Transport a Logistika 2009

Dopravní obory v Brně ukázaly, že neztrácejí dech

Pátý ročník bienálního mezinárodního veletrhu Transport a Logistika se minulý týden v Brně nesl ve znamení prvních známek polevující hospodářské krize. Vystavovatelé se sice netajili obavami z toho, co může ještě budoucnost přinést, přesto však u nich při pohledu do budoucna již převažuje opatrný optimismus. Ačkoli současná ekonomická situace podniky nutí k omezování výdajů na prezentaci, přijel i letos na vrcholnou brněnskou výstavní akci – Mezinárodní strojírenský veletrh – i na doprovodný veletrh Transport a Logistika reprezentativní počet vystavovatelů. Pořadatelská společnost Veletrhy Brno zareagovala na současnou ekonomickou situaci a podpořila vůli podniků k účasti na veletrhu řadou pobídek a slev. Vedle domácích vystavovatelů přivedla do Brna i řadu firem ze zahraničí. Tradičně silné zastoupení měly v Brně především německé firmy, nechyběl však ani reprezentativní stánek Ruské federace. Veletrh Transport a Logistika díky tomu i letos nabídl zajímavé expozice z oboru dopravy a logistiky. Vystavovatelé se sešli v pavilonu A Oproti poslednímu ročníku veletrhu Transport a Logistika v roce 2007 získaly dopravní a logistické obory na brněnském výstavišti lepší místo v pavilonu A nedaleko hlavního vchodu a na přilehlých plochách. Návštěvníci v něm mohli zhlédnout zhruba 150 expozic ze všech oborů dopravy, logistiky a manipulační techniky. Kompletní portfolio svých služeb v Brně představila například zasilatelská společnost Dachser E.S.T. či výrobce manipulační a skladové techniky SSI Schäfer. Přehlédnout nebylo možné velkorysý stánek nákladního železničního dopravce ČD Cargo či prezentaci skupiny Oltis, která sdružuje specializované softwarové společnosti. Na volné ploše brněnského výstaviště před pavilonem A se sešli výrobci manipulační techniky a železničních vozidel. Zájem návštěvníků veletrhu na kolejích u pavilonu A přitahovala například tříčlánková a plně nízkopodlažní modulární tramvaj ForCity, kterou vyvinula plzeňská společnost Škoda Transportation. Manipulační techniku zastupovala řada firem, mezi nimi například společnost Phoenix-Zeppelin s vozíky Hyster. Vozíky představily rovněž firmy Bellet či Still a další. Doprovodný program nezklamal Součástí veletrhu Transport a Logistika byl bohatý doprovodný program. Česká logistická asociace ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR a s podporou ministerstva průmyslu a obchodu uspořádala odborný workshop zaměřený na pro-blematiku aplikování logistiky v oblasti výrobních procesů a zásobovacích řetězců. Vystoupil na něm například prezident Evropské logistické asociace Alfonz Antoni, který přivezl referát na téma Evropská logistika v současných ekonomických podmínkách, a prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky Ing. František Komora. Významnou událostí veletrhu se stala Mezinárodní železniční konference, jejímž tématem byla železniční doprava jako alternativa k dopravě silniční. Nepřehlédnutelnou akcí veletrhu Transport a Logistika se stal Námořní den, který uspořádaly reprezentace Hafen Hamburg Marketing e. V. ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR a Českou logistickou asociací. Na Námořním dnu se zástupci metropolitního regionu Hamburk (přístavy Hamburk a Lübeck) setkali se zástupci významných logistických a přístavních firem, výrobců, obchodníků a státních institucí. Při dobrém občerstvení vznikla řada příležitostí k neformálním rozhovorům a jednáním. Součástí doprovodného programu byla také akce Budoucnost české logistiky – setkání studentů odborných logistických škol a účastníků soutěže Mladý speditér. Za podpory ministerstva průmyslu a obchodu ji pro Nadační fond Mladý speditér upořádaly Svaz spedice a logistiky a společnost Jerid Olomouc. Úspěšný veletrh v nelehké době Z údajů předběžné závěrečné zprávy vyplývá, že 5. veletrh Transport a Logistika i Mezinárodní strojírenský veletrh byly i přes poněkud nižší účast úspěšné. Obou veletrhů se zúčastnilo 1507 vystavovatelů z 29 zemí, počet návštěvníků dosáhl podle kvalifikovaného odhadu 88 tisíc. Veletrhy umožnily podnikům, aby zákazníkům i odborné veřejnosti představily své služby a ukázaly, že v současné obtížné situaci již myslí na budoucnost. Pavel Toman

spinner