Kompletní program Sustainability Summitu 2024 odhalen: Den plný inspirace, diskuze a best practices

Kompletní program Sustainability Summitu 2024 odhalen: Den plný inspirace, diskuze a best practices

5.4. - Organizátoři druhého ročníku Czech & Slovak Sustainability Summitu, který se bude konat 25. dubna 2024 v Cubex Centru Praha, zveřejnili kompletní konferenční program. Více než 50 řečníků, panelistů a moderátorů vystoupí na pódiu s cílem inspirovat další odborníky na udržitelnost, sdílet osvědčené postupy v oblasti udržitelnosti nebo podporovat diskuzi. Cíl všech zúčastněných je stejný – podpořit zavedení udržitelných principů na českém a slovenském trhu.

Kateřina Osterrothová, programová ředitelka summitu, popsala jednoduchý koncept velmi komplexního konferenčního programu: „Konferenční program pokrývající veškeré udržitelné aktivity na našich trzích by trval celý týden nebo déle. Během našeho jednodenního summitu jsme se rozhodli zaměřit na tři věci. Za prvé, inspirovat profesionály v oblasti udržitelnosti, aby rozšířili svou bublinu a rozhlédli se po celém světě a do dalších průmyslových odvětví a sektorů pro spolupráci. Za druhé, posvítit na osvědčené postupy na trhu – skutečně nejlepší udržitelné projekty. A za třetí, v šesti odpoledních workshopech se ponořit hluboce do různých oblastí udržitelného rozvoje.“

Jeffrey Osterroth, jednatel pořadatelské společnosti ATOZ Group, doplnil myšlenky, které vedly k sestavování konferenčního programu: „Potěšilo nás množství lidí, kteří nás kontaktovali a nabídli vystoupení na Sustainability Summitu. Většinu z nich jsme bohužel museli odmítnout, protože program naší konference je jiný. My jako organizátoři většinou nemáme konečné slovo v tom, kdo mluví – případové studie v poledním bloku vybírá naše nezávislá Vědecká rada a přispěvatelé do našich odpoledních workshopů zajišťujeme ve spolupráci s našimi odbornými facilitátory. To zaručuje nezávislost našeho konferenčního programu, díky čemuž je Sustainability Summit na trhu jedinečný.“

Dopolední program s tématem Nafoukněte svou bublinu

Dopolední konferenční blok bude zahájen inspirativní diskuzí zaměřenou na téma udržitelnost ve světě. „Manažeři udržitelnosti v České a Slovenské republice nebo dokonce v celé Evropě často zapomínají, že starý kontinent je součástí mnohem většího světa. Nestačí zlepšovat udržitelnost v Evropě, a přitom zapomínat na zbytek světa,“ uvedl Jeffrey Osterroth. V úvodní diskuzi bude proto moderátor hovořit se dvěma lokálními odborníky, kteří strávili velký kus svého života řešením problémů udržitelnosti ve světě. Pozvaní do diskuze přijaly Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF Česká republika, a Zuzana Harmáčková, vedoucí oddělení sociálně-ekologické analýzy Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Diskuzi bude moderovat Rey Koranteng.

Následuje panelová diskuze. „Téměř každá společnost na lokálních trzích se vydala na cestu k udržitelnosti, a cílem Czech & Slovak Sustainability Summitu je upozornit na pozoruhodné kroky, které byly na této cestě dosud učiněny. Aby udržitelnost jako celek pokročila, nemohou firmy žít v bublině,“ řekla Kateřina Osterrothová. Podniky podle ní musí spolupracovat nejen s dodavateli a klienty, ale také dalšími aktéry. Ve snaze o kooperaci se proto v dopolední diskuzi střetnou názory představitelů podnikové sféry, akademické obce, státní správy i neziskového sektoru. Panelové diskuze se letos zúčastní Petr Hladík, ministr životního prostředí ČR; Michaela Hletková Ploszeková, vedoucí oddělení životní prostředí ve společnosti Volkswagen Slovakia a předsedkyně Komise environmentální legislativy ve Svazu automobilového průmyslu SR; Michaela Chaloupková, členka představenstva a chief sustainability officer v ČEZ; Michal Kišša, výkonný ředitel Nadace Pontis; Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro strategii značky a komunikaci Komerční banky, a Milan Pospíšil, rektor VŠCHT Praha. Moderátorkou panelu bude Alice Machová, vedoucí partnerka poradenství v oblasti udržitelného rozvoje ve firmě EY Česká republika.

Prostor pro vědu, networking a občerstvení

Od rána bude možné navštívit odbornou přednáškovou sekci Vědecká kavárna, která je zaměřena na novinky, výzkum a vývoj v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství a surovinové bezpečnosti. Cílem je poskytnout prostor pro sdílení nových informací či výsledků z výzkumu, které by mohly inspirovat k realizaci v praxi. Návštěvníci se mohou těšit na více než deset prezentací z oblasti udržitelné vědy.

Vědeckou kavárnu, ale i souběžný hlavní konferenční program přeruší delší dopolední přestávka. Nejde o půlhodinovou kávovou přestávku, ale o hodinový brunch s vegetariánskými a veganskými pokrmy. Pro ty, kteří hledají další nadhled a inspiraci, mohou své talíře s jídlem vzít do seminární místnosti, kde se bude konat program Brunch & Learn. Dva odborníci našeho výzkumného partnera, společnosti Ipsos, Tereza Horáková a Tomáš Macků představí v prezentaci s názvem „Je udržitelnost bublina? Aneb nejen udržitelností živ je člověk“ exkluzivní výzkum českých a slovenských spotřebitelů a jejich pohled na udržitelnost.

Během pauzy se bude konat i komentovaná prohlídka posterů udržitelných projektů. Cílem summitu je totiž představit co největší počet úspěšných udržitelných projektů. Protože se do programu konference nevejdou všechny nominované projekty, organizátoři zařadili programovou část, která je běžná na vědeckých kongresech: galerii posterů. Po celý den budou v udržitelných stojanech vystaveny plakáty vytištěné na recyklovaném papíře s podrobnými informacemi o projektech. Během přestávek na brunch a oběd budou autoři u posterů k dispozici, aby zájemcům svůj projekt představili a odpověděli na jejich dotazy.

Příležitost pro best practices

Druhá část konferenčního programu, která se koná přes poledne, bude patřit případovým studiím. „Nemůžeme se posunout k udržitelnější budoucnosti jednoduše tím, že budeme mluvit o tom, co musíme udělat, a stěžovat si na to, co se dělá nebo nedělá. Musíme podniknout konkrétní kroky. A mnoho společností a organizací už přijímá opatření, která mají skutečný dopad,“ domnívá se Jeffrey Osterroth. Primárním cílem Czech & Slovak Sustainability Summitu je poskytnout platformu pro prezentaci úspěšných projektů tak, aby byly další firmy motivovány k podobným činům. Podle organizátorů představuje nejlepší možnost právě sdílení pozitivních zkušeností.

V tomto bloku účastníci uslyší podrobnosti o 10 udržitelných projektech, které mají prokazatelné pozitivní dopady na životní prostředí nebo společnost. Stručně řečeno, uvidíte udržitelnost v praxi. „Není třeba se bát greenwashingu. Prezentované projekty jsou těmi nejlepšími, jež vybrala Vědecká rada summitu, která požaduje předložení důkazů a konkrétních dat. Tyto náměty jsou skutečně nejlepšími udržitelnými projekty realizovanými na českém a slovenském trhu za poslední rok,“ podotkla programová ředitelka. Budou nejen prezentovány těmi samými odborníky, kteří na nich pracovali, ale tito lidé a jejich projekty získají ocenění Sustainability Star.

Deset udržitelných projektů, které vybrala Vědecká rada a o nichž uslyšíte, jsou:

  • Alza.cz: EkoBalení v Alze – Cesta k bezobalové logistice (prezentovat bude Eva Šípková, Alza.cz),
  • Classic Oil: Recyklace poprvé poráží spalování v likvidaci nemrznoucích kapalin (Olga Pleyer a Jan Skolil, Classic Oil),
  • Česká krajina: Rezervace velkých kopytníků (Dalibor Dostál, Česká krajina),
  • Decathlon: Opakovaně použitelné obaly pro e-commerce (Oliwia Guziel, Decathlon),
  • Gopall, Stabilplastik a Penny Market: Poolingová půlpaleta z plastového recyklátu v logistice Penny (Marek Božík, Gopall; Patrik Luxemburk, Stabilplastik; Tomáš Kubza, Penny Market),
  • Kokoza a Centrum Černý Most: Komunitní zahrada Centrum Černý Most (Radka Pokorná, Kokoza; Karolina Šustrová, Unibail-Rodamco-Westfield),
  • Panattoni Czech Republic Development: Panattoni Park Cheb South – hala Autodoc, nejzelenější budova na světě (Pavel Sovička a Pavel Fojtík, Panattoni),
  • Pražské vodovody a kanalizace: Biometan – Využití kalového plynu na ÚČOV Praha (Ilona Líkařová, Pražské vodovody a kanalizace),
  • Urbanity Development: Urbanity Campus Tachov (Markéta Šimáčková, Urbanity Development),
  • Vodafone Czech Republic: Využití zbytkového tepla z datového centra k vytápění kanceláří (Viktorie Tenzerová a Tomáš Vokoun, Vodafone Česká republika).

Po rozdávání trofejí Sustainability Star bude čas pro další občerstvení a networking ve formě lehkého pozdního oběda. Účastníci se mohou těšit i na druhou komentovanou prohlídku posterů udržitelných projektů.

Čas pustit se do práce

Novinkou konferenčního programu druhého ročníku summitu jsou už zmiňované odpolední workshopy. Jak vysvětlila Kateřina Osterrothová, „workshopy na Sustainability Summitu jsou koncipovány jako ‚deep dive‘, to znamená, že nebudeme plavat jen po povrchu, ale ponoříme se do hloubky tématu. Jedině tak totiž může diskuze přispět ke změně a nalezení řešení.“

Šest odpoledních workshopů se koná souběžně od 15.30 do 18.00. Pokud se tedy někdo chce aktivně zúčastnit, musí souhlasit s tím, že bude sedět u kulatého stolu a debatovat celé dvě a půl hodiny. Účastníci mají před sebou jmenovky, moderátoři ví o jejich závazku a ptají se jich na názory. Ti, kteří se nechtějí účastnit 150minutové aktivní debaty, sedí stranou jako volní aktéři a sledují dění. Podle své nálady a aktuálně probíraného tématu mohou přebíhat z jednoho workshopu do druhého.

Součástí workshopu budou krátké prezentace zástupců firem a odborníků v oboru, které poslouží jako inspirace pro diskuzní bloky. (Podrobnosti o těchto krátkých prezentacích a osobách, které vystoupí, najdete na webu summitu.) Workshopy se zaměří na rozmanitá témata a každý bude mít svého expertního facilitátora/moderátora:

Workshop 1: Dekarbonizace a další environmentální aspekty udržitelnosti

Tento workshop bude zaměřen na „E“ v ESG – environmentální stránku udržitelnosti, která je dlouhodobě dominantní součástí úsilí společností o udržitelnost. Některé z oblastí, kterých se mohou dotknout, jsou: elektromobilita, a to jak z hlediska soukromé dopravy, tak přepravy zboží a materiálů; alternativní zdroje energie jako způsob, jak snížit emise uhlíku; vliv dalších skleníkových plynů na globální oteplování a jak je snížit; snížení množství plastů a dalších materiálů, které poškozují životní prostředí; dopad rezidenční i průmyslové výstavby na emise skleníkových plynů a způsoby, jak je redukovat. Workshop povede prof. Vladimír Kočí, vedoucí SUPRE na VŠCHT Praha, který je jedním z předních odborníků v oblasti ochrany životního prostředí.

Workshop 2: Biodiverzita a ekosystémy

Společnosti a instituce v Česku a na Slovensku začínají chápat svou závislost na biodiverzitě i svůj dopad na ekosystémy, a proto se organizátoři Sustainability Summitu rozhodli věnovat celý odpolední workshop této zásadní části „rovnice udržitelnosti“. Některá z konkrétních témat, která budou na workshopu probrána: místní projekty, jež podporují biodiverzitu; regenerativní zemědělství a další metody hospodaření způsobem šetrným ke klimatu; biologická rozmanitost v městských oblastech; dodavatelské řetězce a jejich dopad na biodiverzitu a ekosystémy. Moderovat jej bude jeden z předních českých odborníků na environmentální stránku udržitelnosti Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, který na tvorbě a zavádění ekologických inovací úzce spolupracuje s podniky a veřejnou správou.

Workshop 3: Financování a propojování pro udržitelné podnikání

Společnosti jsou těžko schopné fungovat bez dostatečných financí, ať už se jedná o zavedené firmy, které chtějí expandovat (nebo přežít poklesy), nebo začínající podniky, které hledají finanční podporu pro realizaci svých podnikatelských záměrů. Na Sustainability Summitu proto nemohl chybět workshop o aktuálním stavu udržitelného financování. Některá z témat, která na workshopu nemohou chybět, jsou: financování z pohledu bank; nařízení o Taxonomii udržitelných aktivit; spolupráce mezi finančními institucemi pro zlepšení procesů pro získávání financování projektů; inovativní přístupy k financování projektů s ohledem na jejich environmentální a sociální dopady; podpora udržitelného byznysu včetně start-upů. Součástí workshopu, který povedou Monika Vrbková a Michal Veselý z JIC, bude i řízený networking mezi účastníky.

Workshop 4: Sociální aspekty udržitelnosti

Sociální projekty získávají větší pozornost u firem a organizací, a proto jim organizátoři summitu vyčlenili celý odpolední workshop. Mezi témata, kterým se v rámci workshopu budou věnovat, patří například: dopad, rizika a příležitosti CSRD reportingu pro společnosti; iniciativy zaměřené na zaměstnance společnosti, tj. diverzita, rovnost a inkluze (DEI); udržitelné vedení, férové pracovní podmínky, bezpečnost práce apod.; úsilí společností získat konečné spotřebitele a další aktéry pro myšlenku udržitelnosti prostřednictví různých snah, včetně filantropie nebo informačních a engagement programů. Moderovat jej budou zástupci firmy Horváth & Partners, evropské poradenské agentury pro strategie udržitelnosti, a to konkrétně Kateřina Krebsová a Peter Sattler.

Workshop 5: Marketing a komunikace udržitelnosti

Greenwashing nemusí nutně vznikat záměrným klamáním zákazníka, ale může k němu dojít i kvůli neznalosti těch, kteří nová řešení vymýšlejí a realizují. Proto organizátoři spojili síly s iniciativou No Greenwashing, aby uspořádali odpolední workshop zaměřený zvláště na marketing a komunikaci udržitelnosti. Během prezentací a diskuzí se dotkne těchto konkrétních témat: nová směrnice Green Claims, která se věnuje prevenci greenwashingu; celková znalost legislativy k předcházení greenwashingu; požadavky na zdůvodňování a ověřování environmentálních tvrzení; konkrétní příklady dobré i špatné praxe. Workshop budou moderovat dva zakladatelé iniciativy No Greenwashing Lenka Mynářová a Vladimír Víšek.

Workshop 6: ESG reporting

Středobodem workshopu bude téma analýzy dvojí významnosti, která je základním krokem pro úspěšný reporting udržitelnosti podle nové směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a standardů ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Bude se debatovat mj. o následujících aspektech analýzy dvojí významnosti: jaké zdroje informací pro analýzu používat; jak si postup v rámci analýzy zaznamenávat; kam analýza dvojí významnosti sahá (vlastní činnost podniku, dodavatelsko-odběratelské řetězce aj.); jaké jsou rozdíly v analýze dvojí významnosti jednoho podniku oproti konsolidované skupině; co má být výstupem analýzy dvojí významnosti a k čemu přesně slouží. Workshopem a diskuzí v roli moderátora provede David Janků, reporting konzultant společnosti Frank Bold Advisory.

Večerní networking

Večerní program lze označit jako SusPub, tedy Sustainability Pub čili Udržitelnou hospodu. S dobrým jídlem, pitím a zábavním programem jde podle pořadatelů o velmi důležitou součást setkání, kdy lze prodiskutovat vše, o čem se mluvilo během dne, a navázat nové obchodní i osobní kontakty. Smysl tohoto posledního programového bloku vysvětlil Jeffrey Osterroth: „Důležitost networkingu je nepopiratelná: Navázání nových kontaktů mezi dalšími odborníky na udržitelnost nás obohacuje a koneckonců nám pomůže zavádět udržitelné postupy v našich společnostech.“

Organizátoři upozorňují, že je již registrováno téměř 300 manažerů a manažerek udržitelnosti a ESG a že volná místa rychle mizí. Zájemci o účast na Sustainability Summitu by se měli totiž registrovat na akci co nejdřív, což mohou učinit na www.sustainabilitysummit.cz/registrace.

Více o Czech & Slovak Sustainability Summitu: www.susu2024.cz

(PR)

Ilustrační foto: Czech & Slovak Sustainability Summit - úvodní slovo na Czech & Slovak Sustainability Summitu 2023

spinner