Mezinárodní dopravní fórum

Jack Short: Dopravní sektor již dosáhl dna

„Existuje řada indicií, které nasvědčují tomu, že krize již dosáhla dna,“ prohlásil na zářijovém setkání ministrů dopravy zemí severní Evropy a Pobaltí v lotyšské metropoli Rize generální tajemník Mezinárodního dopravního fóra ITF Jack Short.

Je však zatím příliš brzy na to, abychom mohli začít mluvit o zlepšování situace, dodal Jack Short. Celý dopravní sektor totiž krize velmi těžce zasáhla, protože se dramaticky snížil objem mezinárodního obchodu a propadl se trh spotřebního zboží.

Podle Jacka Shorta bude pro skutečné oživení dopravního sektoru nutné splnit tři podmínky. Především bude zapotřebí pokračovat v investicích, i když bude v řadě případů nejspíš nutno přehodnotit priority. „Podpůrné balíčky zabraly, přinášejí okamžitá zlepšení a chrání pracovní místa. Stále jsou potřebné,“ řekl Jack Short. Prvořadou pozornost by ovšem nyní podle jeho názoru měly státy věnovat odstranění dlouhodobých problémů, tedy strategickému rozvoji.

Za druhou podmínku označil eliminaci národního protekcionismu. „Politický tlak na ochranu národních společností je zcela pochopitelný, avšak protekcionismus současně brání rozvoji dalších obchodních vztahů a přináší ve svém důsledku více problémů než výhod,“ zdůraznil Jack Short.

„Musíme hledat další možnosti pro inovace a ,zelený‘ růst. Podpůrné balíčky a investice je třeba revidovat s ohledem na hledání inovativních řešení a budování trvale udržitelného rozvoje,“ řekl k třetí podmínce pro oživení dopravního sektoru.

Příští světové zasedání Mezinárodního dopravního fóra ITF 2010, které se bude konat od 25. do 28. května příštího roku v německém Lipsku, bude zasvěceno otázkám, jako jsou globální krize, inovace a změna klimatu.

Fórum představuje vrcholnou platformu pro setkávání předních představitelů dopravy, logistiky, obchodu a politiky. Koná se za účasti zástupců předních koncernů, oborových svazů, politiků a reprezentantů veřejné správy a samosprávy. Akce se pravidelně účastní na padesát ministrů dopravy.

(spa)

spinner