​​Rok 2019 byl na události v dopravě a logistice bohatý

​​Rok 2019 byl na události v dopravě a logistice bohatý

O vedení Rady Evropské unie se po pololetích podělily Rumunsko a Finsko a v čele prezidentské dopravní agendy stála témata digitalizace a udržitelnost a těžiště bylo ve čtyřech hlavních prioritách: bezpečné automatizaci, digitálních dopravních službách, klimatu a udržitelnosti v dopravě. Předmětem byla také datová ekonomika. Evropská komise se průběžně zabývala opatřeními pro případ „tvrdého brexitu“ ve snaze zamezit největším škodám. Obdobně postupovala řada vlád v Evropě.

Silniční doprava

Její nákladní část se v Evropě nadále v dálkové formě potýkala s problémy bezpečného parkování. Důsledky nedostatku bezpečných parkovišť pro řidiče kamionů jsou stále mimořádně závažné. Sektor silniční dopravy naráží na akutní nedostatek řidičů, což má dopad nejen na dopravce, ale i na ekonomiku a společnost jako celek. Světlem na obzoru je nedávný návrh Evropské komise vložit do zlepšení současného stavu v parkování kolem 60 milionů EUR. A jako na zavolanou přišel projekt na nové pojetí parkování velkých souprav s názvem TruckTower (Kamionová věž). Stojí za ním softwarová firma Abona z německého Bádenska-Württemberska; slučuje parkoviště a nocležny pro řidiče, přičemž vozidla parkují vysokoregálově v několika podlažích nad sebou. Potřebné pohyby v objektu zajišťuje chytrá hydraulika.

Mezinárodně krizovým se jeví v tomto oboru přejezd přes Alpy. Alpský Brennerský pas má být drastickým zostřením tak zvaných sektorových zákazů jízd značně omezen pro tranzit nákladních aut. Německý Spolkový svaz silniční nákladní dopravy a logistiky BGL požádal spolkovou vládu, aby vůči tomu podnikla právní kroky. Svaz zdůvodňuje požadavek tím, že Evropská komise dosud nic nepodnikla, aby byla zachována smluvně garantovaná volnost dopravy zboží. Rovněž svazy silniční dopravy z Dánska, Nizozemska, Francie, Itálie a Rakouska požádaly své vlády o zahájení řízení před Evropským soudním dvorem (EuGH) pro porušení smluvního ujednání a proti jednostrannému uplatnění sektorových zákazů jízd. Podle svazu BGL kvůli blokádě tranzitu v Rakousku hrozí problémy v zásobování obyvatelstva a podnikové sféry severně i jižně od Alp, jakož i insolvence mnoha podniků v dopravním sektoru středního stavu.

Německá společnost Daimler Truck and Buses oznámila, že chce do roku 2039 nabízet v Evropě, Japonsku a ropných regionech vozidla, jež jsou z hlediska pohonu neutrální. V září přistoupilo Portugalsko k protokolu E-CMR, jenž umožňuje používat elektronickou formu tradičních papírových dokladů o přepravní smlouvě.

Železniční doprava

Prezident Mezinárodní unie železnic UIC Renato Mazzoncini informoval o prioritách roku 2019; jednou z hlavních byly digitalizace a její výzvy a také posílení vztahů s ministerstvy dopravy celého světa.

Představenstvo společnosti Německé dráhy DB představilo v polovině roku novou koncernovou strategii Silná dráha. Z hlavních bodů: Jen se silnou železnicí lze dosáhnout německých cílů v klimatu. Dálková doprava by měla zdvojnásobit počet cestujících a po tamních kolejích by dcera DB Cargo měla přepravit o 70 % více zboží. Již v roce 2038 má DB jezdit na 100 procent na proud z obnovitelných zdrojů energie. Vrcholová strategie DB Silná dráha nahradí počátkem desetiletí platnou strategii DB 2020.

Společenství evropských železnic CER vyhlásilo svou politickou agendu pro období 2019 – 2024. Jde o vizi, jakou má CER pro budoucnost evropské mobility formulovanou v osmi oblastech.

V Rakousku se soukromí investoři rozhodli pro založení nákladní dráhy; cílem jsou intermodální ucelené vlaky podél Dunaje a na tratích přes Alpy do sousedních zemí. Nákladní vagony DB Cargo získávají na chytrosti. V polovině jde o zlepšování nákladního parku v počtu 34 000 jednotek cestou digitalizace, dodávání telematiky a chytrých čidel – v zařízení Seelze u Hannoveru.

Švédská Stena Line chce lépe vytížit drážní trajekty; rejdařství je po 25 let provozovatelem drážního trajektu mezi Trelleborgem a Rostockem v Německu. Společnost Eurogate nabídla od července tři přímé drážní linky mezi přístavem Rotterdam a třemi vnitroněmeckými depy.

Letecká doprava

V letecké dopravě EU bylo podle končící dopravní komisařky Violety Bulcové dosaženo pokroku v letecké strategii Evropské unie. Vedle novelizace právního rámce pro regulaci dopravní bezpečnosti došlo k pokroku v jednáních o leteckých dohodách s třetími zeměmi. Na druhé straně v případě leteckých emisí jsou emise CO2 z létání nyní dvojnásobné proti úrovni roku 1990 a celkový letecký negativní dopad na klima, hluk a kvalitu vzduchu pokračuje v nárůstu současně se zvyšováním objemů letecké přepravy.

Údaje letecké asociace IATA ukazovaly, že výsledky v leteckém cargu zůstávaly slabé. Podle ní je jasný dopad obchodní války USA – Čína odrážející se mimo jiné v poklesu poptávky a drsné obchodní prostředí pro letecké cargo má ještě pokračovat. Pokud jde o udržitelnou budoucnost letectví, IATA se na svém světovém sympoziu o letištích a cestujících ve Varšavě zaměřila na dvě témata. Jednak na genderovou rovnováhu pod dojmem „kampaně 25by25“, kdy jde o zvyšování podílu žen na významných funkcích v letectví, a dále na řízení změny klimatu. Pro rok 2050 má letectví za cíl snížení emise CO2 na polovinu úrovně z roku 2005.

Na letišti Lipsko/Halle začala oficiálně fungovat nová letecká nákladní společnost Cargo Logic Germany (CLG).

Nizozemská vláda plánuje zavést k 1. lednu 2021 zdanění letů nákladních letadel, která startují z nizozemských letišť.

Letecká společnost Latam Cargo se stala prvními aerolinkami, které nabízejí od června přímou službu mezi Skandinávií a Latinskou Amerikou týdenními lety letadel.

Lufthansa Cargo snížila v pololetí palivový příplatek. Jde o zřejmý odraz nižší ceny leteckého paliva.

Budapešťské letiště otevřelo před koncem roku nové Cargo City; má být nástrojem ke zvýšení překládkového významu tohoto místa pro střední a jihovýchodní Evropu.

Námořní doprava

Mezinárodní námořní rada BIMCO organizovala nedávno v Hongkongu Asijskou logistickou a námořní konferenci věnovanou zejména přehledu námořních trhů. Z tohoto přehledu je patrné, že zpřísnění amerických sankčních režimů a konflikty na Středním východě oživily trh vzhledem k nárůstu cen. BIMCO nepovažuje tyto vysoké úrovně za udržitelné v delším období, protože trhy nejsou náležitě vybalancovány. Snad nejvíce je postižen obchodní válkou USA – Čína trh kontejnerové plavby. Nejenže docházelo k negativním vlivům na růst světového HDP, ale také transpacifické kontejnerové obchodní spoje byly negativně dotčeny. Očekává se nicméně, že se kontejnerová plavba dostane v poměrně blízké budoucnosti do výhodnějšího postavení, jež jí přísluší.

Docházelo také k rozvinutější spolupráci mezi evropskými přístavy – kupříkladu mezi Rotterdamem a polskými přístavy na Baltu. V Belgii je zase aktuální spojení námořních přístavů Antverpy a Zeebrügge.

Italská námořní Grimaldi Group podepsala chartu SAILS – Udržitelné akce pro inovativní plavbu s nízkými dopady. Poskytovatel multimodální služby Samskip vyjádřil záměr, aby norská námořní doprava na krátkých tratích probíhala bez škodlivých emisí. Proto převzal vedení v národním projektu Námořní kyvadla.

V Hamburku začaly říční bagry hloubit Labe, aby přístav mohl přijímat ultravelké kontejnerové lodě. Na tuto akci se čekalo dlouhou dobu.

Spedice

Ve spedici proběhl v říjnu úspěšný světový kongres Mezinárodní federace spedičních svazů FIATA v Kapském Městě. Kongres pokryl aktuální témata jako brexit, digitalizace, moderní otroctví, odborná výchova, zbožová bezpečnost, zajímavost pro mladé talenty a řadu dalších. V pracovních orgánech došlo k dílčí reorganizaci pracovních skupin a v návaznosti byl ustaven Logistický institut FIATA.

Nadále docházelo k fúzím a spojování podnikům. Příkladem je převzetí rakouského koncernu Panalpina dánským DSV.

Světově operující australský speditér Bansard International informoval zákazníky importující do země o boji proti nebezpečnému hmyzu, kněžicím; zásilky vyžadují povinné ošetření před odjezdem.

V Německu zůstávají stěhovací speditéři optimisty. Vytíženost je dobrá až velmi dobrá, většina podniků dosahuje stabilních zisků.

Firma Magazino úspěšně zakončila testovací projekt s mobilním robotem Toru ve spedičním podniku Zalando v jižním Německu.

Podniky z dopravní a spediční branže v SRN upadaly více do platební neschopnosti a měly horší platební morálku, než byl celohospodářský průměr. Příslušný průzkum organizace Creditsafe se týkal mimo jiné 60 000 firem z dopravy a spedice.

Čínský onlinový obchodník Alibaba nabízí také poskytovatelům ze zahraničí prodej zboží přes platformu Aliexpres. Alibaba chce mezinárodně růst a má přitom na mušce konkurenta – Amazon z USA.

Logistika

Evropská logistická asociace ELA udělila na jaře Evropskou logistickou cenu 2019 skupině KOMSA. Velkoobchodní KOMSA prodává smartphony, navigační přístroje a chytré domácí produkty od 250 výrobců celého světa. Oceněn byl zejména její projekt RELOAD – digitalizace intralogistiky. Výsledky projektu jsou nízké skladování, krátké procesní doby a vysoká pružnost.

V září proběhl v Paříži workshop Mezinárodního dopravního fóra (ITF) o námořní logistice. Dospělo se zde k závěru, že efektivnost námořní logistiky může být zlepšena pouze celkovým zviditelněním výkonnosti celého řetězce, včetně vztahů mezi hlavními aktéry.

Německá spolková kancléřka upřednostnila v debatách o ochraně klimatu cestu zpoplatnění CO2 jako nejefektivnější způsob. Proti tomu se silně postavil Spolkový svaz silniční nákladní dopravy a logistiky BGL.

Výrobci automobilů Volkswagen a Audi propojili logistiku kompletně rozložených vozidel. Umožnilo jim to efektivně využívat celkovou logistickou síť rozložených vozidel, zejména v rámci přípravy exportu do zámoří.

Iniciativa 17 svazů přinesla plán proti úzkým místům v logistice a nedostatku řidičů. Iniciativa reprezentuje kolem 60 % hospodářského vedení Německa a upozorňuje na hrozící kolaps v zásobování. Každým rokem má chybět dalších 40 000 řidičů. V celém logistickém sektoru tak vznikají akutní úzká místa.

Společnosti WFS, Brussels Aiport Company a developer Montera otevřeli nové logistické zařízení u bruselské letištní zóny. Ve dvou letech se zde investuje 100 milionů EUR. Ultramoderní zařízení je důležité pro belgický logistický sektor. Letiště Brusel potvrzuje svou roli střediska logistických činností v Belgii a v Evropě.

Jiří Kladiva

Foto: www.trucktower.de

spinner