Zelená výstavba jako klíč k udržitelným industriálním nemovitostem a odchodu od ruského plynu

Zelená výstavba jako klíč k udržitelným industriálním nemovitostem a odchodu od ruského plynu

21.2. - Ve světě industriálních nemovitostí dochází k výraznému posunu směrem k udržitelným a energeticky efektivním řešením. Jedním z hlavních trendů je zelená výstavba, která přináší řadu výhod jak pro investory, tak pro životní prostředí. Klíčovým aspektem této transformace je odchod od závislosti na ruském plynu a přechod k alternativním zdrojům energie, jako jsou tepelná čerpadla. Ta se ukázala jako efektivní řešení pro pokrytí tepelné spotřeby ve skladech a halách, zejména pak v logistickém sektoru.

„Instalace tepelných čerpadel v industriálních nemovitostech je nejen ekonomicky výhodná, ale také přispívá k snižování emisí CO2 a zlepšení energetické bilance budov. V době, kdy řada bank začíná úvěrovat dle ESG výkonnosti žadatele, se odpovědné chování stává nezbytně nutnou normou podnikání. Tato technologie nabízí možnost využít obnovitelné zdroje energie a zároveň zvyšovat energetickou nezávislost,“ vysvětlil Petr Narwa, Head of Transaction & Consulting Services v Prochazka & Partners.

Zelená výstavba a implementace udržitelných technologií, jako jsou tepelná čerpadla či solární panely na střechy, jsou v souladu s principy ESG (Environmentální, sociální a správní řízení), které se stávají stále důležitějšími v rozhodovacích procesech investorů a developerů.

„Začleňování EU taxonomie a ESG kritérií do strategií výstavby a provozu industriálních nemovitostí není jen otázkou ekologické udržitelnosti, ale stává se i zásadním konkurenčním faktorem. Řada industriálních developerů již certifikovala, nebo aktuálně certifikuje i starší výstavbu. U nových staveb je to pak samozřejmostí,“ dodal Petr Narwa.

Přechod k zelené výstavbě a využívání obnovitelných zdrojů energie je zásadním krokem k dosažení klimatických cílů a zajištění udržitelného rozvoje. Industriální sektor má tak příležitost nejen snížit svou ekologickou stopu, ale také zvýšit efektivitu a snížit provozní náklady včetně závislosti na ruském plynu. Budoucnost industriálních nemovitostí v Česku tak směřuje k větší udržitelnosti a energetické nezávislosti.

(pav)

Foto: Prochazka & Partners 

spinner