Výrobci se v Hannoveru postavili za zavedení souprav EuroCombi

IAA Hannover

Více než kdykoli dříve mohou být spokojeni pořadatelé právě skončeného 61. ročníku největší evropské přehlídky užitkových vozidel Internationale Automobilausste­llung – IAA Nutzfahrzeuge. Bienálního veletrhu – letos s mottem „Pro nás všechny na cestě“ – se ve dnech 21. až 28. září zúčastnilo rekordních 1556 vystavovatelů z 46 zemí, kteří do dolnosaské metropole přivezli rovněž rekordních 253 světových premiér. Jejich expozice na rekordní ploše 210 tisíc m2 zhlédlo nejméně čtvrt milionu návštěvníků z celého světa. Úspěch veletrhu podpořila i rekordně dlouhá konjunktura výroby užitkových vozidel. Boom na trhu užitkových vozidel nejen v Evropě, ale i na všech hlavních trzích trvá již tři roky a poptávka by se měla dále zvyšovat nejméně ještě v příštím roce. „Festival inovací“, jak letošní IAA označil prezident pořádajícího německého Svazu automobilového průmyslu VDA prof. Bernd Gott-schalk, tak mohl prokázat nezměrnou inovační sílu výrobců techniky pro dynamicky rostoucí klíčový dopravní obor. Ve znamení Euro 4 Vedle stovek dílčích i zásadních technických inovací ukázala IAA hlavní trendy vývoje a výroby užitkových vozidel – především zpřísňování ekologických standardů a úsilí o zvyšování efektivity provozu silničních vozidel. V oblasti ekologie veletrh předvedl, jak se automobilový průmysl dokázal zdárně – a různými cestami – vyrovnat s velmi přísným programem snižování emisí z motorů užitkových vozidel v podobě normy Euro 4, která vstupuje v platnost 1. října, a nastupující normy Euro 5, která dále omezí emise částic téměř až na úroveň standardu EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle). Již dnes se přitom výzkum musí zabývat vývojem normy Euro 6, která se očekává v roce 2012 a bude ještě přísnější než EEV. Další výzvu představuje nutnost omezování závislosti silniční dopravy na fosilních palivech. I na ni dala IAA několik zajímavých odpovědí – například v podobě hybridních motorů nebo mož-ností využívání biopaliv. Více přepraveného zboží při menším počtu jízd Ještě pádněji se ovšem evropský  – a především německý – automobilový průmysl na veletrhu vyslovil k možnostem dalšího rozvoje a zvyšování efektivity silniční nákladní dopravy v podmínkách nedostatečné infrastruktury. Podle současných prognóz se objem dopravy do roku 2015 zvýší o dalších dvacet procent. Za možnou cestu, jak takový objem zvládnout, výrobci považují využití souprav o délce 25,25 metru a hmotnosti až 60 tun podle vzoru Skandinávie. Svaz VDA spolu s představiteli koncernu DaimlerChrysler a předními německými výrobci přípojné techniky (Krone, Kögel a Schmitz Cargobull) na veletrhu představil nové modulární kombinace s označením EuroCombi ve dvou různých uspořádáních. Nová koncepce podle nich může zásadně přispět k řešení omezené kapacity evropské silniční sítě a stát se jednou z cest k významnému zvýšení efektivity silniční dopravy. „Na tyto modulární soupravy lze naložit až o 50 procent více nákladu; celková spotřeba je pak o 15 procent a zatížení silnic o deset procent nižší než v případě konvenční dopravy,“ řekl Bernd Gottschalk. Po zkušenostech ze Švédska a Finska, kde jsou v provozu už téměř 40 let, probíhají již téměř dva roky testy se 125 soupravami také v Nizozemsku. Podle VDA při nich zatím nebyly zaznamenány žádné negativní dopady na bezpečnost dopravy, opotřebení vozovek či zatížení mostů. V Německu nyní soupravy procházejí důkladnými testy, jejichž výsledky by měly být již brzy k dispozici. VDA potom hodlá navázat intenzivní dialog s politiky. „Stojíme však teprve na začátku diskuse a budeme muset mnohé trpělivě přesvědčovat. Máme ovšem v rukou silné argumenty,“ řekl zástupce koncernu DaimlerChrysler Andreas Renchler. „Nejde o to převádět zboží na železnici, ale zvýšit efektivitu silniční dopravy,“ řekl Bernd Gottschalk ke kritice, kterou koncepce sklidila u provozovatelů kombinované dopravy. Třetím klíčovým slovem bezpečnost Třetím klíčovým slovem letošní IAA byla bezpečnost silniční dopravy. Podle názoru odborníků dokáží zdokonalené asistenční systémy zabránit až třetině nehod. Jejich zavádění bylo také jedním z hlavních témat ve všech expozicích výrobců. Například Mercedes-Benz prezentoval svůj „Safety Truck“, Ford oznámil sériové zavádění systému ESP do dodávek Transit a Scania začíná (zatím za příplatek) vybavovat vozidla systémem Lane Departure Warning. Stovky inovací IAA poskytla plastický obraz o bouřlivém technickém pokroku při vývoji a výrobě užitkových vozidel. Přiblížila stovky menších i větších inovací, které výrobu silničních vozidel posouvají dále. Jako největší a nejvýznamnější světová akce svého druhu měla také mezinárodní rozměr. Poprvé se jí letos zúčastnilo více vystavovatelů zahranič- ních než domácích. Nejvíce bylo se 105 vystavovateli zastoupeno Turecko, čehož obě země využily k intenzivnímu dialogu mezi výrobci, dodavateli i zástupci vlád. Podobnému účelu posloužil také Indický den a novinka letošního ročníku – Východoevropský den. Na akci, jejíž účastníci se zabývali silniční dopravou ve vztahu k trvale udržitelnému rozvoji a významem východní Evropy pro celé odvětví automobilové výroby, vystoupila mimo jiné komisařka Evropské unie pro regionální rozvoj Danuta Hübnerová. MAN neuspěl Veletrh byl ovšem nejen fórem technických inovací a místem uzavírání nových obchodů. Poskytl také příležitost k úvahám o potenciální další konsolidaci výroby užitkových vozidel. Hlavní příčinu k nim zavdal mnichovský koncern MAN, který si dobu těsně před začátkem veletrhu vybral k pokusu o převzetí švédské automobilky Scania za 9,6 miliardy €, narazil však na tuhý odpor. Podle akcionářů Scanie nabídka neodrážela skutečnou hodnotu firmy, mluvčí Scanie snahu MAN dokonce označil za pokus o nepřátelské převzetí. Nejvyšší představitel MAN Ha°kan Samuelsson nicméně nadále věří, že by se mu mohlo podařit přesvědčit oba hlavní investory Scanie (koncern Volkswagen a investiční společnost Investor AB; dohromady vlastní té-měř 54 procent) o tom, že sloučení má smysl. Spojením by vznikla evropská jednička větší než DaimlerChrysler nebo Volvo-Renault, s celkovým obratem 18,5 miliardy € a ziskem 1,4 miliardy € (oba údaje za loňský rok).

Luboš Spálovský www.iaa.de

spinner