Zájem o brownfieldy je značný, revitalizace však bývá složitá

Zájem o brownfieldy je značný, revitalizace však bývá složitá

Dlouhodobě v souvislosti s tím, jak se zvyšuje nedostatek vhodných ploch pro výstavbu nových areálů na zelené louce, narůstá zájem developerů o brownfieldy. Ale i zde je situace složitá a možností pro revitalizace v současnosti ubývá.

Podle obchodního ředitele Panattoni Jiřího Zity se v České republice stále nachází poměrně velké množství nevyužitých brownfieldů, což je dáno historicky. „U brownfieldů není problém v jejich nedostatku, ale spíše v nepružné legislativě a byrokracii, která revitalizaci komplikuje a prodlužuje,“ řekl Jiří Zita s tím, že Panattoni plánuje do budoucna ve všech regionech ČR celou řadu projektů.

Také pro společnost Prologis je revitalizace brownfieldů jednou z priorit. „Musím však zdůraznit, že místní trh výrazně upřednostňuje přestavbu městských brownfieldových oblastí většího rozsahu, o něž bychom se zajímali, na rezidenční zóny,“ uvedl Martin Baláž, viceprezident a Country Manager Prologis pro Českou republiku a Slovensko.

Nepružné povolovací řízení je brzdou dalšího rozvoje i podle ředitele Industrial Agency společnosti Colliers Miroslava Kotka. „V očích laické veřejnosti může být například areál bývalého kovošrotu ideálním místem pro redevelopment, avšak známe celou řadu případů, kdy v podobných lokalitách již několik let běží povolovací procesy a výstavba moderních areálů se zelenou certifikací stále nemá všechna potřebná povolení. V rychlosti povolovacího procesu, brownfieldy nevyjímaje, jsme bohužel někde na úrovni rozvojových zemí,“ řekl Miroslav Kotek. „Přes všechny tyto překážky a komplikovanost revitalizace starých nevyužívaných areálů se však dnes daří mnohé areály regenerovat. Jako příklady můžeme uvést projekt spol. Contera v Ostravě Hrušově, CTP v areálu bývalého Zetoru v Brně, P3 v Ostravě Vítkovicích, Panattoni v Ostrově nad Ohří a Hostomicích u Teplic či Logistika Park v Pardubicích Černé za Bory spol. Star Capital Finance, apod.,“ dodal.

Chybějí plochy v žádaných místech

Jak uvádí Jan Palek, ředitel GLP pro ČR a Slovensko, největší překážkou je nabídka vhodných brownfieldů. „Často se nevyskytují ve vhodných lokalitách, tedy v blízkosti klíčové dopravní infrastruktury. Další překážkou jsou mnohdy nevypořádané majetkoprávní vztahy,“ uvedl Jan Palek. A samotnou kapitolou je podle něj nadměrná kontaminace pozemku či jiná ekologická zátěž. „Enormní náklady na rekultivaci většinou potápí návratnost projektu, a to i s dotační podporou, která je těžko dosažitelná nebo příliš nízká,“ dodal Jan Palek s tím, že „profesionálně nejlepší podporu v rekultivaci brownfieldů a jejich přeměně na prostoty k podnikání poskytuje Moravskoslezský kraj. Jejich vstřícnost i forma podpory je v rámci ČR unikátní.“

Dekarbonizace jako šance do budoucna

Podle Matěje Indry z oddělení průmyslových a logistických pronájmů 108 Agency představují brownfieldy dílčí část trhu s velkým potenciálem pro další průmyslový development. „V budoucnu pak bude brownfieldů dále přibývat v důsledku dekarbonizace ekonomiky. Uhelné elektrárny, doly a další průmyslové lokality vázané na spalování uhlí a další méně šetrné zdroje energie budou dostupné pro regeneraci a nové využití. Tato transformace, navíc podporovaná bohatými evropskými fondy, přinese značný impuls i pro trh průmyslových prostor,“ míní Matěj Indra.

Rekonstrukce snižují končenou cenu

Nedostatek pozemků a jejich nepřipravenost budou developery nutit se více zaměřovat na brownfieldy. Za 4 roky našeho působení na trhu si DEMACO vybudovalo renomé specialisty na revitalizace brownfieldových ploch. „Úplná demolice všech budov není vždy nutná a v případě rekonstrukce je celý povolovací proces snazší a celkové náklady nižší oproti nové výstavbě. Výsledkem je možnost účtovat nižší nájemné a tím vyšší konkurenceschopnost. Například u projektu DMC Pardubice I se nám podařilo celý prostor pronajmout ještě před dokončením rekonstrukce a tím se nám opět potvrdilo, že jdeme správným směrem,“ uvedl Martin Černý, obchodní ředitel DEMACO.

Součást větších urbanistických projektů

Jako komplexní téma vidí brownfieldy Jakub Kodr, Head of Business development pro Českou republiku společnosti CTP. „Nnebavíme pouze o budovách, ale o větších územních celcích, které v mnoha případech vytváří nové městské části. Proto je v rámci udržitelné výstavby našich moderních CTParků revitalizace brownfieldu důležitou součástí. V portfoliu máme celou řadu revitalizovaných brownfieldů v Ostravě i v Brně, kde jsme významným hráčem na poli obnovy bývalých průmyslových areálů,“ uvedl Jakub Kodr.

Podobně brownfieldy vnímá i Martin Stratov, Business Development Director Czech Republic and Slovakia společnosti GARBE Industrial Real Estate Slovakia.

„Celosvětově nejzajímavější jsou brownfieldy v žádaných lokalitách, kde je možné provést přestavbu a zároveň přinést do lokality přidanou hodnotu, například v podobě udržovatelných prvků, další zeleně a komunitních funkcí, jako jsou například sportoviště,“ uvedl Martin Stratov.

Milan Frydryšek

Foto: P3

spinner