Společnost cargo-partner přijímá nové výzvy v silniční přepravě

Společnost cargo-partner přijímá nové výzvy v silniční přepravě

30.10. - Mezinárodní poskytovatel info-logistiky se delší dobu profiloval jako specialista na silniční přepravu zejména pro region střední a jihovýchodní Evropy. Nicméně díky kombinaci organického růstu, strategických partnerství a akvizic logistických a spedičních firem postupně buduje silnou pozici i v západní Evropě, v destinacích, jako je Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, Švédsko. Upevňování a rozšiřování přepravní sítě probíhá i v opačném směru, a to například v Turecku, kde společnost cargo-partner otevřela několik vlastních poboček.

V rámci segmentu silničních služeb nabízí cargo-partner tři základní typy přeprav: systémovou přepravu kusových zásilek (Groupage), přímou celovozovou přepravu (FTL) a přímou přepravu formou dílčí dokládky (LTL). Všechny uvedené přepravní metody realizuje společnost na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

Přeprava kusových zásilek

V poslední době společnost investuje zejména do rozvoje tzv. systémové přepravy. „Jedná se o přepravu kusových zásilek prostřednictvím vlastní přepravní sítě, kdy přepravní výkony jsou realizovány pravidelnými linkovými spoji, propojujícími jednotlivé překladiště. Linková kapacitní vozidla jsou přesně naplánována tak, aby celkové přepravní časy byly co nejkratší. Tento způsob, také označovaný termínem Hub & Spoke, je vhodný zejména pro zásilky do 2,5 tun v rozsahu jedné až šesti palet,” vysvětlil Jiří Jelínek, jednatel cargo-partner v České republice. Velkou výhodou systémové přepravy je její pravidelnost, spolehlivost, předvídatelnost a z toho vyplývající nákladová efektivita.

V České republice provozuje cargo-partner strategicky umístěné huby ve svých logistických centrech v Dobrovízi u Prahy a v Brně. Překladiště v Dobrovízi je výstupní, resp. vstupní branou pro západní destinace, hub v Brně pak propojuje východní a jihovýchodní destinace.

Nebojí se ani velkých rozměrů

Společnost cargo-partner dokáže zajistit i silniční přepravu nadrozměrných nákladů a projektových celků. „Za dvacet devět let, od našeho vstupu na český logistický trh, jsme realizovali mnoho nadrozměrných přeprav projektových celků. Jednalo se například o tiskařské linky, helikoptéry, turbíny apod. Tyto projektové přepravy sestávaly z těžkých a nadměrných dílů.“ uvedl Jiří Jelínek. „Nyní připravujeme zásilku dvanácti nadměrných strojových součástí z České republiky do Indie. Přeprava bude kombinovat služby naší silniční a námořní divize. Je to pro náš tým opravdová výzva i určité zpestření naší práce.“ dodal. Výhodou cargo-partner je i to, že má bohaté zkušenosti s leteckou či námořní přepravou, na kterou většina zrealizovaných nadrozměrných přeprav po silnici navazovala.

Přímá přeprava

Společnost cargo-partner realizuje také celovozové (FTL) a dokládkové (LTL) přepravy po celé Evropě a Turecku. V rámci tohoto segmentu zabezpečuje řadu doplňkových služeb, které zvyšují konkurenceschopnost klientů, bezpečnost přepravy či komplexnost logistických služeb. Jedná se například o řešení pro spěšné zásilky v režimu „Priority“ nebo „Emergency“, přepravu ve speciálním režimu „VUN/VAL“, který umožňuje bezpečné doručení citlivých a drahých zásilek. Samozřejmostí je celní odbavení, dočasné uskladnění, kompletace, konsolidace a další služby, dle potřeb klienta.


Specialista na chlazené zboží

Přepravy potravinových zásilek s regulovanou teplotou vyžadují odbornost, vysokou míru kvality a spolehlivosti procesů. Jako specialista na chlazené zboží má cargo-partner svá distribuční centra v Dobrovízi a Brně, vybavena skladovou plochou v teplotním režimu +2 až +8°C. Distribuce z obou překladišť je realizována po celé České republice, a to jak pro B2B a také B2C sektor. Zajímavým produktem právě v rámci B2C sektoru je chlazená balíková přeprava. „K tomuto účelu využíváme dodávková vozidla s chladírenskou nástavbou a vlastní systém pro efektivní plánování distribučních tras.“ poukázal na jednu ze specialit českého zastoupení cargo-partner Jiří Jelínek.

(pav)

Foto: cargo-partner 

spinner