​Společnost KION v prvním čtvrtletí zvýšila tržby i zisk

​Společnost KION v prvním čtvrtletí zvýšila tržby i zisk

„Skupina KION zaznamenala solidní start do roku 2024, když v prvním čtvrtletí výrazně zlepšila ziskovost na úrovni skupiny i v obou segmentech,“ uvedl říká Rob Smith, generální ředitel společnosti KION GROUP AG.

„Dosažení druhého nejlepšího čtvrtletního upraveného zisku EBIT na úrovni skupiny KION položilo silný základ pro splnění našich celoročních výhledů,“ dodal Rob Smith.“

Tržby skupiny v prvním čtvrtletí roku 2024 meziročně vzrostly o 2,8 procenta na 2,859 miliardy eur (1. čtvrtletí 2023: 2,781 miliardy eur). V segmentu průmyslových vozíků a služeb vzrostly tržby o 7,4 procenta na 2,153 miliardy eur (1. čtvrtletí 2023: 2,005 miliardy eur), a to zejména díky pozitivnímu geografickému a výrobnímu mixu a vyššímu objemu výroby a prodejním cenám. Rostla také oblast služeb. Tržby v segmentu Supply Chain Solutions poklesly o 8,1 procenta na 718,9 milionu eur (1. čtvrtletí 2023: 782,5 milionu eur) v důsledku nižšího příjmu zakázek z projektové činnosti v předchozích čtvrtletích.

Segment Supply Chain Solutions těžil ze zvýšené poptávky ze strany poskytovatelů čistě elektronického obchodu, obchodníků se smíšeným zbožím a maloobchodníků s potravinami, ale příjem zakázek v projektové činnosti zůstal v prvních třech měsících utlumený, což bylo ovlivněno váhavostí zákazníků při uzavírání nových smluv v důsledku makroekonomické nejistoty. Kromě toho rozpracované zakázky obsahují vyšší podíl dlouhodobých projektů, jejichž realizace tržeb se protáhne na delší období.

Očištěný EBIT na úrovni skupiny se výrazně zvýšil na 226,7 milionu EUR (1. čtvrtletí 2023: 156,0 milionu EUR). Očištěná marže EBIT marže se odpovídajícím způsobem zlepšila na 7,9 procenta (1. čtvrtletí 2023: 5,6 procenta).

(lan)

Foto: Kion Group

spinner