Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – září 2018

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – září 2018

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

PŘIPRAVOVANÉ MEZINÁRODNÍ LOGISTICKÉ AKCE

ELA informuje o zajímavých akcích, které se uskuteční příští rok v Rakousku a na Martiniku. Zve na 35. ročník Logistického dialogu 2019, který proběhne 11. a 12. dubna 2019 v Rakousku, a na Karibský dopravní a logistický veletrh, který je naplánován na 16. až 20. května 2019 do Palais des Congres de Madiana, Quartier, Madiana na Martiniku.

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

SVĚTOVÝ KONGRES FIATA 2019 BUDE V JIŽNÍ AFRICE

FIATA společně Asociací speditérů Jižní Afriky (SAAFF) oznámila, že světový kongres 2019 se uskuteční v Kapském Městě od 1. do 5. října 2019. On-line registrace je již otevřena pro speditéry z celého světa. Účastníci kongresu jsou zváni také k návštěvě jednoho z nejkrásnějších měst světa. Je situováno v jihovýchodním cípu Afriky v blízkosti slavné Stolové hory. Jde rovněž o místo setkávání, kde se potkává východ se západem v Africe a kde dochází k fascinující směsi kultur, historií, jazyků, architektur i jídel. Kongres se uskuteční v Mezinárodním konvenčním centru Kapského Města (CTICC), což je moderní konferenční objekt nejvyšší světové úrovně a nachází se v blízkosti nejznámějších hotelů.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

OBCHODNÍ AMBICE INDIE A SYSTÉM TIR

Indie loni přistoupila k mezinárodní Úmluvě o celním systému TIR a v současnosti, kdy země oslavila Den nezávislosti, začíná praktická aplikace systému. IRU, která spolupracovala na celé akci, poskytla několik informací. Říká se, že systém pomůže oživit obchodní a tranzitní potenciál země. Nyní bude snazší a efektivnější dopravovat zboží po řadě obchodních koridorů včetně INSTC (Mezinárodního dopravního koridoru Sever – Jih přes Írán). INSTC poskytuje globální přístup na trhy tím, že spojuje Indii s širší sítí TIR zahrnující Írán, Ázerbájdžán, Rusko a střední Asii. TIR také může přispět k uplatnění Dohody o motorových vozidlech, která pomůže Indii integrovat s Myanmarem, Thajskem, jakož i s Bangladéšem, Bhútánem a Nepálem.

Generální sekretář Federace indických obchodních a průmyslových komor Nirankar Saxena, který řídí zaváděcí proces, řekl: „Výzvou k řešení expanze regionálního obchodu byl nesoulad mezi dopravními a celními systémy – zejména přes subregion Bangladéš, Bhútán, Indii a Nepál. Tyto země potřebovaly praktický nástroj, jako je TIR, aby bilaterální a regionální dopravní uspořádání byla operativní a usnadňovala pohyb zboží přes hranice. Jsme vděčni za podporu vládě, a zejména Ústřednímu úřadu pro nepřímé daně a cla (CBIC) a za spolupráci IRU při pomoci uvést systém TIR do praxe.“ Rychlá implementace TIR je rovněž důležitá v pomoci Indii uplatnit Dohodu o usnadňování obchodu (Trade Facilitation Agreement) Světové obchodní organizace.

Generální tajemník IRU Umberto de Pretto uvedl: „Máme hluboký dojem z plné mobilizace indických zdrojů a dopravní komunity pružně přistoupit a zprovoznit systém TIR. Spád věcí působí, abychom se společně zaměřili na podporu přístupu k systému TIR mezi sousedy Indie.“

Indický přístup k Úmluvě TIR v loňském roce znamenal pro vládu a vedoucí osobnosti byznysu, že se TIR stal národním celním standardem. Systém TIR jistí celní povinnosti a daně a poskytuje robustní záruční mechanismus, přičemž snižuje náklady obchodních transakcí a usnadňuje vyšší růst obchodu uvnitř regionu a mezi regiony.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie železnic – UIC

12. WORKSHOP O DRÁŽNÍM HLUKU A VIBRACÍCH BUDE 19. BŘEZNA 2019

UIC workshop uspořádá ve svém pařížském sídle. Očekává se totiž, že koncem letošního roku dosáhne evropská kontrola drážního hluku významného milníku: revidovaný standard TSI Noise poskytne rámec pro tišší drážní nákladní techniku. I když to je významný krok, ne všechna hluková témata se tím řeší. Je proto na místě se zeptat: Co bude příště? Jak velké snížení hluku potřebujeme a jak jej lze dosáhnout? Plánovaná hluková akce UIC poskytne informace o zmíněné revizi, jakož i o dalších tématech, jako je doporučení o hluku od Světové zdravotnické organizace (WHO) a kroky podle směrnice END (Environmental Noise Directive). Workshop dále poskytne řadu příkladů o tom, co jednotlivé dráhy a země plánují. Rovněž bude k dispozici přehled o současné problematice vibrací.

Jako v předchozích letech budou řečníci zastupovat hlavní subjekty včetně pracovních skupin UIC, CER, Evropské komise EU a WHO stejně jako zástupce jednotlivých drah a zemí. Účastníci budou mít příležitost klást otázky přímo klíčovým expertům a diskutovat aktuální témata. Jako obvykle bude počet míst omezen při uplatnění zásady kdo dříve přijde… Registrace a program jsou k dispozici na https://events.uic.org/12-uicworkshop-on railway-noise-vibration.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

SVĚTOVÉ SYMPOZIUM LETIŠŤ A CESTUJÍCÍCH (GAPS) V ATÉNÁCH

IATA oznamuje, že inaugurační sympozium GAPS, jež proběhne v řeckých Aténách od 2. do 4. října, osloví výzvy ke zlepšení podle zkušeností cestujících. Akce se má zúčastnit asi 500 delegátů. „Očekává se, že cestování letadly se do roku 2036 zdvojnásobí a sektor nebude schopen řešit růst a očekávání cestujících se současnými procesy, instalacemi a obchodními způsoby. GAPS svede dohromady experty, aby se podělili o výsledky výzkumu a kolektivně vytvářeli řešení pro budoucí cesty cestujících,“ řekl Nick Careen, viceprezident IATA odpovědný za letiště, cestující, náklad a bezpečnost.

Jako primární motivy ke změnám se očekávají technologická řešení odvozená od dat. GAPS pomůže účastníkům se zhodnocením hlavních oblastí změn:

Transformace letišť – technika umožní transformaci některých letištních procesů i změnu procesu, jak cestující nastoupí do letadel.

Svět interaktivních dat – výměna provozních dat v reálném čase umožní společná přijímání rozhodnutí a vytváření obchodních příležitostí, jak lépe sloužit cestujícím.

Souvislé cestování – kancelářská efektivnost (jeden příkaz) a inovace v managementu identit nabídnou možnost přeměnit letištní procesy.

Zkušenosti z letadel – zlepšení designu letadel a palubních systémů umožní inovaci produktu, jež využije zkušenosti cestujících.

GAPS rovněž uvede výhled IATA v ekonomice a v počtu cestujících; výsledky světového přehledu osobní dopravy za rok 2018; prezentace inovační ceny pro start-upy; výstavu ukazující poslední produkty, technologie a řešení, jež definovaly zkušenosti cestujících na zemi i ve vzduchu.

Program sympozia probíhajícího zčásti v sekcích bude věnován diskusím na následující témata: Management v dopravě; Celní dokumentace; „3rd party“ platby a mezinárodní dodavatelské řetězce; Úloha spedičního a logistického oboru v mezinárodním obchodě; Regulační a povolovací systémy; Hraniční legislativa; Odborná příprava personálu a mezinárodní oceňování kvalifikace; a další.

VNITROZEMSKÁ PLAVBA

Evropská federace vnitrozemských přístavů – EFIP

EFIP – SPOLEČNÝ HLAS VNITROZEMSKÝCH PŘÍSTAVŮ V EVROPĚ

EFIP osvětluje a podporuje úlohu vnitrozemských přístavů jako uzlových bodů pro intermodální dopravu kombinující silniční, železniční, námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. EFIP aktivně sleduje vývoj na poli dopravy v EU a politiku ochrany životního prostředí, významné pro vnitrozemské přístavy a jejich prostředí a zastupuje je před evropskými institucemi. EFIP rovněž reprezentuje vnitrozemské přístavy u dalších národních a mezinárodních organizací, jako jsou Hospodářská komise OSN pro Evropu, Ústřední komise pro navigaci na Rýně a Dunajská komise. V tomto ohledu zastupuje společné postavení vůči evropským politickým tématům, jakož i přístavní ekonomické a obchodní prostředí.

EFIP je významnou informační sítí pro vnitrozemské přístavy a o nich. Slouží jako uzlový bod mezi přístavy a evropskými institucemi. EFIP zajišťuje výměnu informací o aktuálních politických vývojích pro své členy. Současně informuje tvůrce evropské politiky o tom, co se ve vnitrozemských přístavech děje. A konečně zajišťuje výměnu informací a stanovisek mezi svými členy.

EFIP je propagátorem vnitrozemských přístavů. Propaguje tyto přístavy, jejich činnosti a jejich úlohu v národní a mezinárodní ekonomice. Jeho snahou je zvýšit viditelnost vnitrozemských přístavů směrem k Evropské dopravě, politickému a obchodnímu prostředí.

V čele EFIP stojí prezident a čtyři viceprezidenti, které zvolil výkonný výbor EFIP na zasedání 21. října 2016 v belgickém La Louvire.

Jiří Kladiva

spinner