Veletrh obsadí Brněnské výstaviště do posledního místa

48. Mezinárodní strojírenský veletrh

Návštěvníky 48. mezinárodního strojírenského veletrhu MSV a 5. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT přivítá vyprodané výstaviště. Celkem 2100 vystavovatelů z 32 zemí obsadí celou jeho plochu do posledního místa, aby návštěvníkům z České republiky i ze zahraničí představili své nejnovější výrobky a služby v klíčových průmyslových oborech, zejména ve strojírenství, energetice, elektrotechnice, automatizaci, v oblasti průmyslových subdodávek a informačních technologií. „Všechny pavilony brněnského výstaviště a přilehlé venkovní výstavní plochy jsou plně obsazeny. Znovu se potvrzuje, že veletrh je nedílnou součástí podnikatelské strategie předních českých i zahraničních firem,“ uvedl na počátku září srpna ředitel obchodní skupiny MSV akciové společnosti Veletrhy Brno Jiří Rousek. Dominantní postavení mezi jednotlivými oborovými skupinami bude mít obráběcí a tvářecí technika prezentovaná na veletrhu IMT. Celkem však portál Mezinárodního strojírenského veletrhu tvoří deset oborových celků, což by návštěvníkům letos jich v Brně očekávají asi 105 tisíc podle pořadatelů mělo pomoci, aby se rychleji zorientovali, získali informace o stavu a konkurenci v rámci jednotlivých oborů a mohli efektivněji navazovat kontakt s novými partnery. Do nejrozsáhlejšího oboru MSV Materiály a komponenty pro strojírenství se přihlásilo čtyřicet nových vystavovatelů přijedou nejen z České republiky, ale i z Německa, Polska, Rakouska a Španělska. Nejsilnější zastoupení budou mít podobory válcovaná ocel a hutní polotovary. Dalším stěžejním oborovým celkem je Elektronika, automatizace a měřicí technika. Padesát nových vystavovatelů v tomto celku se představí zejména v oborech senzorová technika a měřicí přístroje. Průřezový projekt AUTOMATIZACE Skutečnost, že elektrotechnika a elektronika jsou na MSV rovnocenným partnerem strojírenských oborů, dokládá i 4. ročník bienálního projektu AUTOMATIZACE – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. „Cílem projektu je zdůraznit rostoucí roli automatizace v průmyslovém rozvoji a zviditelnit výstavní prezentaci firem nabízejících automatizační řešení. Ve všech prezentovaných oborech je znát, že takových firem přibývá,“ uvedl Jiří Rousek. Průřezový projekt zahrnuje všechny expozice z oblasti automatizace, která se rozhodující měrou podílí na zdokonalování technologických procesů a zvyšování konkurenceschop­nosti. Z různých oborových celků veletrhů MSV i IMT se k němu přihlásilo 550 vystavovatelů ze 17 zemí. Nejrozsáhlejší bude nabídka přístrojů pro automatickou regulaci a řízení, přístrojů pro měření fyzikálních veličin, senzorové techniky a v oblasti FMS – flexible manufacturing system. Spolupořadatelem projektu AUTOMATIZACE je Českomoravská elektrotechnická asociace. Doprava a logistika nezůstanou stranou Na 48. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu samozřejmě nezůstanou stranou ani obory dopravy a logistiky. Jedním z desíti oborových celků veletrhu je „Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování, logistika“, do nějž se přihlásilo 77 hlavních vystavovatelů. Celkem v ní však bude zastoupeno 95 firem. Expozice oborového celku návštěvníci najdou v pavilonech P a Z a na volných plochách u pavilonu A (kolej) a P.

(red)

spinner