Zájem o outsourcing logistických služeb u průmyslových nemovitostí roste

Zájem o outsourcing logistických služeb u průmyslových nemovitostí roste

19.1. - Na trhu průmyslových nemovitostí roste zájem o outsourcing logistických služeb. Především díky flexibilitě se zákazníci nemusí dlouhodobě vázat a mohou přizpůsobit rozsah skladování a souvisejících služeb svým aktuálním potřebám. To se ukazuje v dnešní dynamické době jako jedna ze zajímavých konkurenčních výhod. V reakci na tento trend založila 108 Agency nové oddělení, které má na starost výhradně zprostředkování logistických služeb.

Český trh s průmyslovými nemovitostmi pociťuje nedostatek skladovacích prostor a je zároveň stále těžší prosadit výstavbu nových hal. Často jí brání jednání s municipalitami a zdlouhavé schvalování povolovacích procesů. Vzhledem k extrémně rychle se vyvíjející době a nejistotě predikovat vývoj, se plánování uskutečňuje nejvýše na několik měsíců dopředu. To vše nahrává poskytovatelům logistických služeb, outsourcingu a schopnosti jednat flexibilně. Firmy se potom mohou více soustředit na hlavní oblast své obchodní činnosti a nemusí už řešit například otázky spojené s nájmem a provozem skladových hal, personálem nebo IT řešením skladového hospodářství.

Celkem je v České republice evidováno v pronajatých i vlastních nemovitostech okolo 4 milionů m2 ploch alokovaných pro logistické služby. Na lokálním trhu působí několik desítek logistických společností. Rozmanité je i zaměření skladových provozů od chladírenského či mrazírenského skladu přes specializované ADR sklady pro zboží nebezpečné povahy až po speciální skladové haly pro logistiku pneumatik. Největší růst pak sledujeme v segmentu tzv. Fulfillment center, které zajišťují logistiku e-shopům pro distribuci koncovým spotřebitelům a poskytují zákazníkům další spektrum služeb v efektivním provozu, například zajištění dopravy, reverzní logistiky nebo platebních systémů.

Skladování a s ním spojené služby je komplexní problematika, která vyžaduje zkušený přístup a odborné znalosti. K 108 Agency se tak před již více než rokem připojila Lucie Totzauerová, která nastoupila na pozici Logistic Services Consultant. Je součástí industriálního oddělení a zabývá se především zprostředkováním logistických služeb pro klienty společnosti. „Díky tomu, že máme rozsáhlý přehled o dění na trhu zprostředkování pronájmu průmyslových prostor, máme také velmi dobré povědomí o poptávkách logistických služeb. Tyto informace propojujeme systematicky dohromady a sledujeme je i v širším kontextu v rámci naší datové základny. Víme proto, které lokality získávají na popularitě a kde naopak poptávka klesá,“ řekl Jakub Holec, zakladatel a CEO 108 Agency. „Vznik nového oddělení, které řeší pouze zprostředkování logistických služeb, byl logickým krokem. Umožňuje nám reagovat na velmi rychle se vyvíjející potřeby trhu,“ dodal Jakub Holec.

(lan)

Foto: Linde MH

spinner