​Skupina Kuehne+Nagel má za sebou silné první čtvrtletí roku 2022

​Skupina Kuehne+Nagel má za sebou silné první čtvrtletí roku 2022

29.4. - Začátek hospodářského roku 2022 se pro skupinu Kuehne+Nagel nesl ve znamení pokračující vysoké poptávky po kvalitních přepravních službách. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se skupině podařilo zlepšit všechny klíčové ukazatele: čistý obrat vzrostl o 68 % na 10,2 miliardy CHF, EBIT o 160 % na 1,1 miliardy CHF, výnosy o 162 % na 832 milionů CHF a volné cash flow o téměř 1 miliardu CHF. Konverzní poměr, který vyjadřuje podíl EBIT na hrubém zisku skupiny, dosáhl 38,1 %.

V reakci na válku na Ukrajině společnost Kuehne+Nagel přislíbila a operativně uvolnila nouzovou pomoc v hodnotě 10 milionů CHF ve formě humanitární pomoci a bezplatných přepravních služeb.

Detlef Trefzger, generální ředitel společnosti Kuehne+Nagel International AG, řejkl: „V prvním čtvrtletí roku 2022 pokračovala silná poptávka po kapitálovém i spotřebním zboží. Současně se dále zhoršovala již tak napjatá situace v dodavatelském řetězci. Skupina Kuehne+Nagel nicméně byla na tento scénář dobře připravena a dokázala spolehlivě uspokojit poptávku po kvalitních logistických službách.“

Námořní přeprava

První čtvrtletí roku 2022 bylo nadále charakteristické přetížením řady mezinárodních námořních přístavů. Napjaté tržní prostředí vedlo v oblasti námořní logistiky k mimořádně vysokému provoznímu zatížení.

Objem kontejnerů v prvním čtvrtletí roku 2022 činil 1 milion TEU, čistý obrat této obchodní jednotky dosáhl 4,9 miliardy CHF a EBIT 621 milionů CHF. Konverzní poměr představoval 63,8 %.

Od ledna společnost Kuehne+Nagel měří nápor na nejfrekventovanější přístavy po celém světě pomocí tzv. „indikátoru přetížení“. Ten denně informuje o čekacích dobách kontejnerových lodí v jedenácti nejdůležitějších mezinárodních přístavních klastrech. Indikátor je integrován do aplikace Sea Explorer, v oboru uznávaného digitálního nástroje společnosti Kuehne+Nagel, který přináší přehled o námořní přepravě v reálném čase.

Letecká přeprava

Náhlé uzavření ruského vzdušného prostoru vedlo k četným změnám v leteckých přepravních trasách mezi Asií a Evropou. Spolu s celkově omezenými kapacitami to znamená výrazně vyšší provozní zatížení v prvním čtvrtletí roku 2022.

Objem letecké přepravy v prvním čtvrtletí roku 2022 činil 574 milionů tun, čistý obrat 3,1 miliardy CHF a EBIT 425 milionů CHF. Konverzní poměr dosáhl 52,0 %.

Pro zajištění kapacity pro strategické zákazníky uzavřela Kuehne+Nagel dlouhodobou smlouvu se společností Atlas Air na pronájem dvou nákladních letadel Boeing 747-8. Obě letadla budou pronajata na exkluzivní bázi a budou nasazena na mezinárodních linkách od třetího čtvrtletí roku 2022.

Silniční přeprava

Divize silničních přeprav v prvním čtvrtletí roku 2022 opět výrazně zvýšila své objemy, což vedlo k efektivnímu vytížení její sítě. V prvním čtvrtletí roku 2022 se čistý obrat této obchodní jednotky meziročně zvýšil o 13 % na 982 milionů CHF a EBIT o 25 % na 30 milionů CHF.

V březnu divize navázala partnerství, jehož cílem je docílit větší transparentnosti dodavatelských řetězců. V rámci výzkumného projektu Chorus firmy Alphabet, mateřské společnosti Google, jsou vyvíjeny senzorové a konfigurační technologie pro lokalizaci a sledování zboží. Například údaje o teplotě nebo vlhkosti mají být díky nim jednoduše zpracovávány a interpretovány pomocí umělé inteligence.

Kontraktní logistika

Divize kontraktní logistiky realizovala v prvním čtvrtletí opět velmi vysoké objemy zakázek a nadále rozšiřovala nabídku služeb v oblasti zdravotnictví a e-commerce.

Čistý obrat této obchodní jednotky ve výši 1,2 miliardy CHF byl o 5 % vyšší než ve stejném období loňského roku a EBIT se zvýšil o 16 % na 44 milionů CHF.

V prvním čtvrtletí uvedla divize do provozu několik vysoce automatizovaných prostor, např. pro spotřební zboží. Kromě toho byly rozšířeny kapacity skladu zdravotnických produktů v Belgii o přibližně 40 %.

(lan)

Foto: Kuehne+Nagel

spinner