​Skupina Kuehne+Nagel dosáhla v roce 2021 výjimečných výsledků

​Skupina Kuehne+Nagel dosáhla v roce 2021 výjimečných výsledků

3.3. – Kuehne+Nagel má za sebou výjimečně úspěšný finanční rok 2021. Skupina v porovnání s předchozím rokem docílila významného navýšení všech klíčových hospodářských ukazatelů: čistý obrat vzrostl o 61 % na 32,8 miliardy švýcarských franků (CHF), EBIT stoupl o 175 % na 2,9 miliardy CHF a celoroční výnosy v hodnotě 2,2 miliardy CHF byly o 173 % vyšší. Konverzní poměr, který zohledňuje EBIT jako procentuální podíl v hrubém zisku skupiny, dosáhl úrovně 30 %, čímž výrazně přesáhl 16% cíl stanovený do roku 2022. K dosaženým výsledkům přispěl vývoj ve všech obchodních jednotkách skupiny.

Detlef Trefzger, generální ředitel Kuehne+Nagel International AG, uvedl: „Naše společnost v roce 2021 prokázala, že je v tržním prostředí plném výzev klíčovým a spolehlivým logistickým partnerem. Náš tým čítající 78 000 kolegů pracoval neúnavně na tom, aby se zákazníkům dostávalo plné podpory prostřednictvím našich vysoce kvalitních služeb. Opět jsme se plně soustředili na zákazníky, systémy a na naše zaměstnance, urychlili jsme rozvoj našich strategických iniciativ a dalece jsme překročili stanovené ambiciózní finanční cíle. Do prvních měsíců letoška jsme tedy vstoupili s výhledem na další příznivý vývoj. Nicméně na nevyzpytatelnost geopolitického dění poukazuje aktuální ruská válečná činnost – jejíž dopady na vývoj ekonomiky ještě nemůžeme hodnotit.“

Námořní přepravy

Divize námořních přeprav byla v roce 2021 vysoce vytížená. Důvodem byly složité tržní podmínky, jež ovlivňovalo přetížení přístavů či porušení synchronizace v dodavatelských řetězcích.

Objem přepravených kontejnerů na úrovni 4,6 milionu TEU byl o 2 % vyšší než v uplynulém roce. Obchodní jednotka si připsala čistý obrat ve výši 13,7 miliardy CHF a její EBIT dosáhl 1,5 miliardy CHF. Konverzní poměr činil 55,5 %.

V roce 2021 byla zásadním způsobem rozšířena funkcionalita online platformy Seaexplorer. Společnost Kuehne+Nagel v jejím rámci vyvinula kupříkladu „ukazatel narušení prostředí námořní přepravy“, jehož účelem je měřit efektivitu globálních námořních přepravních sítí. Platforma je transparentním nástrojem a upozorňuje na potenciální komplikace pro dodavatelské řetězce, a to například na základě neefektivních procesů nebo nepříznivého počasí.

Letecká přeprava

Omezené přepravní kapacity v roce 2021 si od divize leteckých přeprav vyžádaly vytváření řešení na míru. Poptávka po službách Kuehne+Nagel zůstala vysoká v segmentech léčiv, základního spotřebního zboží a e-commerce. Díky tomu si obchodní jednotka připsala významný tržní podíl.

Objem letecké přepravy činil loni 2,2 milionu tun, což je ve srovnání s rokem 2020 relativní nárůst o 55 %. Zhruba za polovinou tohoto nárůstu stojí akvizice poskytovatele leteckých přeprav Apex z května 2021. Čistý obrat divize letecké přepravy dosáhl hodnoty 10,8 miliardy CHF a EBIT činil 1,2 miliardy CHF. Konverzní poměr byl 45,7 %.

Letecká nákladní doprava sehrála klíčovou roli v rámci celosvětové přepravy vakcín proti covid-19. Skupina Kuehne+Nagel přepravila 1,2 miliardy dávek do přibližně 90 zemí. Její síť pro logistiku vakcín je pevnou součástí globálního zdravotnictví a zahrnuje přes 240 uzlů.

Silniční přeprava

Divize silničních přeprav v roce 2021 navýšila objemy procesovaných zakázek o více než 13 % na celkem 24,4 milionu. Vytíženost v Evropě byla vysoká, stejně jako v případě tras na území Severní Ameriky. Digitální rezervační platforma eTrucknow, která původně vznikla pro asijské trhy, byla loni zavedena ve zhruba 20 zemích napříč Evropou, Středním východem a Jižní Amerikou.

Čistý obrat obchodní jednotky v roce 2021 činil 3,7 miliardy CHF a EBIT meziročně stoupl o 52 % na 94 milionů CHF. Konverzní poměr dosáhl rekordní úrovně 7,5 %.

Digitální služba celního odbavení, jež byla původně vyvinuta pro brexit, dnes slouží zákazníkům po celém světě. Systém významně zjednodušuje administrativu spojenou s celním odbavením a urychluje proces pro všechny zapojené strany.

Kontraktní logistika

V průběhu roku 2021 zaznamenala divize kontraktní logistiky vysoké využití kapacit. Zejména rychle rozšiřovala svoje služby pro potřeby farmaceutického průmyslu a pro e-commerce fulfilment. Aktuálně zdravotnímu segmentu slouží 100 distribučních center a e-commerce fulfilmentu 175 distribučních center.

Na základě prodeje velké části aktiv divize ve Spojeném království činil její čistý obrat loni 4,6 miliardy CHF, což je ve srovnání s předchozím rokem o něco nižší hodnota. Oproti tomu EBIT se téměř zdvojnásobil na téměř 156 milionů CHF.

Přetrvávala vysoká poptávka po integrovaných logistických řešeních (4PL). K rozvoji a správě nabídek pro flexibilní a efektivní dodavatelské řetězce přispívají také specialisté z osmi globálních center, jejichž součástí jsou KN Control Towers. Zaměřují se na optimalizaci nákladů, objemů toků zboží, časové náročnosti procesů a skladových zásob, a to i v náročných provozních podmínkách.

Komentář předsedy představenstva

Joerg Wolle, předseda představenstva Kuehne+Nagel International AG, řekl: „V roce 2021 Kuehne+Nagel úspěšně zúročila výsledky strategických iniciativ, jimž se věnovala v uplynulých několika letech. Společnost je agilním, inovativním lídrem na poli logistických služeb

a svým působením formuje tento stále významnější sektor globální ekonomiky. Kuehne+Nagel je ve skvělé strategické pozici pro další udržitelný rozvoj se slibným potenciálem do budoucnosti. S radostí proto u příležitosti valné hromady navrhujeme dividendu ve výši 10 CHF na akcii, která zprostředkuje náš úspěch i našim akcionářům.“

(lan)

Ilustrační foto: Kuehne+Nagel

spinner