„Automobilový průmysl se může úspěšně rozvíjet dalších patnáct let“

Ing. Antonín Šípek (Sdružení AP) pro DN

Spolupořadatelem nadcházejícího brněnského veletrhu Autotec je již tradičně Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP). O shrnutí současné situace v českém automobilovém průmyslu a vyjádření k jeho perspektivám jsme před veletrhem požádali ředitele sekretariátu sdružení Ing. Antonína Šípka. „Jaká je současná situace automobilového průmyslu v České republice?“ „V automobilovém průmyslu jako celku je situace velice příznivá a souhrnné výsledky za loňský rok jsou skutečně překvapivé. I když je oficiálně zveřejníme až na úvodní tiskové konferenci k veletrhu Autotec 2006, již nyní mohu říci, že ve srovnání s rokem 2004 obor vykázal dvouciferný nárůst, a to jak v produkci, tak v exportu. Na těchto výsledcích se přitom nepodílela pouze výroba v automobilce TPCA Kolín, ale i nárůst produkce dodavatelského průmyslu. Českých výrobců nákladních automobilů je dnes samozřejmě méně než před několika lety. Výroba nákladních vozů kategorie N2 a N3 se loni v porovnání s rokem 2004 mírně snížila, v podstatě vyrábějí pouze společnosti Tatra a Avia. Jejich situace na domácím trhu není ani letos zrovna růžová, prodeje těchto automobilek na tuzemském trhu jsou v souhrnu za leden až duben zatím o něco nižší než v předchozím roce. Naopak dobrá je pozice výrobců autobusů. Počet vyrobených autobusů (2198 kusů) byl v roce 2005 již vyšší než produkce nákladních automobilů (2050 kusů). Firmy Karosa i SOR zvyšují výrobu a jejich podíl na domácím trhu nyní přesahuje 70 procent. Velká část výroby autobusů je určena také na export. Lze očekávat, že v letošním roce se produkce autobusů přiblíží hranici 2500 kusů, což bude výsledek, kterého bylo naposledy dosaženo někdy před rokem 1989.“ „K finálním výrobcům patří také výrobci přípojných vozidel…“ „Ani na ně bych nerad zapomněl. Členy našeho sdružení jsou dvě významné firmy – Panav a Schwarzmüller, jejichž výroba přívěsů a návěsů za rok 2005 v souhrnu přesáhla hranici 2250 kusů. Dalším členem Sdružení AP vyrábějícím přípojná vozidla, avšak za osobní automobily, je firma Agados. Její produkce za rok 2005 přesáhla 13 200 kusů. Všechny tyto firmy a jejich výrobky se budou na výstavě Autotec 2006 v Brně rovněž prezentovat.“ „Jsou vašimi členy i někteří nástavbáři?“ „Situaci v oblasti výroby nástaveb lze dosti obtížně zmapovat, v České republice existuje značné množství firem, které se této činnosti věnují. Jedná se o poměrně významný sektor, neboť více než 40 procent dovážených vozidel v kategorii N2 a N3 tvoří podvozky (šasi), které tito výrobci v České republice dokompletovávají. Našimi členy jsou firmy Karoseria Brno (dříve Avia Karoseria), která dnes vyrábí nástavby na jakékoli podvozky (tedy nejen na značku Avia jako v minulosti), a THT Polička, jež vyrábí speciální hasičské nástavby. S řadou dalších firem z této oblasti je naše sdružení v kontaktu, zejména pak při zpracovávání celoročních statistik výroby.“ „Zmínil jste se o významu dodavatelů. Jak budou na veletrhu Autotec zastoupeni dodavatelé pro výrobce užitkových vozidel?“ „Autotec není pochopitelně pouze přehlídkou nákladních vozidel, ale je také příležitostí pro prezentaci dodavatelů, především pro výrobce nákladních automobilů a autobusů. Je však třeba si uvědomit, že naprostá většina dodávek dílů, systémů a příslušenství je určena pro osobní vozy v řádech minimálně stovek tisíc kusů a na export, zatímco v České republice vyrobená užitková vozidla se ročně počítají v řádu stovek či maximálně tisíců. Ze současných 118 dodavatelských firem, které jsou členy našeho sdružení, je jich řada, která pro tuto skupinu dodává své výrobky. Vyrábějí například nezávislá topení, díly servořízení, části interiérů kabin či sedačky. Autotecu se samozřejmě přímo zúčastní pouze někteří z nich, avšak Sdružení automobilového průmyslu bude mít v pavilonu B svůj informační stánek, kde budou k dispozici informace o všech českých dodavatelích, ať již uveřejněných v ročence Sdružení AP nebo v jiných materiálech.“ „Jaké jsou podle vás perspektivy českého automobilového průmyslu pro další léta?“ „O perspektivách automobilového průmyslu se podrobně hovořilo na letošní konferenci Auto 2006 v Praze. Její účastníci se shodli na tom, že český automobilový průmysl by měl fungovat bez závažnějších problémů minimálně dalších pět až deset let. A pokud se v této době dobře připraví na předpokládaný vývoj v budoucnosti, měl by být i za patnáct let stále jedním z pilířů české ekonomiky, což je i můj názor. Jistě, nesmí se nic zanedbat a bude nutno pečlivě sledovat všechny trendy v automobilové výrobě, zejména v oblasti nových pohonných jednotek, nových materiálů, technologií a podobně. Ostatně alternativním pohonům bude věnována i speciální konference, jež bude součástí doprovodného programu letošního Autotecu. Samozřejmě se mohou negativně projevit různé vlivy, například další růst ceny ropy. Ten sice asi prodeje vozidel přímo neovlivní, ale bude mít nepochybně dopad na vstupy do automobilového průmyslu, neboť pro výrobu mnoha používaných materiálů je ropa zapotřebí. Podobně může další vývoj ovlivňovat i vývoj cen dalších vstupů, jako je cena železa a energií. Naopak si myslím, že mzdové náklady, i přes jejich předpokládaný růst, nebudou tím zásadním faktorem. Přestože se běžně tvrdí, že Česká republika je pro zahraniční investory přitažlivá právě a pouze díky nižším mzdám zaměstnanců, v automobilovém průmyslu nejsou tyto náklady v jejich celkové struktuře rozhodující položkou. Například u finálních výrobců náklady na lidskou práci představují osm až dvanáct procent z veškerých výrobních nákladů. Záleží samozřejmě, tak jako u ostatních výrob, i na hloubce montáže a tvorbě přidané hodnoty, používání nových technologií, produktivitě práce a dalších atributech výrobních procesů.“ „Vliv na automobilový průmysl má i kamionová doprava. Jak se díváte na některé snahy o její útlum a převod části zboží ze silnice na železnici?“ „Kamionová doprava je jistě nepříjemná například pro obyvatelstvo obcí, jimiž procházejí hlavní dopravní tepny. Je však třeba si uvědomit, že jak dopravci, tak výrobci dělají vše pro to, aby vozidla byla k okolí co nejvíce ekologicky šetrná a málo hlučná. Přitom se většinou přehlíží skutečnost, že větší hluk je v mnoha případech způsoben nikoli vlastním hlukem vozidel, ale nevyhovujícím stavem vozovek. Vzhledem k tomu, že moderní vozidla (která budou představena i na Autotecu) plní veškeré ekologické a hlukové limity, je zřejmé, že kampaň některých politických kruhů proti kamionům je zavádějící a silně populistická. Problematikou kamionové dopravy jsme se zabývali i na našem představenstvu a dospěli ke stejnému závěru, který je platný i pro jiné sféry než automobilový průmysl – bez kamionové dopravy nebo při jejím drastickém omezení by se ekonomický vývoj v České republice silně zpomalil. Kamionová doprava je v současné době nezastupitelná – železniční ani jiná doprava není schopna zajistit návoz materiálu na výrobní linky v režimu just-in-time. Proto doporučuji dodržovat ve všem zdravou míru a dostatečnou soudnost, a to jak při naříkání nad emisemi z provozu motorových vozidel (které se přechodem na moderní pohonné jednotky významně snižují), tak při snahách omezovat silniční nákladní dopravu.“ Milan Frydrysek

spinner