Skupina Raben Group podepsala svůj první úvěr spojený s udržitelností

Skupina Raben Group podepsala svůj první úvěr spojený s udržitelností

16.8. - Evropská logistická skupina Raben Group úspěšně uzavřela se skupinou sedmi bank pětiletý inaugurační úvěr spojený s udržitelností (SLL) ve výši 225 milionů EUR. Jedná se zároveň o jednu z prvních transakcí SLL formou klubové dohody v rámci logistického odvětví v Evropě. Na této transakci se podílelo sedm finančních institucí. BNP Paribas Bank Polska S.A. působila jako koordinátor udržitelnosti v souvislosti s transakcí SLL, přičemž ING Bank Śląski S.A. plnila roli zprostředkovatele a Coöperatieve Rabobank U.A. koordinátora dokumentace. Dalšími bankami, které se této transakce účastnily, byly Commerzbank AG, Mbank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. a UniCredit Bank AG.

Marže na SLL se odvíjí od toho, zda společnost dosáhne komplexního souboru pěti klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pokrývajících environmentální, sociální a korporátní oblasti (ESG) v odvětví silniční dopravy a logistiky. Tyto KPI představují inovativní kombinaci interních KPI a externího hodnocení ESG.

Kombinace pěti KPI společnosti Raben komplexně řeší důležité otázky v oblasti ESG v souvislosti s její činností, a to včetně emisí skleníkových plynů (GHG), genderové diverzity a postupů řízení. Tato SLL tak představuje významný milník jak pro evropský sektor silniční dopravy a logistiky, tak i pro polský finanční trh.

Ukazatele KPI úvěru SLL jsou součástí cílů skupiny Raben Group ECO2WAY 2025, jak byly definovány ve „Zprávě o udržitelnosti pro rok 2020“: snížení intenzity emisí v pobočkách společnosti Raben o 30 %; snížení intenzity emisí v rámci přepravních činností o 10 %; 96 % vozového parku s emisní normou Euro V a VI; relativní snížení objemu silniční nákladní dopravy v důsledku zvýšení efektivity dopravy; výpočty skleníkových plynů – aktualizace a vylepšení nástroje pro výpočet CO2 v dopravě.

(lan)

Foto: Raben Group

spinner