V Lázních Bohdaneč v květnu počtrnácté o IDS

Institut Jana Pernera

Čtrnáctý ročník semináře Integrované dopravní systémy uspořádá ve dnech 14. až 16. května v hotelu Technik v Lázních Bohdaneč Institut Jana Pernera (IJP) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR. Stejně jako v předchozích letech bude určen pro zájemce i organizátory přípravy a provozování integrovaného dopravního systému hromadné přepravy osob (IDS).

Seminář poskytne významnou příležitost k výměně zkušeností a poznatků se zaváděním této problematiky v jednotlivých regionech České republiky. Účastníci si je budou moci přímo na akci konfrontovat i s pracovníky orgánů státní správy.

Svým odborným zaměřením je seminář určen především pro organizátory stávajících IDS, pracovníky institucí, které tento dopravní systém vytvářejí anebo o jeho realizaci uvažují, a zástupce dopravců. Účast je žádoucí také pro pracovníky veřejné správy na úrovni krajů a měst zabývající se problematikou veřejné osobní dopravy.

Účastníci semináře se budou moci seznámit s aktuálními problémy IDS a veřejné osobní dopravy a přijatými a připravovanými dokumenty v České republice a na úrovni Evropské unie. Mezi přednášejícími budou vedoucí pracovníci Ministerstva dopravy ČR, dopravci, zástupci jednotlivých regionů, krajských úřadů, organizátoři IDS a firem zabývajících se technickým a technologickým zabezpečováním IDS. Budou hovořit o aktuálních otázkách vyplývajících z dopravní politiky České republiky pro léta 2005 až 2013, legislativní situaci vztahující se k dopravním zákonům a finanční politice státu a jednotlivých krajů. Stranou nezůstanou ani praktické otázky související se zaváděním a provozováním IDS v České republice i v zahraničí, zkušenosti s optimalizací dopravní obslužnosti a s aplikací prvků telekomunikačních systémů.

Závěry semináře, včetně referátů přednášejících ve programu PowerPoint, pořadatelé po akci zveřejní na internetových stránkách IJP. Zájemci na nich budou moci najít i podrobnosti o programu letošního semináře a podmínkách účasti, závěry předchozích ročníků seminářů a kontakty na pravidelné účastníky. S žádostmi o další informace se mohou obracet na pořadatele Ing. Jaroslava Gabriela (jaroslav.gabriel@mdcr.cz; 225 131 443; 602 693 683) nebo na sekretariát IJP (224 228 798).

Doc. Ing. Karel Kavalec, CSc., odborný garant semináře kavalec@gr.cd.cz www.perner.cz

spinner