​Transport v DHL Supply Chain povedou Roman Kačmař a Tomáš Ješátko

​Transport v DHL Supply Chain povedou Roman Kačmař a Tomáš Ješátko

29.8. - Společnost DHL, přední poskytovatel služeb v oblasti smluvní logistiky, obsadila pozice vedoucích pracovníků transportu. Dopravu pro zákazníky z automobilového sektoru bude mít nově na starost Roman Kačmař, přepravu pro sektor spotřebního zboží povede Tomáš Ješátko. Funkce převezmou po Kateřině Rázlové, která byla před nedávnem jmenována viceprezidentkou transportu pro střední a východní Evropu.

„Chci, abychom dál byli lídrem v udržitelných řešeních, digitalizaci a nových technologiích. Budeme nadále zvyšovat míru digitalizace a automatizace veškerých možných transportních a logistických procesů. Zaměříme se na větší využívání dat a v budoucnu také na využití umělé inteligence pro efektivnější plánování tras a optimalizaci vytíženosti našich vozidel. Ve spolupráci s našimi zákazníky budeme postupně přecházet na alternativní pohony a jiná udržitelná řešení, která nás dovedou na cestu nulových emisí,“ řekl Roman Kačmař, vedoucí transportu pro sektor Automotive.

„Našim zákazníkům chceme i nadále nabízet udržitelná a inovativní řešení, která je přesvědčí, že naše služby jsou flexibilní a zahrnují přidanou hodnotu. Zároveň děláme vše pro to, abychom byli preferovaným zaměstnavatelem v dopravě, u kterého najdou zaměstnanci stabilitu a místo pro svůj osobní rozvoj a kariérní růst,“ řekl Tomáš Ješátko, vedoucí transportu pro sektor spotřebního zboží.

Roman Kačmař je zaměstnancem DHL Supply Chain od roku 2019. Po celou dobu zastával pozici manažera transportu zodpovědného za dopravu v automobilovém sektoru. Před tím pracoval na pozici manažera pro plánování logistických operací ve společnosti Japan Tobacco International, kam přišel ze společnosti LKW Walter, Internationale Transportorganisation AG. Roman Kačmař je absolventem VŠB – Technické univerzity Ostrava, jejíž studium zakončil získáním inženýrského titulu.

Tomáš Ješátko pracuje v DHL Supply Chain od roku 2008. Z pozice dispečera se vypravoval na vedoucího týmu mezinárodních přeprav a následně na manažera dopravy pro spotřební sektor. Vystudoval Vysokou školu logistiky o.p.s. v Přerově, kde získal inženýrský titul.

(lan)

Foto: DHL Supply Chain

Na snímku zleva Roman Kačmař a Tomáš Ješátko

spinner