​Zeptali jsme se Jakuba Trnky, ředitele společnosti Raben Logistics Czech & Slovakia

​Zeptali jsme se Jakuba Trnky, ředitele společnosti Raben Logistics Czech & Slovakia

Počítáte s rozšiřováním dalších poboček v České republice? Například jižní Čechy nejsou pokryté…

Pokryté prostřednictvím našeho subdodavatele, ale mohu vám prozradit, že v letošním roce v září otevřeme v Českých Budějovicích vlastní pobočku.

Jak se vám daří motivovat dodavatele k zohledňování principů ESG?

Není to samozřejmě vůbec jednoduché. Za problematikou, kterou jsme dnes představili, je především velké množství administrativy a naši subdodavatelé jsou obvykle malé rodinné firmy nebo jsou to živnostníci. Není to o tom, že by se nechtěli podílet na tématech udržitelnosti, zákonné požadavky na ně stejně časem dopadnou, ale tu obrovskou administrativu dnes sami nezvládají. Navíc to vyžaduje i obrovské know-how a přináší to velké náklady. Uvažujeme proto i tom, že bychom jim v tomto v budoucnu nějako pomohli.

Jak řešíte problematiku řidičů, kterých je v celé Evropě nedostatek?

Rozdělil bych to dvě témata. Zaprvé, jak si udržet ty řidiče, které už dnes máme. Průměrný věk řidičů je dnes 56 let a mladých lidí do oboru přichází velice málo.

Za poslední léta se podmínky řidičů výrazně zlepšily, uvedl to i pan Ewald Raben, zakladatel společnosti. Zlepšily si finanční podmínky a je to dobře, protože profese řidiče sebou nese i riziko, že v případě nehody přijde řidič o licence a o své živobytí. Ale nejde jen o peníze. Řidiči potřebují i sociální zázemí a snažíme se jim v tom na našich pobočkách vyjít vstříc. A máme i koordinátory na každém depu, kteří se starají o kontakt s řidiči a jsou připraveni jim kdykoliv pomoci. To vše posiluje jejich loajalitu a vede k tomu, že u nás rádi zůstávají.

Co se týče nových řidičů, teď myslím především mladé, snažíme se dělat osvětu, protože jako logistická komunita jsme v tomto směru hodně selhali a nechali jeho pověst zdevalvovat. Musíme se přičinit, abychom pověst tohoto řemesla, které je velice náročné, dostali zpět na úroveň, jakou si zaslouží.

V naší společnosti máme agendu, která se jmenuje Drive the Drivers. Je to soubor všech možných opatření a aktivit, které podporují jak stávající řidiče, tak nábor těch nových.

(kp)

Foto: Raben

spinner