelu Harmony Club v Pardubicích. Akci s podtitulem Trendy intermodality v Evropě pod záštitou náměstka ministra dopravy ČR JUDr. Jaroslava Krále, CSc., a předsedy Svazu spedice a logistiky ČR Ing. Martina Drábka uspořádají Institut Jana Pernera, o. p. s., Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera a Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Cílem konference je podle pořadatelů výměna odborných názorů a zkušeností. Jejími hlavními tématy budou nové technologie, terminály, legislativa ve vztahu k intermodální přepravě, logistické systémy a interoperabilita v intermodální přepravě, úzká místa a rezervy v intermodální přepravě, intermodální přeprava a životní prostředí, konkurenceschop­nost, informatika a telematika v intermodální přepravě.

Bližší informace mohou zájemci získat na telefonním čísle +420 466 036 121, faxem na čísle +420 466 036 094 nebo pomocí e-mailové adresy CZ_INTERMODAL@upce.cz.

(red)

spinner