​Svaz DSLV: Logistika financuje klimatickou pokladnici spolkové vlády

​Svaz DSLV: Logistika financuje klimatickou pokladnici spolkové vlády

Spolkový svaz spedice a logistiky DSLV zaujímá kritické stanovisko k hospodářskému a finančnímu plánu Fondu pro klima a transformaci (KTF), který 9. srpna schválil spolkový kabinet. Prostřednictvím tohoto zvláštního fondu hodlá spolková vláda v letech 2024-2027 poskytnout celkem 211,8 miliardy eur na dekarbonizaci průmyslu, energeticky účinnou renovaci budov a rozšíření obnovitelných zdrojů energie, elektromobility a nabíjecí infrastruktury.

Pro rok 2024 jsou plánovány výdaje v celkové výši 57,6 miliardy eur, což je téměř o 22 miliard eur více než v roce 2023. Pouze některé z plánovaných částek jsou však podloženy konkrétními prostředky na závazky. V roce 2024 má být 2,2 miliardy eur použito na dotace na rozvoj alternativních čerpacích a dobíjecích infrastruktur pro osobní a nákladní automobily a 624 milionů eur je vyčleněno jako dotace na nákup užitkových vozidel s alternativními, ke klimatu šetrnými pohony. „Zvýšení objemu dotací je třeba uvítat, nicméně částky neodpovídají skutečným vysokým finančním potřebám logistického sektoru. Další prostředky na urychlení obratu pohonu v silniční nákladní dopravě by bylo možné snadno zajistit z plánovaných příjmů z mýtného ve výši sedmi miliard eur ročně,“ upozornil šéf DSLV Frank Huster. „Dokud však budou struktury programu financování užitkových vozidel a infrastruktury šetrné ke klimatu (KsNI) nepraktické a schvalovací postupy žádostí o financování pomalé, ani dodatečné prostředky by obměnu vozového parku neurychlily,“ dodal.

KTF má být financován mimo jiné z vlastních příjmů. Pro rok 2024 jsou plánovány příjmy ve výši 19 miliard eur, z nichž 10,9 miliardy eur bude pocházet z národního zpoplatnění emisí CO2 v odvětví dopravy a stavebnictví, které je upraveno v zákoně o obchodování s palivovými emisemi (BEHG). „Neustále se zvyšující očekávané příjmy z BEHG z dnešních 8,6 miliardy eur na 10,9 miliardy eur v příštím roce až na 21,8 miliardy eur v roce 2027 ukazují, že spolková vláda se konečně přestává cítit vázána svým koaličním slibem, že uleví logistickému sektoru od násobného zdražování CO2,“ vyjádřil se kriticky Frank Huster a dodal: „Naopak, namísto zmrazení ceny BEHG za jednu tunu CO2 alespoň na úrovni roku 2022, jak požadovala DSLV, je nyní v hledáčku semaforové koalice zvýšení z 30 na 40 eur.“ To znamená, že cena CO2 pro silniční dopravu se již v roce 2024 skokově zvýší prostřednictvím mýtného pro nákladní vozidla a při tankování až na 240 eur. „Rozšíření energetických sítí a dobíjecí infrastruktury (oba předpoklady pro elektromobilitu bez poplatků) jsou ještě daleko. Až do konce tohoto desetiletí tak bude silniční nákladní doprava platit dvakrát do klimatické pokladnice spolkové vlády a financovat tak i investice, které jsou mobilitě vzdálené - bez dostatečné návratnosti,“ varoval Frank Huster.

K vytvoření dodavatelských řetězců bez emisí CO2 potřebuje logistika také účinné alternativy k silniční dopravě. Do roku 2027 je pro železnici z KTF vyčleněno v průměru 3,25 miliardy eur ročně - vedle podílu na příjmech z mýtného za CO2, který dosud nebyl závazně vyčíslen a rozhodnut. „Výhradní financování železniční infrastruktury prostřednictvím zvláštního fondu v průběhu roku by bylo v zásadě vhodnější než použití výnosů z mýtného pro nákladní automobily k tomuto účelu, které by pak byly naopak odebrány silnicím na financování projektů relevantních pro ochranu klimatu,“ upozornil Frank Huster.

(lan)

Ilustrační foto: LAN

spinner