​Woodburn Capital Partners podepsala smlouvu o dodávce elektřiny s Magna Exteriors

​Woodburn Capital Partners podepsala smlouvu o dodávce elektřiny s Magna Exteriors

10.7. - Společnost Magna Exteriors (Bohemia), s. r. o., jež v České republice reprezentuje mezinárodní divizi výroby exteriérových dílů globální automobilové společnosti Magna International, podepsala svou první smlouvu o nákupu elektřiny (Power Purchase Agreement - PPA), a to se společností Woodburn Capital Partners. Společnost Woodburn buduje a bude provozovat pro liberecký závod společnosti Magna Exteriors (Bohemia) fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 2,4 MW po celou dobu trvání 15leté PPA. Zahájení výroby elektřiny se očekává do konce září 2024. Dodavatel stavby pro Woodburn je česká společnost Woltair.

„Jedná se o první z několika PPA, které budeme podepisovat v České republice i v zahraničí v letech 2024 a 2025,“ řekla Lucie Kopečková, vedoucí PPA projektů společnosti Woodburn, a dodala: „Aktivně představujeme PPA zákazníkům i v dalších zemích, například v Bosně a Hercegovině či Chorvatsku. Naše smlouvy jsou strukturovány na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v místě i mimo něj v zemích, kde působíme, ať už se jedná o střešní nebo pozemní elektrárny.“

„Vybudování fotovoltaické elektrárny v rámci našeho libereckého závodu bylo dlouhodobým cílem Magny. Tento důležitý krok nám výrazně pomůže při dosahování našeho závazku využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů v Evropě do roku 2025 a celosvětově do roku 2030,” upřesnil technický ředitel společnosti Magna Exteriors (Bohemia) Tomáš Radosta.

Fotovoltaický projekt pro liberecký závod Magna Exteriors (Bohemia) má následující parametry:

Délka PPA -15 let

Výkon - 2,4 MW

Objem investice - 52 000 000 Kč

Procento celkové spotřeby, kterou PV pokryje – 8 %

Celková doba výstavby - 6 měsíců

První spolupráce obou společností

Projekt fotovoltaické elektrárny Woodburnu pro Magnu je první spolupráce společností Woodburn a Woltair. obou českých společností. „Pro Woltair se jedná o dosud největší fotovoltaickou zakázku v B2B segmentu,” uvedl Daniel Helcl, zakladatel společnosti Woltair a dodal: „Zároveň se jedná o jednu z největších firemních solárních instalací v ČR a největší v Libereckém kraji za posledních 10 let.“

„Dlouhodobé smlouvy o nákupu elektřiny mají pro zákazníky řadu výhod,“ uvedl Chris Kottnauer, finanční ředitel společnosti Woodburn, a doplnil: „Z pohledu firemního cash flow je největším přínosem to, že zákazníci nemají žádné kapitálové investice. Podpisem smlouvy PPA vznikají pouze měsíční náklady na vyrobenou elektřinu. Vzhledem k pevnému období a pevné částce ve smlouvě se stává rozpočtování elektřiny na dlouhodobý horizont jednoduchým procesem. Toto ujednání eliminuje stres z cenových výkyvů a riziko souvisejících odpisů, čímž poskytuje větší finanční stabilitu. A nesmíme zapomínat ani na pozitivní dopad na životní prostředí, kterou přináší výroba a spotřeba obnovitelné energie, které lze transparentně a prokazatelně zanést do ESG reportů.“

Lucie Kopečková dále vysvětluje filozofii za investičním přístupem společnosti k obnovitelným zdrojům energie: „Na rozdíl od mnoha jiných společností v oblasti obnovitelných zdrojů energie jsme zvolili přístup vertikální integrace, od vyhledávání lokalit, správy všech povolení a regulačních požadavků, vyhledávání budoucích zákazníků s PPA až po fyzickou výstavbu a provoz elektráren. Náš tým tvoří zkušení odborníci s prokazatelnými úspěchy v řízení projektů od jejich vzniku až po úplnou přípravu a realizaci, včetně developmentu, financování, výstavby a provozu.“

(lan)

Foto: Woodburn Capital Partners

spinner