Růst skupiny Kuehne+Nagel pokračoval i ve třetím čtvrtletí roku 2022

Růst skupiny Kuehne+Nagel pokračoval i ve třetím čtvrtletí roku 2022

27.10. - Ve třetím čtvrtletí roku 2022 se skupině Kuehne+Nagel na trhu nadále dařilo. Od ledna do září 2022 vzrostl její čistý obrat o 40 % na hodnotu 30,6 miliardy švýcarských franků (CHF), provozní zisk o 71 % na úroveň 3,1 miliardy CHF a čistý zisk o 73 % na 2,3 miliardy CHF. Volný peněžní tok činil 2,6 miliardy CHF. Konverzní poměr skupiny byl 36,2 %.

„Skupina Kuehne+Nagel dosáhla svých historicky nejlepších výsledků za 9 měsíců kalendářního roku. Vyšší ceny energií, inflace i geopolitické napětí však nadále přinášejí volatilitu do dodavatelských řetězců. Zlepšující se situace na trzích námořní a letecké nákladní přepravy přinesla našim zákazníkům alespoň částečnou úlevu. Obchodní model s nízkým zastoupením aktiv umožňuje Kuehne+Nagel pružně reagovat na potřeby zákazníků po celém světě, díky čemuž jim zajišťujeme kvalitní logistické služby,“ řekl Stefan Paul, generální ředitel Kuehne+Nagel International.

Námořní přeprava

Čistý obrat divize námořních přeprav za období leden až září 2022 dosáhl 14,8 miliardy CHF a EBIT činil 1,7 miliardy CHF. Konverzní poměr dosáhl 60,9 %. Objem kontejnerů přepravených do konce září 2022 činil 3,3 milionu TEU. Ve třetím čtvrtletí roku 2022 se průměrný výnos udržel na meziročně nezměněné vysoké úrovni.

Složitá situace na světových trzích námořní přepravy se v prvních devíti měsících roku 2022 postupně zlepšovala, zatímco volatilita na hlavních obchodních trasách stále rostla.

Skupina Kuehne+Nagel nadále prosazovala v námořní přepravě využívání řešení šetrných k životnímu prostředí. Díky nákupu biopaliva v objemu 50 000 TEU ve třetím čtvrtletí roku 2022 získali její zákazníci snadný přístup k přepravě bez emisí oxidu uhličitého.

Letecká přeprava

Čistý obrat divize leteckých přeprav za období leden až září 2022 činil 9,1 miliardy CHF a EBIT 1,1 miliardy CHF. Konverzní poměr dosáhl 49,5 %. Objem letecké přepravy do konce září 2022 činil 1,7 milionu tun. Letecká logistika si ve třetím čtvrtletí roku 2022 udržela poměrně vysoké průměrné výnosy s výrazným meziročním růstem.

Provoz komerčních leteckých společností byl v prvních devíti měsících roku 2022 nestabilní v důsledku celkové geopolitické situace a nejistoty. I přesto byla poptávka po nákladní kapacitě na většině obchodních tras značná.

Letecká divize ve třetím čtvrtletí roku 2022 dále rozšířila své působení v oblasti přepravy zdravotnického zboží. V rámci projektu „MedConnex“ zahájila pravidelné charterové lety, např. pro vakcíny, z farmaceutického centra v Belgii do Ameriky, Asie a Afriky.

Silniční přeprava

Čistý obrat divize silničních přeprav dosáhl v období od ledna do září 2022 výše 3 miliard CHF a EBIT činil 120 milionů CHF. Vysoké využití sítí napříč regiony se opět promítlo do výrazného růstu tržeb. Celkově byl výsledek divize ve třetím čtvrtletí roku 2022 velmi dobrý.

Instalací fotovoltaických systémů na střechách nákladních vozidel v segmentu dálkové silniční přepravy jde Kuehne+Nagel opět příkladem v oblasti snižování emisí CO2. Skupina také ve Francii nakoupila prvních 25 elektrických nákladních vozidel pro krátké linky.

Kontraktní logistika

Čistý obrat divize kontraktní logistiky dosáhl 3,6 miliardy CHF, zatímco EBIT za období leden až září 2022 činil 139 milionů CHF. Obsazenost skladových prostor po celém světě zůstává vysoká. Růst ve třetím kvartálu 2022 byl v meziročním srovnání výraznější.

Skupina Kuehne+Nagel otevřela nová distribuční centra pro segment zdravotnictví v Irsku (Dublin) a v USA (Indianapolis), která jsou strategicky umístěna v blízkosti mezinárodních letišť.

(pav)

Foto: Kuehne+Nagel 

spinner