Vánoční paradox: Přepravovaného zboží koncem roku ubývá

Vánoční paradox: Přepravovaného zboží koncem roku ubývá

5.12. - Zboží dováženého z Asie ubývá. Neobvyklá situace nastává právě teď, kdy všichni nakupují dárky na Vánoce. Do aktuálního stavu se propisuje nárůst inflace, snaha zákazníků šetřit i tendence k deglobalizaci. Objem letecky exportovaného zboží z Asie klesl o 12 %, námořní přeprava je vytížena pouze ze 70 % své kapacity. Ceny za dopravu proto klesají, přeprava kontejneru z Asie do Evropy klesla během roku z 14 tisíc na průměrných 3 600 USD. Doba doručení zboží po moři se stále pohybuje okolo 40 až 50 dnů. I přesto se přepravci snaží na situaci adaptovat. Společnost DSV například znovuoživila speciální kombinovanou přepravu z Číny do Dubaje po moři a odsud letecky do Evropy.

Přepravu zboží doposud ovlivňují následky covidových restrikcí v Číně, ale i odklonu přepravních koridorů mimo Rusko a také globální nárůst inflace. Veškeré tyto aspekty se propisují do statistik celosvětové nákladní přepravy. Cena za přepravu kontejneru letos dosáhla rekordní hranice 14 tisíc USD a i cena leteckého paliva překročila historickou hranici. Očekávaný nárůst přepravovaného zboží před Vánoci se ale oproti všem očekáváním nekoná.

Námořní i letecká přeprava se v minulých dvou letech vyrovnávala s důsledky koronavirové krize. Začátek letošního roku přinesl námořní přepravě další ránu v podobě překročení rekordních hodnot za přepravu kontejnerů se zbožím, ty ale v průběhu roku neočekávaně klesaly. Strmý vývoj zapříčinil menší vytíženost námořní přepravy, která se pohybovala na 70 % svých kapacit. Tento posun byl překvapením ve srovnání s předchozím rokem, kdy se na volné přepravní kapacity muselo dokonce čekat. Hodnoty za přepravu jednoho 40stopého kontejneru z Číny do Evropy se snížily ze 14 tisíc na průměrně 3 600 USD. Doba doručení zboží se přitom stále pohybuje okolo 40 až 50 dnů, stabilizuje se však oproti trojciferným číslům z nejkritičtejších dob koronavirových restrikcí.

Doručení nákladu z Asie do České republiky letecky kopíruje námořní dopravu. Ceny doručení zásilek klesají, ačkoliv se stále nedostaly na předcovidové hodnoty. Exportovaného zboží z Asie do ČR ubývá, konkrétně o 12 %. Obdobně jako u námořní dopravy zde nízká cena vyvažuje úbytek přepravovaného zboží a tím pádem i uvolnění kapacit. Pokles v leteckých kapacitách je letos o 4 % nižší než v roce 2019. Export ovlivňuje v nemalé míře i nárůst cen leteckého paliva, které nyní stojí 4 USD za americký galon (necelé 4 litry), a cena za hmotnost přepravovaného nákladu, která se aktuálně pohybuje mezi 4–8 USD za kilogram transportovaného zboží.

Na nesnáze spojené s přepravou nákladů se logistické společnosti připravují různými opatřeními. Hlavní snahou je urychlit stávající transport a vyrovnání přepravovaných objemů na konstantní hodnoty, čímž se zamezí výkyvům cen za doručení. DSV, třetí největší světový přepravce, vytvořil speciální linku přepravovaného zboží z Asie do Evropy. Nákladní lodě putují po moři do Dubaje, odkud je z nich zboží přeloženo do letadel, která pokračují do Evropy vzdušnou cestou. Omezují se tím možná zpoždění vznikající při dopravě na moři, jaké například vyvolalo zablokování Suezského průplavu. Doba doručení se tím urychlí na průměrných 27 dnů.

I přes překážky způsobené globálními dopady koronavirové krize a inflace se přepravním společnostem daří růst. Společnost DSV navýšila svůj meziroční hrubý zisk o 38 %. Nárůst příjmů za třetí čtvrtletí byl o čtvrtinu vyšší než v minulém roce.

Predikce stavu nákladní dopravy na příští rok, finanční i kondiční, jsou velmi nejisté, mimo jiné vzhledem k výkyvům z letošního roku. Kolísat mohou ceny za přepravení nákladu, stejně jako za palivo nebo hmotnost nákladu. Úsilí všech dopravců bude směřovat k maximální digitalizaci a přesnému přenosu dat, podle kterých se lze řídit a odvozovat další akce.

(pav)

Foto: DSV

spinner