„MSV opět největším technologickým veletrhem ve střední Evropě“

48. mezinárodní strojírenský veletrh

Od 18. do 22. září bude brněnské výstaviště patřit 48. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu a jubilejnímu, 5. mezinárodnímu veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT. O tom, co návštěvníky největší průmyslové přehlídky v zemích „nové Evropy“ v Brně čeká, jsme hovořili s ředitelem obchodní skupiny MSV akciové společnosti Veletrhy Brno Ing. Jiřím Rouskem. „Již v létě jste oznámili, že oba veletrhy svým rozsahem překonají minulé ročníky a obsadí všech šestnáct pavilonů výstaviště. Jaká je bilance krátce před zahájením veletrhu?“ „Všechny pavilony brněnského výstaviště a přilehlé venkovní výstavní plochy jsou plně obsazeny. Celkem 2100 vystavovatelů ze 32 zemí představí své nejnovější výrobky a služby v klíčových průmyslových oborech, zejména ve strojírenství, elektrotechnice, automatizaci, energetice, v oblasti průmyslových subdodávek i informačních technologií. Nepůjde však jen o kvantitu, ale především o kvalitu a technickou úroveò prezentovaných exponátů. Jména vystavujících firem z České republiky i zahraničí jsou zárukou, že návštěvníci získají přehled o špičkových výrobcích i nových trendech.“ „Nasvědčuje rostoucí zájem vystavovatelů dalšímu posilování pozice Mezinárodního strojírenského veletrhu jen v regionu střední a východní Evropy, nebo se veletrh již stává významnou celoevropskou přehlídkou?“ „Oba veletrhy jistě patří k vrcholným událostem českého průmyslu a jejich význam roste i v rámci celého středoevropského regionu. MSV letošním ročníkem opět potvrzuje pozici největšího technologického veletrhu ve střední Evropě, ale bude samozřejmě i celoevropskou přehlídkou ve smyslu účasti firem z celé Evropy. Vystavovatelé přijedou ze 32 zemí, nejen evropských, ale i zámořských. Posilování mezinárodní účasti na MSV jak na straně vystavovatelů, tak i návštěvníků je naším trvalým cílem a na jeho dosažení soustřeïujeme maximální pozornost. Do Brna letos opět přijedou desítky zahraničních firem vůbec poprvé. Roste zájem i z velmi vzdálených teritorií, například z jihovýchodní Asie. Očekáváme řadu premiérových účastí z Číny, Tchajwanu, Japonska, ale také Indie.“ „Před dvěma lety byl hlavním tématem veletrhu vstup České republiky do Evropské unie. Bude mít letošní ročník podobně silný jednotící prvek?“ „Veletrh je vždy zrcadlem české ekonomiky, takže jednotícím prvkem bude jistě současná konjunktura. Česká republika zažívá rok rekordního růstu průmyslové výroby, exportu i hrubého domácího produktu. Pozitivní vývoj ekonomiky je tím nejlepším předpokladem pro nové investice, pro dobré obchody i pro úspěšný veletrh. Příznivá atmosféra je znát v pokračujícím zájmu firem vystavovat na českém trhu a svědčí o příznivé situaci řady průmyslových oborů.“ „Zůstává rozsah oborového celku Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika na úrovni posledního ročníku, nebo roste rychleji než ostatní celky?“ „Prezentace dopravních a logistických oborů má v Brně cyklický charakter. Rozsáhlejší je samozřejmě v lichých letech, kdy se koná specializovaný veletrh Transport a Logistika. Ovšem i na letošním strojírenském veletrhu je obor dopravy a logistiky velmi dobře zastoupen. Nejčastěji se mezi exponáty objevují manipulační a zvedací zařízení, obalová technika, přepravky, kontejnery, balicí technika, skladová a regálová zařízení. Prezentovat se ovšem budou i výsledky výzkumu. Například ČVUT Praha představí modulární mobilní biotelemetrický systém. V neposlední řadě je ve skupině zastoupeno rovněž řízení manipulátorů a robotů včetně softwaru.“ „Ohlásili již vystavovatelé z tohoto oboru, s jakými premiérami a zajímavými exponáty do Brna přijedou?“ „Některé novinky jsou ohlášeny už předem. V železniční technice je to třeba čtyřnápravový řídicí vůz 954, který společnost Pars nova rekon-struovala z poštovního vozu Postw. Společnost KOMA-Ložiska bude vystavovat automatizovaný parkovací systém, který má řešit nedostatek parkovacích míst ve městech a na sídliš-tích, a to jako ekologická stavba do- tovaná z fondů Evropské unie. Firma Turck představí modulární RFID identifikační systémy, novinky jsou ohlášeny také v oblasti přepravy a balení. Mezi vystavovateli bude i desítka nových účastníků, kteří přijedou jak z tuzemska, tak ze zahraničí. Patří k nim firma Kuhn-MT zastupující rakouského výrobce vysokozdvižných vozíků značky Palfinger, slovenský zástupce švédské společnosti Nefab Packaging nabízející kompletní obalová řešení nebo italská firma Bonfanti, která dodává jeřáby a manipulační techniku.“ „Vyvíjí se v průběhu času nějak zásadně oborové zastoupení vystavovatelů v dopravě a logistice?“ „Nejvíce firem bude vystavovat v oboru manipulační technika. Jeřáby a vysokozdvižné vozíky se budou prezentovat přímo v akci, takže se návštěvníci mají na co těšit. Dalšími velkými skupinami jsou obalové prostředky a skladové vybavení včetně zařízení pro logistická centra.“ „Mimořádný zájem jste loni zaznamenali ze zahraničí. Jak z tohoto pohledu zatím vypadá letošní ročník? Kolik bude v Brně národních expozic?“ „I letos pokračuje příliv zahraničních vystavovatelů. Jejich podíl na celkové účasti zůstává na úrovni roku 2005, přestože řada loòských ,nováčků‘ letos vystavuje prostřednictvím svého českého zástupce. Opět totiž přijedou desítky zahraničních firem, které budou v Brně vystavovat poprvé. Největší zahraniční účast se samozřejmě očekává z Německa, následují firmy ze Slovenska, Itálie a Rakouska. Řada nových vystavovatelů se přihlásila také ze Španělska, Polska, Francie, Velké Británie, Belgie a dalších států Evropské unie. Vedle vystavovatelů do Brna míří zahraniční podnikatelské mise, ohlášeny jsou kolektivní návštěvy podnikatelů z Nizozemska, Velké Británie, Jižní Koreje, Jihoafrické republiky, Ukrajiny, Běloruska a několika ruských regionů. Oficiální národní expozice budou mít v Brně Slovensko, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Norsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švýcarsko a Velká Británie.“ „Součástí veletrhu bude odborný doprovodný program zahrnující desítky konferencí, seminářů, prezentací i diskusních setkání. Které akce byste návštěvníkům určitě doporučil navštívit?“ „Letošní seminář České logistické asociace bude mít podtitul Řízení výroby 2006, na programu je mimo jiné řízení materiálových toků prostřednictvím technologie RFID nebo problematika outsourcingu logistiky. To vše bude prezentováno na příkladu konkrétních firem. Metodě bezdrátové identifikace RFID se bude věnovat také odborná konference RFID Future. Připravuje se odborný seminář Přepravní balení jako nástroj optimalizace logistických procesů. Ale zajímavé budou i další akce, například diskusní panely Vedlej-ší náklady práce a Autoland CZ – SK. Česko a Slovensko se v krátké době stanou státy s nejvyšší koncentrací automobilového průmyslu na světě a cyklický charakter poptávky po automobilech může pro ekonomiku obou zemí znamenat určitá rizika. Právě jimi se bude panelová diskuse zabývat. Z aktivit zaměřených na podporu exportu a rozvoj mezinárodního obchodu bych rád upozornil alespoò na Slovenský národní den a Business dny Ruska, Ukrajiny a Běloruska.“ „Pravidelně každým rokem přicházíte s řadou nových služeb pro vystavovatele návštěvníky. Jaké novinky jste připravili pro letošní ročník?“ „Rozšíření našich služeb nejvíce pocítili vystavovatelé, kteří mohli využít například cenově zvýhodněné nabídky elektronického objednání služeb ESO čili ,exhibition service on-line‘. Další novinkou je možnost prezentovat nabídku stánku na velkoplošných obrazovkách v areálu výstaviště. Také služby návštěvníkům se snažíme stále zdokonalit od informačního servisu až po stravování. Podnikatelská veřejnost by měla zamířit do Business centra v pavilonu E, kde soustřeïujeme servis zahraničním návštěvníkům a kde také otevřeme Středisko pro podporu podnikání. V prvním poschodí pavilonu Z bude všem návštěvníkům k dispozici internetová kavárna. Absolutní novinkou ročníku bude oborový veletrh pracovních příležitostí iKariéra 2006, který pořádáme ve dnech 20. až 21. září v pavilonu E. Prostřednictvím veletrhu budou moci absolventi strojírenských oborů na středních a vysokých školách i další zájemci o práci v technických profesích navázat kontakt s personalisty významných firem. Mezi přihlášenými jsou například společ-nosti TPCA Kolín, Bosch Diesel Jihlava, Alstom Power, Siemens Automobilové systémy nebo Honeywell.“ „Na všech veletržních akcích se průběžně mění podíl pronajaté kryté a nekryté plochy. Pokračuje dále trend vyššího nárůstu zájmu o kryté plochy?“ „Zájem o kryté plochy je stále daleko vyšší, všechny pavilony s výjimkou galerií byly i letos vyprodány v předstihu několika měsíců. Právě dopravní technika nicméně patří k oborům, které se bez prezentace na volných plochách v řadě případů neobejdou, týká se to třeba jeřábů nebo kolejových vozidel. A myslím si, že když se vydaří počasí, je stánek na volné ploše pro vystavovatele spíš výhodou.“

Luboš Spálovský

spinner