Tomáš Ješátko (DHL Supply Chain): V příštích letech lze čekat rozvoj distribuce s nulovými lokálními emisemi CO2

Tomáš Ješátko (DHL Supply Chain): V příštích letech lze čekat rozvoj distribuce s nulovými lokálními emisemi CO2

10.11. - Změny v logistice spotřebního zboží, udržitelnost, přechod na alternativní pohony, to vše dnes ovlivňuje logistiku a dopravu. Jak na tyto výzvy reaguje společnost DHL Supply Chain nám přiblížil Tomáš Ješátko, vedoucí transportu pro sektor spotřebního zboží.

Jak změny v logistice spotřebního zboží ovlivňují dopravu? Jaké služby s přidanou hodnotou pro tento sektor nabízíte?

Změny v logistice spotřebního zboží jsou v poslední době znatelné ve dvou směrech. Jedním z nich je ochlazení samotného trhu. Do současných objemů přepravovaného zboží se promítá tendence mnoha lidí řešit rostoucí náklady šetřením a nákup zbytných věci odkládají na později. Sezónní výkyvy objemů pak z mého pohledu již nejsou tak výrazné jako v minulých letech (nezasažených epidemickými opatřeními). Druhým směrem je pak čím dál tím větší orientace zákazníků na udržitelná řešení. Neříkám tím, že každý zákazník je dnes ochotný bez rozmyslu nasazovat do svého dodavatelského řetězce vozidla na alternativní pohony, ale zároveň vnímám značný posun v diskusích na toto téma. Dnes již se zákazníky na toto téma pouze neteoretizujeme, ale bavíme se o konkrétních řešeních, která jsou uplatnitelná v dopravní praxi nejen z pohledu technologického, ale i finančního.

Naše služby se snažíme nabízet vždy s přidanou hodnotou. Je jedno, jestli se zrovna jedná o inovativní řešení nebo o řešení s přispěním synergií, které můžeme najít v našich stávajících operacích. Know-how, které máme, se snažíme aktivně uplatňovat, ať už se bavíme o alternativních pohonech, optimalizaci distribučních řetězců, nebo např. city logistice.

Jedním z aktuálních témat poslední doby je digitalizace. Můžete uvést příklady úspěšné implementace v této oblasti?

Digitalizace je pro mě nedílnou součástí dnešní logistiky. Snažíme se na toto téma zaměřovat a konkrétní aktivity, které mohu jmenovat, jsou např. automatické plánování zásilek, analýzy dat nebo pokročilý dynamický reporting. Vizualizace klíčových ukazatelů v rámci reportingu pomáhá nejen řídit kvalitu našich služeb, ale zároveň poskytuje našim zákazníkům platformu, ze které se mohou dozvědět základní kvalitativní ukazatele o poskytované službě a také mnoho dalších detailních informací až na úroveň jednotlivých zásilek.

Jak se díváte na využití umělé inteligence v dopravě?

Umělá inteligence je dnes mediálně popularizované téma, ale za mě její reálné nasazení, které přinese skutečnou přidanou hodnotu do odvětví logistiky, teprve přijde. Vidím v širším využití značný potenciál, ale zatím jsme skutečně na začátku.

Jaká udržitelná řešení zákazníkům DHL nabízí a jaký je o ně zájem?

Udržitelnými řešeními se zabýváme již dlouhou dobu. Za jeden z milníků považuji, že se nám podařilo implementovat v roce 2021 první plně elektrické 16paletové vozidlo v ČR. Nejen s našimi stávajícími zákazníky se dnes již běžně bavíme o možnosti nasazení vozidel s alternativními pohony (LNG, elektřina atd.), což je za mě ve srovnání s již zmíněným rokem 2021 značný posun. Jeden z faktorů, který nás brzdí, je rozvinutost infrastruktury pro plnění či nabíjení. U LNG se plnicí infrastruktura postupně vylepšuje, ale veřejná síť nabíjecích stanic pro nákladní dopravu prakticky neexistuje. Pokud je někde nainstalován dostatečně výkonný nabíječ, chybí k tomu odpovídající parkovací plocha pro nákladní vozidla. Nicméně jsem optimista a předpokládám, že tyto podmínky se postupně začnou měnit. Proto očekávám, že rozvoj paletové distribuce s nulovými lokálními emisemi CO2 nás čeká v nadcházejících letech.

Jaké máte zkušenosti s přechodem na alternativní pohony (LNG, CNG, elektro, vodík)?

Máme zkušenosti s CNG, LNG u našich tahačů, dále pak s již zmíněným elektrickým vozidlem a zabýváme se i dalšími alternativními pohony. V rámci skupiny DHL Group mají kolegové z jiných zemí první zkušenosti i s vodíkem, ale tam zatím nejsme. Přechod na alternativní pohon je dost často spojen s prvotním rozbitím předsudků, které za mě plynou z neznalosti toho, jak se dá konkrétní technologie úspěšně implementovat. Pokud se toto podaří, pak již záleží na správně zvoleném pohonu z pohledu zamýšleného uplatnění.

Jaký dopad bude mít podle vás na dopravce začlenění poplatků za emise CO2 do mýtného?

Řekl bych, že dopad bude značně individuální dle toho, jak úspěšně dopravci budou schopni tento náklad promítnout do svých cen. Zdá se, že začlenění těchto poplatků je realita, se kterou se musíme naučit žít.

Jak se vypořádáváte s nedostatkem řidičů?

Nedostatek řidičů je dlouhodobý problém, který řeší mezi dopravci asi každý. Před přibližně rokem jsme implementovali hned několik opatření, abychom rizika spojená s nedostatkem řidičů snížili. Mohu jmenovat například motivační program za odpracované roky u společnosti. Za mě to ale není jen o výhodách tohoto typu, ale hlavně o každodenní práci s řidiči a pravidelné komunikaci. Naše opatření nám zafungovala a výrazně nám snížila fluktuaci, takže v současné době nedostatkem řidičů netrpíme.

(lan)

Foto: DHL Supply Chain

spinner